Projekt

Generelt

Profil

Bug #115

Hit counter

Tilføjet af Gitte Barlach for cirka 5 år siden. Opdateret for næsten 3 år siden.

Status:
Closed
Prioritet:
Normal
Tildelt til:
-
Anslået tid:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd

Beskrivelse

Jeg har søgt på dkcclphrase.lse="forfatterweb for børn & unge" OR dkcclphrase.lso="forfatterweb for børn & unge

Systemet siger "Søgeresultat (25 hits)"

Søgeresultatet består af 4 sider á 50 poster


Relaterede sager

duplikater DDB CMS - Enhancement #226: Resultater (hits/poster) i søgeresultatet afspejler ikke antallet af værker AFVENTER RDADBC (waiting)

Historik

#1 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 5 år siden

  • Status ændret fra New til Open (waiting)

#2 Opdateret af Martin Cording for cirka 5 år siden

In previous OpenSearch versions this issue was not to be resolved by DBC.
The amount of hits shown is the amount of collections and not actual objects within these collections.

#3 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 5 år siden

Jeg har lavet en hurtig søgning i Bibliotek.dk og det ser ud til at det afspejler poster og ikke værker, men der skal graves lidt mere for at den kan slås fast.

#4 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 5 år siden

  • Udgave sat til Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven

#5 Opdateret af Rolf Madsen for mere end 3 år siden

  • Udgave ændret fra Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven til DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#6 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 3 år siden

  • duplikater Enhancement #226: Resultater (hits/poster) i søgeresultatet afspejler ikke antallet af værker AFVENTER RDA tilføjet

#7 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 3 år siden

  • Status ændret fra Open (waiting) til Closed

Dette issue er et duplikat af #226 og lukkes hermed.

#8 Opdateret af Rolf Madsen for næsten 3 år siden

  • Kategorier Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd tilføjet

Eksporter til Atom PDF