Project

General

Profile

Enhancement #100

Materialestatus - er den tidstro

Added by Gitte Barlach over 5 years ago. Updated about 2 years ago.

Status:
Closed
Priority:
None
Assignee:
-
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Materialevisning, Integration - DDELibra

Description

Har vi en tidstro materialestatus?
Er cashing sat korrekt op?

Der bør være min.1 reservering på denne: http://vanilla-openruth.ddbcms.dk/ting/object/870970-basis%3A28736088

jvf. testbrugers lånerstatus. Men alligevel der står "Vi har indkøbt 2 eksemplarer. Der er 0 reserveringer til dette materiale."

Det er ikke en reservering af nyere dato.

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Target version set to 1

#2 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)

#3 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Priority changed from Normal to High

#4 Updated by Jesper Kristensen over 5 years ago

All "beholdnings" information is cached for 10 minutes, but I don't think that's the issue here, right?

#5 Updated by Martin Cording over 5 years ago

@JespeR: Is live data from the provider(s) cached?!

#6 Updated by Gitte Barlach about 5 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to 8

#7 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

 • Assignee set to Steen Boisen

Steen, vil du teste denne på Integra:
1. Find et materiale og se på "se alle eksemplarer" og noter hvor mange reserveringer der er.
2. Log ind med en biblioteksbruger og reserver det samme materiale.
3. Log ud og vent i 15 min
4. Luk browseren og clear browser cachen
5. Åben det samme materiale igen og verficer at antallet af reserveringer har ændret sig.

#8 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

 • Target version changed from 1 to DDB CMS 2014.1

#9 Updated by Steen Boisen about 5 years ago

Jeg har testet som ønsket - se vedhæftede dokument.

#10 Updated by Gitte Barlach about 5 years ago

 • Assignee changed from Steen Boisen to Rolf Madsen

#11 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

 • Tracker changed from Bug to Enhancement
 • Status changed from 8 to 7
 • Assignee deleted (Rolf Madsen)
 • Priority changed from High to Low
 • Target version changed from DDB CMS 2014.1 to Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven

Det er altså verificeret at den manglende opdatering af beholdningsoplysningerne skyldes en bevidt caching strategi og at det formodes at have en lavet impact på brugerne.

Hvis brugerne skal opleve det som et issue skulle to lånere fremsøge det samme materiale inden for 10 minutter og selv hvis det skulle ske får man at vide i bekræftelses dialogen der dukker op på skærmen efter reservering hvilket nummer man er i køen.

Hvis der skal foretages en forbedring skal det være at cachen cleares for det pågældende materiale når en låner foretager en reservering.

#12 Updated by Jesper Kristensen about 5 years ago

 • Status changed from 7 to Need more info
 • Assignee set to Rolf Madsen

Vi kan ikke sikre at cached data er up-to-date, hvis det lånes eller reservers uden om Drupal. Men man kunne indføre en refresh button, som foreslået her til bruger siden (se #285).

Ønskes dette ?

#13 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

 • Target version changed from Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#14 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Kategorier Søgning - Materialevisning, Integration - DDELibra, Integration - Integra, Integration - FBS added

#15 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Assignee deleted (Rolf Madsen)
 • Priority changed from Low to None

Jeg tillader mig at ændre priority til none med henblik på snarlig lukning af dette issue.

#16 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Kategorier deleted (Integration - Integra, Integration - FBS)

#17 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Status changed from Need more info to Closed

Dette issue lukkes hermed som følge af en generel oprydning af issues som menes løst i anden sammenhæng eller hvor der mangler afklaring af problemstillinger eller løsningsmodeller.

Mener du dette issue ikke skal lukkes, så skriv venligst begrundelsen for at der skal genoptages!

Also available in: Atom PDF