Project

General

Profile

Feature #1341

Kommentarer - mulighed for at aktivere kommentarer til redaktionelt indhold bør prioriteres

Added by Niels Frandsen almost 5 years ago. Updated over 4 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
-
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Biblioteksinfo - Sider

Description

Hermed opfordring til at Kommentar-faciliteten tildeles prioritering i udviklingsønskerne. Det nuværende design/interface kan/bør udvikles, men som basisfunktion kan den være acceptabel at anvende allerede nu. En forudsætning for at aktivere funktionen er dog, at der tilknyttes en adviserings-mail til redaktøren (for kontrol af indhold), når der oprettes en kommentar.
Interaktivitet i denne form må siges at være en ofte forekommende(standard)facilitet i tidssvarende webløsninger - derfor bør DDBcms'en også tilbyde denne mulighed.


Related issues

Is duplicate of DDB CMS - Enhancement #1316: Aktiver kommentarer og notifikationer på nyheder og arrangementerClosed

History

#1 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

  • Is duplicate of Enhancement #1316: Aktiver kommentarer og notifikationer på nyheder og arrangementer added

#2 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

  • Status changed from New to Closed
  • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

Dette issue lukkes da det er et duplikat af #1316

#3 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

  • Kategorier Biblioteksinfo - Sider added

Also available in: Atom PDF