Project

General

Profile

Bug #1270

FBS integration - Oversigt over lån: Titlen vises ikke

Added by Rolf Madsen over 4 years ago. Updated over 2 years ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
High
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Min konto - Lån, Min konto - Reserveringer

Description

Indsat historik fra https://support.systematic.com/browse/FBSDDB-11

Maiken Maigaard added a comment - 2 days ago
Samme problem gælder for materialer klar til afhentning.

bn Brian Nielsen added a comment - 2 days ago
Verify that external API provides a title when a title is available.

ts Tom Sørensen added a comment - 2 days ago
FBS' CMS api returnerer ikke bibliografiske informationer for fx lån og reservationer men udelukkende et faust-nummer som ddb cms så kan anvende til at hente de bibliografiske informationer (som fx titel og forfatter).
Det faustnummer som er indikeret i det vedhæftede screenshot, kan FBS klienten godt hente hos DBC og posten indeholde titel og forfatter. Så det kunne tyde på at DDB CMS ikke slå korrekt op mod brønden.

kultur-rom Rolf Madsen added a comment - Yesterday

Testet med bruger 1501742917/1234

Title not available vises på https://vanilla-fbs.ddbcms.dk/user/6/status/reservations

Tilsvarende opslag i FBS API'et:

Request

GET /rest/external/v1/DK-761500/patrons/21486/reservations HTTP/1.1
Host: et.cicero-fbs.com
Content-Type: application/json
X-session: 215ef682-3d53-42dc-bd9d-0eb7e4c3b808
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: fc3661c2-52bf-e2f7-26e5-92d7ed15c56b
Response (uddrag)
{ "reservationId": 49738, "recordId": "51470168", "state": "reserved", "pickupBranch": "DK-660101", "pickupDeadline": null, "expiryDate": "2015-12-07", "dateOfReservation": "2015-06-10T14:44:34.720", "numberInQueue": 1, "periodical": null, "loanType": "loan" },

Opslag på recordid=51470168 på vanilla-fbs sitet

Titlen Milles pony vises korrekt i søgeresultatet https://vanilla-fbs.ddbcms.dk/search/ting/51470168
Opslag på recordid i opensearch

Request:
51470168
761500
opac
1
10


Response (uddrag)


51470168|870970
9788723509956
Bibliotekskatalog
Milles pony
Milles pony
Ud fra de oplysninger kan jeg ikke se at der skulle være noget i brønden der gør at provideren ikke skulle kunne vise titlen.

aarhus-gba Gitte Barlach added a comment - Yesterday
Låner 1 Hans Olsen 0101903265 har lånt "det blodrøde tårn" af Peter Gotthardt; men titlen vises ikke i lånerstatus; samme bruger har også sat titlen på sin huskeliste, og her vises titel og forfatter.

kultur-rom Rolf Madsen added a comment - Yesterday

Gitte gør mig opmærksom på at titlen vises korrekt i huskelisten.
Se f. eks. https://vanilla-fbs.ddbcms.dk/user/6/bookmarks med samme bruger hvor materialet Påskebogen vises.

reload-fini Thomas Fini Hansen added a comment - Yesterday

Det er Brønden. Det er getObject den er gal med. Prøv:dkabm51470168761500opacxml

kultur-rom Rolf Madsen added a comment - Yesterday

Det lader til at være Identifer der ikke kan lide at man kun benytter faustnummeret.
Hvis jeg udvider 51470168 med 870970-basis: 870970-basis:51470168 får jeg et fint resultat.

kultur-rom Rolf Madsen added a comment - Yesterday

Hvordan er det anderledes end huskelisten?
Den må da også blive opbygget ud fra getObject requests ikke?

reload-fini Thomas Fini Hansen added a comment - Yesterday
Bookmarks bliver lavet ud fra flags der peger på de lokale entiteter. Jeg vil tro at den defaulter til at bruge fuld brønd-id, hvilket jo så vil virke.

kultur-rom Rolf Madsen added a comment - 6 hours ago - edited

Jeg har oprette sag nummer 19426 hos DBC:
Kære support
Vi har et lille problem i DDB CMS integrationen til FBS, som jeg håber I kan svare på allerede imorgen fredag da vi endeligt har fået sat udviklere fra Systematic og Reload sammen ... det skulle kun tage et øjeblik at besvare for den rette medarbejder!
Vi får faustnumre tilbage fra FBS når vi forespørger på brugerens lånerstatus, men når vi så foretager et getObject request for at få vist materialets oplysninger så får vi fejl i response.

