Project

General

Profile

Bug #1251

Skifte rækkefølge på materialer under nyhed

Added by Sofie Fredborg over 5 years ago. Updated almost 5 years ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
Immediate
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:

Description

Man kan ikke skifte rækkefølgen af materialer der er vedhæftet en nyhed.

Ligesom ved ved karrussellen er det muligt at trække dem rundt og gemme igen, men selvom siden tydeligt gemmer (med "grønt" resultat), er der ikke blevet byttet om på dem (heller ikke selvom man som administrator rydder cachen)

raekkefolgeMaterialer_nyheder.png (193 KB) raekkefolgeMaterialer_nyheder.png Skærmprint inden der bliver gemt Sofie Fredborg, 06/03/2015 12:55 PM

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)
 • Target version set to DDB CMS 2015 4. opgradering

#2 Updated by Anonymous about 5 years ago

Man kan omgå problemet ved at slette det materiale, man gerne vil flytte til nederst på listen, gemme nyheden, redigere den igen og søge materialet frem igen og tilføje det.

#3 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 4. opgradering to 36

#4 Updated by Martin Cording about 5 years ago

The relation module utilized for sorting the items, stores the weights in the database, and it uses the 'delta' field for its own needs.

In order to solve this, we see 2 solutions:

 1. Improve the relations module (read more in this thread: https://www.drupal.org/node/1304196).
 2. Remove all relations and save them with new order, upon node saving.

In this PR we went with solution number 2:
https://github.com/ding2/ting_reference/pull/9

#5 Updated by Gitte Barlach about 5 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Needs code review
 • Assignee set to Jesper Kristensen

#6 Updated by Jesper Kristensen about 5 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach

#7 Updated by Jesper Kristensen almost 5 years ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test

Merged

#8 Updated by Gitte Barlach almost 5 years ago

Oprettelse af events / news med tilknyttede materialer fejler.

Indholdstyper der er omfattet af fejlen: events (begivenhed), news, side
Trin til at genskabe:
a. jeg logger ind som admin
b. klikker på Opret indhold - News
c. Udfylder felterne Overskrift , smagsprøve, indhold, kategori, MATERIALER (870970-basis:06717993), bibliotek, groups
d. Klikker på "Gem"

Dette giver fejlen:
DOException: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'field_data_endpoints0.endpoints_r_index' in 'where clause': SELECT DISTINCT field_data_endpoints_delta_0.entity_type AS entity_type, field_data_endpoints_delta_0.entity_id AS entity_id, field_data_endpoints_delta_0.revision_id AS revision_id, field_data_endpoints_delta_0.bundle AS bundle FROM
{field_data_endpoints} field_data_endpoints_delta_0 INNER JOIN {field_data_endpoints}
field_data_endpoints_delta_1 ON field_data_endpoints_delta_1.entity_type = field_data_endpoints_delta_0.entity_type AND field_data_endpoints_delta_1.entity_id = field_data_endpoints_delta_0.entity_id INNER JOIN
{relation}
relation ON relation.rid = field_data_endpoints_delta_0.entity_id WHERE (field_data_endpoints_delta_0.endpoints_entity_type = :db_condition_placeholder_0) AND (field_data_endpoints_delta_0.endpoints_entity_id = :db_condition_placeholder_1) AND (field_data_endpoints_delta_0.delta = field_data_endpoints_delta_0.delta) AND (field_data_endpoints_delta_1.endpoints_entity_type = :db_condition_placeholder_2) AND (field_data_endpoints_delta_1.endpoints_entity_id = :db_condition_placeholder_3) AND (field_data_endpoints_delta_1.delta = field_data_endpoints_delta_1.delta) AND (field_data_endpoints_delta_0.deleted = :db_condition_placeholder_4) AND (relation.relation_type = :db_condition_placeholder_5) AND (relation.arity = :db_condition_placeholder_6) AND (field_data_endpoints_delta_0.entity_type = :db_condition_placeholder_7) AND (field_data_endpoints0.endpoints_r_index != field_data_endpoints2.endpoints_r_index) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => node [:db_condition_placeholder_1] => 8275 [:db_condition_placeholder_2] => ting_object [:db_condition_placeholder_3] => 71960 [:db_condition_placeholder_4] => 0 [:db_condition_placeholder_5] => ting_reference [:db_condition_placeholder_6] => 2 [:db_condition_placeholder_7] => relation ) i field_sql_storage_field_storage_query() (linje 652 af /data/aegir/platforms/ddb-2.3.1-patched/modules/field/modules/field_sql_storage/field_sql_storage.module).

#9 Updated by Gitte Barlach almost 5 years ago

 • Status changed from Technical test to Ready for development
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Martin Cording

#10 Updated by Jesper Kristensen almost 5 years ago

Fejlen ser ud til at skyldes en lidt ælder udgave af relation modulet fra drupal.org. Men alt virker efter opdatering til relation-7.x-1.0, som er nyest release.

Mangler PR til make filen.

#11 Updated by Jesper Kristensen almost 5 years ago

 • Priority changed from Normal to Immediate

#12 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Target version changed from 36 to DDB CMS 2015 4. opgradering

#13 Updated by Martin Cording almost 5 years ago

This is currently assigned to me? Is that on purpose?

#14 Updated by Gitte Barlach almost 5 years ago

 • Assignee changed from Martin Cording to Jesper Kristensen

#15 Updated by Jesper Kristensen almost 5 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Kasper Garnæs

#16 Updated by Kasper Garnæs almost 5 years ago

 • Status changed from Needs code review to Technical test
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Gitte Barlach

Reviewed og godkendt.

#17 Updated by Gitte Barlach almost 5 years ago

 • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)

Testet via #835

Also available in: Atom PDF