Project

General

Profile

Bug #119

Feed til Kultunaut

Added by Søren Nicolaisen over 5 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Arrangementer

Description

er der et feed til kultunaut som der er i Ting 1 ?

History

#1 Updated by Ewan Andreasen over 5 years ago

Nej, det er der ikke.

Men oprettes en konto hos place2book, kan place2book-modulet i DDB CMS bruges til at sende data på arrangementerne til kultunaut via place2book - også selvom man ikke ønsker at bruge billetbestillingsfunktionen. Læs mere om denne måde at opsætte ding_place2book modulet på siden https://github.com/vejlebib/ding_place2book#kultunaut

På denne måde kan ønsket opfyldes med den eksisterende funktionalitet i DDB CMS.

#2 Updated by Anonymous over 5 years ago

Det er en fin løsning, men place2book modulet er i øjeblikket ikke del af DDB CMS for så vidt jeg kan se. Jeg tror ikke der skal vildt meget til for at det bliver inkluderet, men det er en arkitektonisk og funktionel beslutning der skal tages.

Jeg forslår at oprette en relateret enhancement på inklusion af ding_place2book i DDB CMS. Hvis den så bliver godkendt og udført kan vi lukke den og vurdere her i denne issue om den tilstrækkeligt dækker vores use cases og arkitektoniske behov angående eksport til kultunaut.

#3 Updated by Ewan Andreasen over 5 years ago

Jeg har ikke hørt andet end at ding_place2book distribueres ud sammen med DDB CMS. Jeg kan se, at den fortsat er med i RC4, som blev tagget for et par dage siden: https://github.com/ding2tal/ding_event/blob/7.x-1.0-rc4/ding_event.make

#4 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

  • Tracker changed from Udviklingsprojekt to Bug
  • Status changed from New to Open (waiting)

#5 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

  • Status changed from Open (waiting) to 8

#6 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

  • Assignee changed from Rolf Madsen to Gitte Barlach

#7 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

  • Target version changed from 1 to Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven

#8 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

  • Target version changed from Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#10 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

  • Kategorier Inspiration - Arrangementer added

#11 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Status changed from 8 to Closed

Hvis ingen protesterer lukkes dette issue hermed.

Also available in: Atom PDF