Project

General

Profile

Enhancement #1053

KPI index plugins

Added by Steen Larsen about 5 years ago. Updated over 4 years ago.

Status:
Need more info
Priority:
High
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:

Description

KPI-scriptet indeholder kald til plugins. Det er

plugins:{ hm:{src:"//s.webtrends.com/js/webtrends.hm.js"}, facebook:{src:"//s.webtrends.com/js/webtrends.fb.js"}, yt:{src:"//s.webtrends.com/js/webtrends.yt.js"} }

Det er flere uhensigtsmæssigheder med dette

1) der benyttes ikke de minimiserede versioner men de findes allerede hos webtrends - f.eks. https://s.webtrends.com/js/webtrends.hm.min.js
Løsning her er at ændre så min-versionen hentes

2) det er plugins som ikke aktivt benyttes -
hm er heatmap,
yt er youtube, som samler info om brugernes adfærd i forbindelse med video fra YouTube,
Disse er ikke del af aftalen mellem KPI og DDB og kan udkommenteres
facebook - data der opsamles her kan ses i punktet Social Actions: Content under Events når man logger ind på https://analytics.webtrends.com
For vores vedkommende er der 18 hits siden aug - jeg er ikke gået i dybden på hvorfor men aktivt er det jo i hvertfald ikke
Løsning her er at udkommentere / fjerne disse plugins

3) For Aarhus' vedkommende bliver s.webtrends.com blokeret for publikum. Sitet ligger på en række forskellige ip-numre og det vil ikke være så nemt at åbne her.
Løsning her er at de 3 plugins gemmes lokalt dvs er del af ding_webtrends-modulet

Jeg vil foretrække løsning 2) så vi slet ikke belemres med disse ekstra kald til siden.

History

#1 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

  • Status changed from New to Need more info
  • Priority changed from Normal to High
  • Target version set to DDB CMS 2015 3. opgradering

Der er dialog med KPI index om videreudvikling af scriptet, men vi skal have samlet sammen på det og fundet ud af hvad vi gerne vil med statistikken på tværs af bibliotekerne.

#2 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

  • Target version changed from DDB CMS 2015 3. opgradering to DDB CMS 2015 4. opgradering

#4 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

  • Target version changed from DDB CMS 2015 4. opgradering to DDB CMS 2016 1. opgradering

Svar fra Visionize da jeg spurgte hvorfor der var henvisninger til f. eks. Facebook:


Det er et standard Webtrends Javascript, vi har sendt jer, hvor I i princippet godt kan slette de 3 linjer, du har markeret med gult, dog er linjerne forberedt til en eventuelt udvidelse af løsningen, hvis I har behov for det senere.

Hm: Er forberedt til HeatMaps, hvilket er et visuelt overlay (Dette er tilkøb).

Sletter I linjen men senere vil have HeatMaps skal koden ind igen.

yt: YouTube (Dette er tilkøb).

Sletter I linjen men senere vil have YouTube skal koden ind igen.

facebook linjen (Dette er tilkøb), men noget af det bruges allerede i dag.

Sletter I linjen men senere vil have Facebook skal koden ind igen.

Medmindre linjerne er meget generende anbefaler vi, at I lader dem stå.

Bemærk også at Facebook tallet "Like" fremgår i Webtrends for nogle biblioteker, her er det eksempelvis København, så fjerner I linjen, vil dette herefter ikke fremkomme.
*

#5 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

  • Target version changed from DDB CMS 2016 1. opgradering to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#6 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

  • Assignee set to Steen Larsen

Steen kan du uddybe om det er principielt eller om det har en praktisk betydning at scrioptet indeholder kald til de nævnte plugins?

#7 Updated by Steen Larsen over 4 years ago

Nok ikke mere end jeg allerede har beskrevet i sagen.
Det er af praktisk betydning her i Aarhus så her har jeg en tilrettet version hvor de er fjernet.

Also available in: Atom PDF