Spørgsmål:

 1. Er det korrekt at man ikke kan lave et getObject opslag med et faustnummer?
 2. 2. Så vidt jeg kan regnet ud vil det betyde at FBS API’et skal udlevere den fulde identifier, men det kan den vel også hvis brønden bruges som katalog?

Request med faustnummer
dkabm
51470168
761500
opac
xml


Response med faustnummer1
1
false


1
1

Error: unknown/missing/inaccessible record: 51470168
51470168

0
1
0.035194
os:2015-06-11T15:27:08:357281:9041


Request
dkabm
870970-basis:51470168
761500
opac
xml


Response1
1
false


1
1


51470168|870970
9788723509956
Bibliotekskatalog
Milles pony
Milles pony
Mini PS
Jørn Jensen (f. 1946)
Jensen, Jørn (f. 1946)
Skønlitteratur
for 5 år
for 6 år
for 7 år
for begynderlæsere
heste
let at læse
ponyer
ridning
sk
Mille gør sin pony klar til en ridetur. Hun nusser Diva. Den får et æble, manken bliver flettet, og Mille lægger dens saddel på. Da Mille tager sin ridehjelm på, får Diva også en hat på. Så er de klar til rideturen
børnematerialer
1. udgave
Alinea
Mette-Kirstine Bak
2015
Bog
alle illustreret i farver
16 sider
dan
Dansk

870970-basis:51470168
870970-basis:51470168
active

dkabm
marcxchange

4
0
0.044742
os:2015-06-11T15:31:02:670153:28577


kultur-rom Rolf Madsen added a comment - 3 hours ago - edited
Sagen afventer svar fra DBC på sagsnummer 19426.

reload-rikke Rikke Simonsen added a comment - 3 hours ago

getObject i brønden der returnerer fejl

ts Tom Sørensen added a comment - 2 hours ago

Er måske relateret til bug nr. 18698?

title[1].png (26.1 KB) title[1].png Rolf Madsen, 06/12/2015 01:44 PM
2016-06-07 08_29_28-.png (278 KB) 2016-06-07 08_29_28-.png Screenshot af lånerstatus hjemlån og reserveringer med fjernlån Rolf Madsen, 06/07/2016 08:30 AM
Titler på fjernlån.png (86.8 KB) Titler på fjernlån.png Lotte Tøstesen, 05/18/2017 03:08 PM

Related issues

Related to DDB CMS - Bug #1677: Titel på lokalt katalogiseret post ses ikke i lånerstatusClosed
Has duplicate DDB CMS - Bug #1768: Titel vises ikke i lånerstatus når materialet ikke findes i BrøndenClosed
Has duplicate DDB CMS - Bug #379: Fjernlån - visning af forfatter KAN MULIGVIS LØSES EFTER OVERGANG TIL FBSClosed

History

#2 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Assignee set to Thomas Hansen

Vi kan benytte localIdentifier i opensearch 4.0.1
761500
opac
51470168
dkabm


#3 Updated by Gitte Barlach over 4 years ago

Løsningen er testet og godkendt i DDB CMS 2.3.0-rc1 https://vanilla-fbs-230rc1.ddbcms.dk

(men ikke testet ift. fjernlån)

#4 Updated by Thomas Hansen over 4 years ago

Kan den lukkes så?

#5 Updated by Rikke Simonsen over 4 years ago

Eller assignes til nogen, der skal sørge for at teste ift. fjernlån?

