Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Target version Assignee Updated
4655DDB CMSBugNewNormalLabel synlig for Ting Field Search Profiles12/13/2019 11:53 AM
4654DDB CMSBugReady for developmentHighSlet valgte reserveringer - banner forsvinderDDB CMS - Release 32 - BugfixesChristel Krabbenhøft12/12/2019 02:40 PM
4653DDB CMSBugReady for developmentHighoembed logger warnings under udrulning på version 5.0.1DDB CMS - Release 31-2 - Bug fixes (7.x-5.?.?)Christel Krabbenhøft12/12/2019 08:34 AM
4652DDB CMSEnhancementReady for developmentNormalAutomatisk genering af miljøer ud fra pull requestsDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestårKasper Garnæs12/12/2019 08:36 AM
4651DDB CMSBugReady for developmentNormalting_covers: øg TING_DEFAULT_CACHE_LIFETIME til 30 dageDDB CMS - Release 31-1 - Material List (7.x-5.?.?)Christel Krabbenhøft12/10/2019 12:11 PM
4650WebtrekkEnhancementNeeds prioritizationNormalSAMLESAG - Nye MWA'er 2020Tue Gaston12/06/2019 11:42 AM
4649DDB CMSBugNeed more infoNoneFejl i visning af åbningstiderDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestårCarsten Vilhelmsen12/09/2019 10:44 AM
4648WebtrekkEnhancementNeeds prioritizationNormalTracking af trafik fra rolltabsTue Gaston12/05/2019 01:32 PM
4647DDB CMSBugNewNormalsingle signon bibliotek.dk12/05/2019 10:16 AM
4646DDB CMSBugReady for developmentNormalBeholdning vises fejlagtigt på PIF posterDDB CMS - Release 31-2 - Bug fixes (7.x-5.?.?)Simon Holt12/05/2019 11:40 AM
4645DDB CMSBugNeed more infoNoneSprogneutralDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestårCarsten Vilhelmsen12/05/2019 12:10 PM
4644DDB CMSBugNeed more infoNoneTest af single sign-out til proxylicenserneDDB CMS - Release 31 - bugfixesRolf Madsen12/09/2019 10:52 AM
4642DDB CMSBugTechnical testUrgent"Ny bruger" fejler da ding_registration ikke er default aktiveretDDB CMS - Release 31-1 - Follow Searches (7.x-5.?.?)Gitte Barlach11/29/2019 02:11 PM
4641WebtrekkEnhancementNeeds prioritizationNormalReserveringer i APP?Morten Maegaard Astrup11/28/2019 11:14 AM
4640DDB CMSBugNewNormalForsidekarrusel. Uheldig visning af visse materialer når overlay er slået fraChristel Krabbenhøft12/02/2019 02:43 PM
4638DDB CMSBugReady for developmentNormalLAYOUT UDEN GRÆNSER: Enkelt materiale fylder så meget, at Reservérknappen forsvinderDDB CMS - Release 32 - BugfixesChristel Krabbenhøft12/03/2019 10:59 AM
4634DDB CMSEnhancementNeed more infoNormalstyling af loginbillede ved single logonDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestårCarsten Vilhelmsen11/20/2019 03:49 PM
4633DDB CMSEnhancementReady for developmentNormalBedre understøttelse af andre konfigurationer til AdgangsplatformenDDB CMS - Release 31-1 - Material List (7.x-5.?.?)Kasper Garnæs11/20/2019 10:58 AM
4632DDB CMSEnhancementNeed more infoNoneTitel på nyheder for kort i nodelist nyhederDDB CMS - DDB CMS - Analyse og prioritering udestårMarianne Sivertsen12/03/2019 10:47 AM
4631DDB CMSEnhancementReady for developmentNormalBESTIL KNAP : Link til bibliotek.dk ved periodika - IKKE I RELEASEDDB CMS - Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgavenMathias Larsen11/19/2019 01:10 PM
4630DDB CMSBugReady for developmentHighEresurser i nodelist jf. #4168DDB CMS - Release 32 - Bugfixes11/19/2019 01:36 PM
4627DDB CMSEnhancementReady for developmentNormalBESTIL KNAP : Mulighed for Boost på dkcclterm.ln - IKKE I RELEASEDDB CMS - Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgavenMathias Larsen12/11/2019 12:43 PM
4626WebtrekkSupportReady for developmentNormalHvad betyder 'visits' i fb m login?Piotr Birketoft11/19/2019 09:49 AM
4622DDB CMSBugNeeds code reviewNormalKOPIERET FRA WEBTREKK-PROJEKTRUM #4555: Reserveringer registreres ej i nyheder, hvor de vises som "Material list"DDB CMS - Release 31-2 - Bug fixes (7.x-5.?.?)Jesper Kristensen11/13/2019 12:52 PM
4621DDB CMSBugReady for developmentLowAutocomplete ifm taksonomi under kampagne plus er forvirrende og mangelfuldDDB CMS - Release 33 - BugfixesChristel Krabbenhøft11/13/2019 09:02 AM
(1-25/743) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF