Projekt

Generelt

Profil

Bug #1317

Ikon for særlige åbningstider vises ikke i Internet Explorer

Tilføjet af Kasper Garnæs for mere end 3 år siden. Opdateret for mere end 3 år siden.

Status:
Need more info
Prioritet:
Normal
Tildelt til:
Anslået tid:
URL med eksempel:
https://www.aakb.dk/biblioteker
Kategorier:

Beskrivelse

Åbningstidsnotitserne vises ikke i Internet Explorer 10 - og så vidt vi kan se også i andre versioner af Internet Explorer.

aabningstider-notits-vises-ikke.png (1,77 MB) aabningstider-notits-vises-ikke.png Kasper Garnæs, 08.07.2015 10:17
Åbningstider KKB - IE fejl.png (81,7 KB) Åbningstider KKB - IE fejl.png Gitte Barlach, 07.08.2015 09:23

Historik

#1 Opdateret af Kasper Garnæs for mere end 3 år siden

  • Emne ændret fra Åbningstidsnotitser vises ikke i Internet Explorer til Ikon for særlige åbningstider vises ikke i Internet Explorer

#2 Opdateret af Kasper Garnæs for mere end 3 år siden

Vi har lavet et bud på en løsning sammen med Københavns kommunes biblioteker her: https://github.com/ding2/ddbasic/pull/9.

#3 Opdateret af Steen Larsen for mere end 3 år siden

Vær lige opmærksom på #1047 - fontawesome kan ikke ses på visse IE når det er HTTPS - Test

#4 Opdateret af Rolf Madsen for mere end 3 år siden

  • Status ændret fra New til Open (waiting)
  • Udgave sat til DDB CMS 2015 3. opgradering

#5 Opdateret af Gitte Barlach for mere end 3 år siden

  • Status ændret fra Open (waiting) til Needs code review
  • Tildelt til sat til Jesper Kristensen

#6 Opdateret af Gitte Barlach for mere end 3 år siden

Hej Kasper

Er den implementeret på https://bibliotek.kk.dk/biblioteker?

Jeg synes ikke umiddelbart det fremgår, når jeg ser på åbningstiderne i IE11? se vedhæftede

#7 Opdateret af Rolf Madsen for mere end 3 år siden

  • Udgave ændret fra DDB CMS 2015 3. opgradering til DDB CMS 2015 4. opgradering

#8 Opdateret af Rolf Madsen for mere end 3 år siden

  • Udgave ændret fra DDB CMS 2015 4. opgradering til DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

Eksporter til Atom PDF