Project

General

Profile

Tip: Sådan kan man bygge layout og sætte ikoner på sine sider

Added by Anonymous about 7 years ago

Jeg har eksperimenteret lidt med at udnytte det indbyggede stylesheet i DDB CMS til at opbygge layouts på mine sider.

Det er ikke sådan, det bør gøres, men i mangel af funktionalitet til formålet, er det da en mulighed.

(Her er i øvrigt et muligt udviklingsønske, jeg nok går videre med).

Jeg har forfattet en vejledning her


Replies (3)

RE: Tip: Sådan kan man bygge layout og sætte ikoner på sine sider - Added by Rolf Madsen about 7 years ago

I skal blot være opmærksomme på at brugen af det indbyggede stylesheet er et "hack" der er risikabelt da ændringer kan blive overskrevet i kommende versioner af DDB CMS.

Brug det med omtanke om primært der hvor I har brug for lidt ekstra "bling" :-)

Tip: Sådan kan man bygge layout og sætte ikoner på sine sider - Added by Kasper K Petersen almost 7 years ago

Ønskes at dette "hack" bliver en indbygget del af layout på DDB CMS. Har snakket med flere biblioteker som ønsker det.
- Må meget gerne beholde det indbyggede stylesheet tag kode, som kan lave denne funktion. :-)

RE: Tip: Sådan kan man bygge layout og sætte ikoner på sine sider - Added by Anonymous almost 7 years ago

@Kasper: Jeg planlægger at skrue en wireframe sammen som forslag til, hvordan det evt. kan indbygges i indholdstypen 'Side'.

Der skal dog lige arbejdes lidt med det, inden jeg kan komme med en reel feature request til issue trackeren.

    (1-3/3)