#6 Updated by Gitte Barlach over 4 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Technical test
 • Assignee changed from Thomas Hansen to Gitte Barlach

#7 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

 • Status changed from Technical test to Resolved
 • Target version changed from DDB CMS - DBC drifts- og infrastrukturudvikling to DDB CMS 2015 4. opgradering

Da fjernlånsmodulet endnu ikke fungerer i FBS lukkes denne sag.

#8 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

Jeg har nu kunnet bekræfte at både opfyldte og ikke-opfyldte fjernlån vises korrekt.

#9 Updated by Martin Cording over 3 years ago

Det er ikke tilfældet for alle FBS biblioteker, se f.eks.: http://platform.dandigbib.org/issues/1768.

Men som jeg læser svaret fra Systematic, så skriver de at titlen ikke returneres i svaret fra FBS API'et - så kan det vel ikke løses?

#10 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

Det giver faktisk god mening her for det lader til at agency 820010 er Statsbiblioteket, hvis materialer måske i nogle tilfælde ikke findes i brønden? :-/

#11 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

Rettelse ... materialet findes:

http://opensearch.addi.dk/b3.5_4.2/

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://oss.dbc.dk/ns/opensearch">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:getObjectRequest>
   <ns1:agency>100200</ns1:agency>
   <ns1:profile>test</ns1:profile>
   <ns1:identifier>820010-katalog%3A6227598</ns1:identifier>
   <ns1:objectFormat>dkabm</ns1:objectFormat>
  </ns1:getObjectRequest>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="http://oss.dbc.dk/ns/opensearch">
<SOAP-ENV:Body>
  <searchResponse>
    <result>
      <hitCount>1</hitCount>
      <collectionCount>1</collectionCount>
      <more>false</more>
      <searchResult>
        <collection>
          <resultPosition>1</resultPosition>
          <numberOfObjects>1</numberOfObjects>
          <object>
            <error>
              Error: unknown/missing/inaccessible record: 820010-katalog%3A6227598
            </error>
            <identifier>820010-katalog%3A6227598</identifier>
          </object>
        </collection>
      </searchResult>
      <facetResult/>
      <statInfo>
        <fedoraRecordsCached>0</fedoraRecordsCached>
        <fedoraRecordsRead>1</fedoraRecordsRead>
        <time>0.057136</time>
        <trackingId>2016-08-02T11:33:10:775452:17078</trackingId>
      </statInfo>
    </result>
  </searchResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Den vises korrekt i Biblitoek.dk:

https://bibliotek.dk/da/search/work?search_block_form=6227598&amp;select_material_type=bibdk_frontpage&amp;op=S%C3%B8g&amp;year_op=%2522year_eq%2522&amp;year_value=&amp;form_build_id=form-6Mew8aHw4LNxGeXQkFwPhK9jzSUVx99Sb8QVBWaE_QM&amp;form_id=search_block_form&amp;sort=rank_frequency&amp;page_id=bibdk_frontpage#content

#12 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

Issues omkring visning af titler på materialer fra f. eks. statsbiblioteket håndteres videre i http://platform.dandigbib.org/issues/1768.

#13 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Precedes Bug #1768: Titel vises ikke i lånerstatus når materialet ikke findes i Brønden added

#14 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Status changed from Resolved to Ready for development

Vi har fået nye oplysninger.

FBS udleverer faktisk metadata omkring fjernlån, som så kan bruges når vi ikke kan hente oplysningerne fra databrønden.

Eksempel:

"ilBibliographicRecord": {
    "author": "Le Clézio, J. M. G.",
    "bibliographicCategory": null,
    "edition": null,
    "isbn": null,
    "issn": null,
    "language": null,
    "mediumType": null,
    "periodicalNumber": null,
    "periodicalVolume": null,
    "placeOfPublication": null,
    "publicationDate": null,
    "publicationDateOfComponent": null,
    "publisher": null,
    "recordId": "05825172",
    "title": "Ørken\nSeneste oplag 1982" 
   }

Fra FBS manualen

Se punktet "CMS-integrationen henvender sig primært til applikationsudvikling med behov for kompleks API-adgang til FBS:" under http://fbsudrulning.dk/partner-bogen/

