Project

General

Profile

Enhancement #1404

Place2Book - Håndtering af flere billettyper/flere salgsperioder til samme arrangement (overgang til ny Place2Book API)

Added by Niels Frandsen over 4 years ago. Updated 11 months ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
(Total: 0.00 h)
URL med eksempel:
Kategorier:
Integration - Place2book (Arangementer)

Description

Vi ønsker mulighed for at kunne arbejde med 2 eller flere billettyper med 2 eller flere salgsperioder til samme arrangement. DDBcms'en kan tilsyneladende ikke håndtere mere end 1 billettype - ved flere typer gengives billetbestillingsknappen ikke i front-end.


Subtasks

Feature #1107: Tilføj felter til voksen- og børnepriser til arrangementerClosed
Bug #1501: Place2book - Fejlmeddelelse ved opdatering af arrangementResolvedSimon Holt
Bug #1509: Place2book - fejl logges ikke af watchdogClosedJørgen Nielsen
Bug #1607: Place2book - Arrangement kan ikke slettesResolvedGitte Barlach
Bug #1639: Place2book - CMS kan ikke opdatere "Event kapacitet"ResolvedGitte Barlach
Enhancement #2043: Place2book - Input-felter er ikke responsiveResolved (tag version)Gitte Barlach
Bug #2063: Place2book - Diverse ændringerResolved (tag version)Gitte Barlach
Bug #2066: Place2book - Postnummer mangler ved alternativ adresse end biblioteketsClosed
Bug #2067: Place2book - Det valgte bibliotek bevares ikke efter migreringClosed
Bug #2068: Place2book - Den gamle pris bevares efter migrering så der vises to felter med priser.Closed
Bug #2069: Place2book - Arrangementer med pris på 0 kr. skal vises som GratisClosed
Bug #2070: Place2book - arrangementer oprettet EFTER migrering overføres ikke biblioteket til Place2bookResolvedRolf Madsen
Bug #2138: Place2book - Ændring af pris ved flere billettyper på allerede oprettet arrangement fejlerResolved (tag version)Gitte Barlach
Enhancement #2146: Place2book - Simplificér service endpoint konfigurationenResolvedGitte Barlach
Bug #2147: Place2book - Synlighed af migrate fanebladet ved migreringResolved (tag version)Gitte Barlach
Bug #2149: Place2book - Eksport til KultuNaut opdateres tilsyneladende ikkeResolvedGitte Barlach
Bug #2169: Place2book - Skjul placeholder på arrangementer (oprettelse/redigering)ResolvedGitte Barlach
Bug #3802: Place2book - "Knap"-tekst ved arrangement på pauseClosedGitte Barlach
Bug #3888: Place2book arrangementer bliver ikke frigivet til billetbestillingClosed
Bug #3900: Manglende billetknap på udsolgte arrangementerClosed
Bug #3904: Arrangementer: Ikke muligt at angive prisspænd ved arrangementer. Closed
Bug #3952: Place2book - Arrangementer bliver med det samme aktive mht. billetbestillingResolvedGitte Barlach
Bug #3963: Place2book - Arrangementer med salgsperiode bliver ikke udgivet på CMSResolvedGitte Barlach
Bug #4156: Place2book - Booking-URL skal kunne overføres til hhv. appen samt content servicen også efter overgang til nyt APIResolved (tag version)Gitte Barlach

Related issues

Related to DDB CMS - Bug #2537: Manglende bestilknap ved arrangementerResolved
Related to DDB CMS - Enhancement #2532: Vise info om at billet kræves på events med fri entreClosed
Related to DDB CMS - Enhancement #3920: Udskift Place2book tekst i wiki med release 31 Closed
Related to DDB CMS - Feature #1359: Place2book: Knap der viser, at det er muligt at skrive sig på ventelisteClosed
Related to DDB CMS - Enhancement #3819: Vis Place2book statusser på begivenheder på en ensartet mådeResolved (tag version)
Related to DDB CMS - Bug #3296: Link til arrangementer med venteliste manglerResolved (tag version)
Related to DDB CMS - Bug #3991: Manuel billet-link kan ikke bruges hvis Place2book er aktiveretResolved (tag version)
Related to DDB CMS - Bug #4275: Forkert integration mellem CMS, Place2book og KultunautClosed
Related to DDB CMS - Enhancement #4286: Place2book - Flere uhensigtsmæssigheder med pris efter 1404 og 2063Resolved (tag version)
Related to DDB CMS - Enhancement #1340: Place2book - Dårlig kvalitet af billede der eksporteres til KultunautResolved (tag version)
Related to DDB CMS - Bug #3729: Place2book - Events med & og " vises forkertResolved (tag version)
Precedes DDB CMS - Bug #707: Place2book: Billettype overskrives i Place2book hver gang et event gemmesClosed

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Status changed from New to Needs design decision
 • Target version set to DDB CMS 2016 1. opgradering

#2 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2016 1. opgradering to 39

#3 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Assignee set to Martin Cording

#4 Updated by Martin Cording over 4 years ago

 • Status changed from Needs design decision to Need more info
 • Assignee changed from Martin Cording to Rolf Madsen

We have been in contact with place2book, and currently it is not possible to add more ticket types to an Event - using the current API.

The current module builds https://www.place2book.com/da/event_api/ (which, according to Peter from place2book, is a premature solution for Libraries).
However, place2book has released a new API which can be found at http://developer.place2book.com/v1/events/. This version is, again according to Peter, more reliable and more flexible. It does support adding more ticket types.

Peter said that its a minor task, which can be solved within a few weeks, to extend the current API with possibility of adding more ticket types.

The conclusion is that there is 2 ways to go:

 1. Ask p2b to extend the current API, and implement this functionality.
 2. Re-write the module to use the new API instead of the old one.

I would suggest option 2, but it will require quite some hours of development and testing.

#5 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Martin Cording

OK til option 2 med integration til det nye API http://developer.place2book.com/v1/events/, forudsat I kan håndtere det under det eksisterende estimat.

#6 Updated by Martin Cording over 4 years ago

 • Assignee changed from Martin Cording to Rolf Madsen

It will require 25-30 hours to rewrite the module to use JSON instead of XML from the new API.

#7 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Related to Bug #707: Place2book: Billettype overskrives i Place2book hver gang et event gemmes added

#8 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Related to Bug #1297: Ved oprettelse af Salgsperiode i Place2book forsvinder Not open for ticket sale added

#9 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Related to deleted (Bug #1297: Ved oprettelse af Salgsperiode i Place2book forsvinder Not open for ticket sale)

#11 Updated by Martin Cording over 4 years ago

 • Status changed from Need more info to Ready for development
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Martin Cording
 • Target version changed from 39 to Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven

#12 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Has duplicate Feature #1107: Tilføj felter til voksen- og børnepriser til arrangementer added

#13 Updated by Martin Cording over 4 years ago

This will be included in our next development iteration.

#14 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Related to deleted (Bug #707: Place2book: Billettype overskrives i Place2book hver gang et event gemmes)

#15 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Precedes Bug #707: Place2book: Billettype overskrives i Place2book hver gang et event gemmes added

#16 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Related to Bug #1501: Place2book - Fejlmeddelelse ved opdatering af arrangement added

#17 Updated by Simon Holt about 4 years ago

 • Related to Bug #1607: Place2book - Arrangement kan ikke slettes added

#18 Updated by Martin Cording about 4 years ago

 • Target version changed from Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven to DDB CMS 2016 2. opgradering (Inlead sprintbacklog)

#19 Updated by Simon Holt about 4 years ago

 • Related to Bug #1639: Place2book - CMS kan ikke opdatere "Event kapacitet" added

#20 Updated by Simon Holt about 4 years ago

 • Related to deleted (Bug #1639: Place2book - CMS kan ikke opdatere "Event kapacitet")

#21 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Related to Bug #1639: Place2book - CMS kan ikke opdatere "Event kapacitet" added

#22 Updated by Martin Cording about 4 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Assignee changed from Martin Cording to Gitte Barlach

#23 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

 • Kategorier Inspiration - Arrangementer added

#24 Updated by Jørgen Nielsen almost 4 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Martin Cording

der er et par Scrutinizer beskeder, der bør fikses

#25 Updated by Martin Cording almost 4 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Martin Cording to Jørgen Nielsen

Fixed!

#26 Updated by Jørgen Nielsen almost 4 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Martin Cording

Jeg har et par kommentarer til koden

#27 Updated by Martin Cording almost 4 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Martin Cording to Jørgen Nielsen

Ændret småting og besvaret din kommentar.

#28 Updated by Jørgen Nielsen almost 4 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Martin Cording

Der mangler at blive taget hånd om problemstillingen vedr. P2b modulet, og eksterne kode-biblioteker

#29 Updated by Martin Cording almost 4 years ago

 • Assignee changed from Martin Cording to Jørgen Nielsen

Se venligst kommentar på Github.

#30 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

Skal status her ændres til Needs review?

#31 Updated by Jørgen Nielsen almost 4 years ago

 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Martin Cording

Vil I se, om xautoload løser jeres issues med Libraries API og manglende autoloaders?

#32 Updated by Martin Cording almost 4 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Need more info
 • Assignee changed from Martin Cording to Rolf Madsen

Hvor meget tid skal vi allokere til at prøve dette?

#33 Updated by Martin Cording almost 4 years ago

 • Status changed from Need more info to Needs code review
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Jørgen Nielsen

#34 Updated by Gitte Barlach almost 4 years ago

 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Martin Cording

Hej Martin
Hvor lang tid vil du estimere I skal bruge? er der tale om en stor opgave?

#35 Updated by Gitte Barlach almost 4 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework

#36 Updated by Martin Cording almost 4 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Martin Cording to Jørgen Nielsen

Dette er løst, jeg har blot glemt at opdatere denne sag - beklager!

#37 Updated by Gitte Barlach almost 4 years ago

 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Jesper Kristensen

#38 Updated by Jørgen Nielsen almost 4 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach

reviewet og godkendt

#39 Updated by Jesper Kristensen almost 4 years ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test

#40 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

Testet på https://vanilla-alma.ddbcms.dk/

Efter indsættelse af API token i feltet "Place2Book authorisation token" under https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book kan de to øvrige faneblade https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book/defaults og https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book/mappings ikke åbnes.

Følgende fejlmeddelelse vises i begge tilfælde:

The vanilla-alma.ddbcms.dk page isn’t working
vanilla-alma.ddbcms.dk is currently unable to handle this request.
HTTP ERROR 500

#41 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Status changed from Technical test to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Martin Cording

#42 Updated by Martin Cording over 3 years ago

Jeg har testet, og for mig virker det fint på en helt ren DDB CMS installation med version 7.x-3.0.0-rc2 og denne token: d415e3dfe1490494a2ab79484f28910f06b3b8b8.
Vi er nok nødt til at have fat i nogle Apache logs, hvis den fejl du får er Unable to handle request. Det tyder dette på at der er nogle andre moduler som konflikter med dette.
Rolf har forespurgt DBC om at lave en eksport af Apache loggen.

#43 Updated by Martin Cording over 3 years ago

 • Assignee changed from Martin Cording to Rolf Madsen

#44 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

Jeg har modtaget følgende eksport af Apacheloggen fra DBC:

Umiddelbart er det den her, som fejler:

Call to undefined function GuzzleHttp\\Handler\\curl_reset() in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/libraries/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 78

