Project

General

Profile

Enhancement #1308

Fremfind kurser til ekurser-modulets kursusoversigt via brøndkilde

Added by Christian HerningBib over 4 years ago. Updated about 1 year ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd

Description

Vi ønsker at den søgning, der finder kurser til ekurser-modulets kursusoversigt, er en søgning på brøndkilden indeholdende disse.
Men pt. ligger brøndens ekurser-poster under kilden "bibliotekskatalog", i stedet for sin egen kilde.
Derfor nøjes modulet indtil videre med at fremfinde kurserne via en mere upræcise fritekst-søgning på "ekurser.nu".

Status 01-07-2015:
Er ved at afklare mulig løsning med DBC.

History

#1 Updated by Christian HerningBib almost 4 years ago

Status:
DBC planlægger i starten af 2016, at danne en ny kilde til ekurser.nu, og ikke længere registrere posterne i nationalbibliografien.
Dette vil muliggøre følgende:

- ekurser.nu kan opdatere egne poster i brønden, så de er mere aktuelle, og med egne emneord

- kurser som er fjernet fra ekurser.nu, kan også fjernes fra brønden
- ekurser-modulet kan afgrænse mere præcist på kilden "ekurser.nu"

#2 Updated by Christian HerningBib over 3 years ago

Ekurser.nu og DBC er ved at opsætte det der skal til for at ekurser.nu selv kan oprette og opdatere ekurser i brønden, hvilket også betyder at ekurserne kommer i separat kilde.
Et forsigtigt estimat på en løsning: 1-2 måneder.

#3 Updated by Christian HerningBib over 3 years ago

  • Kategorier Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd added

eKurser.nu begyndte i marts 2016 selv at oprette og slette ekurser i brønden, og i den forbindelse har ekurser-posterne fået egen kilde. Modulet mangler dog at blive opdateret til at søge i denne kilde, i stedet for fritekstsøgningen på "ekurser.nu".

#4 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

  • Project changed from eKurser to DDB CMS

#5 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

  • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#6 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Description updated (diff)
  • Status changed from Open (waiting) to Need more info

@Christian: Er dette issue stadigt relevant?

#7 Updated by Christian HerningBib about 1 year ago

Mjo..

For biblioteker som måtte benytte "/ekurser" siden, så er det mest korrekt at denne viser en liste over ekurser ved at søge på kilden "ekurser.nu", frem for en fritekst-søgning på "ekurser.nu", der i princippet også kan returnere en artikel om hvor fantastisk "ekurser.nu" er.

Men det er helt klart ikke et vigtigt issue, for jeg har endnu ikke selv fået andet end ekurser retur ved en fritekst-søgning på "ekurser.nu".

Så hvis dette issue bliver lukket med argumentet, at dets prioritet er for lav til at eksistere, så er det helt i orden med mig :)

 

#8 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

  • Status changed from Need more info to Closed
  • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0)

Tak for opdateringen.

Dette issue lukkes hermed.

Also available in: Atom PDF