Ved kaldet /external/v1/{agencyid}/patrons/{patronid}/loans vises følgende oplysninger hvis der er tale om et fjernlån:

"ILLBibliographicRecord": {
author (string, optional): The author of the material,
isbn (string, optional): ISBN-information from the bibliographic record,
periodicalNumber (string, optional): Issue number of a periodical,
edition (string, optional): Edition-information from the bibliographic record,
language (string, optional): Language of the requested material.,
bibliographicCategory (string, optional): Bibliographic category from danMARC2 008 *t,
title (string, optional): The title of the material,
publicationDateOfComponent (string, optional): Publication date of an item component, or article.,
recordId (string): The FAUST number,
issn (string, optional): ISSN-information from the bibliographic record,
placeOfPublication (string, optional),
mediumType (string): Type of the requested material - from danMARC2 009 *a+*g (general and specific),
periodicalVolume (string, optional): Volume name of a periodical,
publisher (string, optional): Publisher of the requested material.,
publicationDate (string, optional): Publication date of the requested material.
}

#15 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

Opgaven består altså i at:

 1. identificere fjernlån i listen over brugerens lån.
 2. afgøre om metadata kan hentes fra databrønden.
 3. indsætte metadata fra ILLBibliographicRecord tilnærmelsesvist svarende til de oplysninger der vises for de øvrige lån, hvis metadata ikke kan hentes fra databrønden.
  1. titel
  2. materialItemNumber
  3. loanDate
  4. dueDate

#16 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 4. opgradering to 34

#17 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Target version changed from 34 to Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1)

#18 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1) to DDB CMS 2017 1. opgradering (Reload sprintbacklog)

#19 Updated by Thomas Hansen over 3 years ago

Det er allerede implementeret:

fbs.loan.inc:

  // Handle inter library loans.
  if (!empty($loan->ilBibliographicRecord)) {
   $loan_data['display_name'] = $loan->ilBibliographicRecord->title;
  }

ding_loan bruger display_name hvis den ikke kunne finde et materiale i brønden.

Men i dokumentationen kalder de det ILLBibliographicRecord, mens i Swagger API definitionen hedder den ilBibliographicRecord, så det kan være der er noget der.

Jeg skal bruge en bruger med et fjernlån.

#20 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Thomas Hansen

Jeg sender oplysningerne til din mail.

#22 Updated by Thomas Hansen over 3 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review

#23 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Related to Bug #1677: Titel på lokalt katalogiseret post ses ikke i lånerstatus added

#24 Updated by Gitte Barlach over 3 years ago

 • Assignee changed from Thomas Hansen to Jørgen Nielsen
 • Priority changed from Normal to High

#25 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Precedes deleted (Bug #1768: Titel vises ikke i lånerstatus når materialet ikke findes i Brønden)

#26 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Has duplicate Bug #1768: Titel vises ikke i lånerstatus når materialet ikke findes i Brønden added

#27 Updated by Gitte Barlach over 3 years ago

Den del af sagen der ikke er fjernlån behandles i #2048

#28 Updated by Jørgen Nielsen over 3 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Gitte Barlach

reviewed og godkendt

#29 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Has duplicate Bug #379: Fjernlån - visning af forfatter KAN MULIGVIS LØSES EFTER OVERGANG TIL FBS added

#30 Updated by Martin Cording about 3 years ago

Hvorfor er dette issue ikke merged?

#31 Updated by Gitte Barlach about 3 years ago

Hej Martin
Det er ikke merged endnu, men bliver det i næste release, DDB CMS 2017 1, som det også fremgår under "Udgave:"

#32 Updated by Kasper Garnæs almost 3 years ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test

Merged.

#33 Updated by Lotte Tøstesen almost 3 years ago

Issuet testet på branch med nyt tema, men ser ud til at være løst - Materialer markeret med F er Fjernlån.

#34 Updated by Lotte Tøstesen over 2 years ago

 • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)

Testet på upgrade-fbs med reeasebranch 4.x nyt tema og godkendt

Also available in: Atom PDF