Projekt

Generelt

Profil

Enhancement #100

Materialestatus - er den tidstro

Tilføjet af Gitte Barlach for cirka 5 år siden. Opdateret for cirka 2 år siden.

Status:
Closed
Prioritet:
None
Tildelt til:
-
Anslået tid:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Materialevisning, Integration - DDELibra

Beskrivelse

Har vi en tidstro materialestatus?
Er cashing sat korrekt op?

Der bør være min.1 reservering på denne: http://vanilla-openruth.ddbcms.dk/ting/object/870970-basis%3A28736088

jvf. testbrugers lånerstatus. Men alligevel der står "Vi har indkøbt 2 eksemplarer. Der er 0 reserveringer til dette materiale."

Det er ikke en reservering af nyere dato.

Historik

#1 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 5 år siden

 • Udgave sat til 1

#2 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 5 år siden

 • Status ændret fra New til Open (waiting)

#3 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 5 år siden

 • Prioritet ændret fra Normal til High

#4 Opdateret af Jesper Kristensen for cirka 5 år siden

All "beholdnings" information is cached for 10 minutes, but I don't think that's the issue here, right?

#5 Opdateret af Martin Cording for cirka 5 år siden

@JespeR: Is live data from the provider(s) cached?!

#6 Opdateret af Gitte Barlach for cirka 5 år siden

 • Status ændret fra Open (waiting) til 8

#7 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 5 år siden

 • Tildelt til sat til Steen Boisen

Steen, vil du teste denne på Integra:
1. Find et materiale og se på "se alle eksemplarer" og noter hvor mange reserveringer der er.
2. Log ind med en biblioteksbruger og reserver det samme materiale.
3. Log ud og vent i 15 min
4. Luk browseren og clear browser cachen
5. Åben det samme materiale igen og verficer at antallet af reserveringer har ændret sig.

#8 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 5 år siden

 • Udgave ændret fra 1 til DDB CMS 2014.1

#9 Opdateret af Steen Boisen for cirka 5 år siden

Jeg har testet som ønsket - se vedhæftede dokument.

#10 Opdateret af Gitte Barlach for cirka 5 år siden

 • Tildelt til ændret fra Steen Boisen til Rolf Madsen

#11 Opdateret af Rolf Madsen for næsten 5 år siden

 • Type ændret fra Bug til Enhancement
 • Status ændret fra 8 til 7
 • Tildelt til slettet (Rolf Madsen)
 • Prioritet ændret fra High til Low
 • Udgave ændret fra DDB CMS 2014.1 til Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven

Det er altså verificeret at den manglende opdatering af beholdningsoplysningerne skyldes en bevidt caching strategi og at det formodes at have en lavet impact på brugerne.

Hvis brugerne skal opleve det som et issue skulle to lånere fremsøge det samme materiale inden for 10 minutter og selv hvis det skulle ske får man at vide i bekræftelses dialogen der dukker op på skærmen efter reservering hvilket nummer man er i køen.

Hvis der skal foretages en forbedring skal det være at cachen cleares for det pågældende materiale når en låner foretager en reservering.

#12 Opdateret af Jesper Kristensen for næsten 5 år siden

 • Status ændret fra 7 til Need more info
 • Tildelt til sat til Rolf Madsen

Vi kan ikke sikre at cached data er up-to-date, hvis det lånes eller reservers uden om Drupal. Men man kunne indføre en refresh button, som foreslået her til bruger siden (se #285).

Ønskes dette ?

#13 Opdateret af Rolf Madsen for mere end 3 år siden

 • Udgave ændret fra Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven til DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#14 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 3 år siden

 • Kategorier Søgning - Materialevisning, Integration - DDELibra, Integration - Integra, Integration - FBS tilføjet

#15 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 2 år siden

 • Tildelt til slettet (Rolf Madsen)
 • Prioritet ændret fra Low til None

Jeg tillader mig at ændre priority til none med henblik på snarlig lukning af dette issue.

#16 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 2 år siden

 • Kategorier slettet (Integration - Integra, Integration - FBS)

#17 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 2 år siden

 • Status ændret fra Need more info til Closed

Dette issue lukkes hermed som følge af en generel oprydning af issues som menes løst i anden sammenhæng eller hvor der mangler afklaring af problemstillinger eller løsningsmodeller.

Mener du dette issue ikke skal lukkes, så skriv venligst begrundelsen for at der skal genoptages!

Eksporter til Atom PDF