@
ddbwww-p01: [Wed Aug 17 13:59:26 2016] [error] [client 188.64.152.196] File does not exist: /var/aegir/platforms/ddb300rc2/favicon.ico
ddbwww-p01: [Thu Aug 18 11:09:51 2016] [error] [client 193.33.148.5] File does not exist: /var/aegir/platforms/ddb300rc2/favicon.ico, referer: https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/modules/list/confirm
ddbwww-p01: [Fri Aug 19 11:15:10 2016] [error] [client 188.177.143.54] File does not exist: /var/aegir/platforms/ddb300rc2/favicon.ico
ddbwww-p01: [Fri Aug 19 12:57:55 2016] [error] [client 188.177.143.54] PHP Fatal error: Call to undefined function GuzzleHttp\\Handler\\curl_reset() in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/libraries/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 78, referer: https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book
ddbwww-p02: [Fri Aug 19 12:58:00 2016] [error] [client 188.177.143.54] PHP Fatal error: Call to undefined function GuzzleHttp\\Handler\\curl_reset() in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/libraries/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 78
ddbwww-p01: [Fri Aug 19 12:58:00 2016] [error] [client 188.64.152.196] PHP Fatal error: Call to undefined function GuzzleHttp\\Handler\\curl_reset() in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/libraries/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 78, referer: https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book
ddbwww-p01: [Fri Aug 19 12:58:02 2016] [error] [client 188.177.143.54] PHP Fatal error: Call to undefined function GuzzleHttp\\Handler\\curl_reset() in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/libraries/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 78
ddbwww-p01: [Fri Aug 19 12:58:04 2016] [error] [client 188.64.152.196] PHP Fatal error: Call to undefined function GuzzleHttp\\Handler\\curl_reset() in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/libraries/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 78
ddbwww-p02: [Fri Aug 19 12:58:08 2016] [error] [client 188.177.143.54] PHP Fatal error: Call to undefined function GuzzleHttp\\Handler\\curl_reset() in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/libraries/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 78, referer: https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book
ddbwww-p02: [Fri Aug 19 12:58:09 2016] [error] [client 188.64.152.196] PHP Fatal error: Call to undefined function GuzzleHttp\\Handler\\curl_reset() in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/libraries/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 78, referer: https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book
ddbwww-p01: [Fri Aug 19 12:59:10 2016] [error] [client 188.177.143.54] PHP Fatal error: Call to undefined function GuzzleHttp\\Handler\\curl_reset() in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/libraries/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 78, referer: https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book
ddbwww-p02: [Fri Aug 19 13:11:04 2016] [error] [client 188.64.152.196] PHP Fatal error: Call to undefined function GuzzleHttp\\Handler\\curl_reset() in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/libraries/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 78, referer: https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book
ddbwww-p02: [Fri Aug 19 13:11:31 2016] [error] [client 188.64.152.196] PHP Fatal error: Call to undefined function GuzzleHttp\\Handler\\curl_reset() in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/libraries/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 78
ddbwww-p02: [Fri Aug 19 13:11:45 2016] [error] [client 188.64.152.196] PHP Fatal error: Call to undefined function GuzzleHttp\\Handler\\curl_reset() in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/libraries/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 78, referer: https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book
ddbwww-p01: [Fri Aug 19 13:18:53 2016] [error] [client 188.64.152.196] PHP Fatal error: Call to undefined function GuzzleHttp\\Handler\\curl_reset() in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/libraries/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 78, referer: https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book
ddbwww-p01: [Fri Aug 19 13:21:57 2016] [error] [client 188.64.152.196] PHP Fatal error: Call to undefined function GuzzleHttp\\Handler\\curl_reset() in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/libraries/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 78, referer: https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book
ddbwww-p02: [Fri Aug 19 13:24:23 2016] [error] [client 188.64.152.196] PHP Fatal error: Call to undefined function GuzzleHttp\\Handler\\curl_reset() in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/libraries/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 78, referer: https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book
ddbwww-p02: [Fri Aug 19 13:24:56 2016] [error] [client 188.64.152.196] PHP Fatal error: Call to undefined function GuzzleHttp\\Handler\\curl_reset() in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/libraries/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 78, referer: https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book
ddbwww-p02: [Fri Aug 19 14:34:52 2016] [error] [client 188.177.143.54] PHP Fatal error: Call to undefined function GuzzleHttp\\Handler\\curl_reset() in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/libraries/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 78, referer: https://vanilla-alma.ddbcms.dk/node/add/ding-event
ddbwww-p01: [Fri Aug 19 15:43:18 2016] [error] [client 188.177.143.54] PHP Fatal error: Cannot redeclare ding_campaign_image_default_styles() (previously declared in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/modules/p2/ding_sharer/ding_sharer.module:40) in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/modules/ding_campaign/ding_campaign.features.inc on line 263, referer: https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/modules
ddbwww-p02: [Fri Aug 19 15:51:41 2016] [error] [client 188.177.143.54] PHP Fatal error: Cannot redeclare ding_campaign_image_default_styles() (previously declared in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/modules/p2/ding_sharer/ding_sharer.module:40) in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/modules/ding_campaign/ding_campaign.features.inc on line 263, referer: https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/modules
ddbwww-p02: [Fri Aug 19 16:22:37 2016] [error] [client 188.177.143.54] PHP Fatal error: Cannot redeclare ding_campaign_image_default_styles() (previously declared in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/modules/p2/ding_sharer/ding_sharer.module:40) in /var/aegir/platforms/ddb300rc2/profiles/ding2/modules/ding_campaign/ding_campaign.features.inc on line 263, referer: https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/modules
@

#45 Updated by Simon Holt over 3 years ago

Det der med curl_reset() har muligvis noget at gøre med PHP-versionen:

https://www.drupal.org/node/2599116

#46 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Martin Cording

DBC oplyser at de kører php 5.4 på serverne.

#47 Updated by Martin Cording over 3 years ago

 • Status changed from Kombit FBI (Waiting) to Need more info
 • Assignee changed from Martin Cording to Rolf Madsen

Ja, denne funktion understøttes kun i PHP5.5:
http://php.net/manual/en/function.curl-reset.php

Skal vi arbejde med at få det til at virke i PHP5.4, eller har DBC planer om at opgradere?
PHP5.4 får heller ikke flere sikkerhedsopdateringere, jvf. http://php.net/supported-versions.php.

Jeg kan i øvrigt notere at BPI også benytter Guzzle.

#49 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

Jeg har bedt DBC undersøge om det kan lade sig gøre at foretage en opgradering af PHP til version 7.

Motivationen har primært været det potentiale der ligger i den nye version for performanceforbedringer, men hvis vi samtidig kan løse dette problem gør det kun skiftet endnu vigtigere.

#50 Updated by Martin Cording over 3 years ago

Fra PHP5.4 til PHP7 er et voldsomt spring, og jeg tvivler på at DBC "tør" foretage denne opgradering uden videre.
Jeg er ikke engang sikker på at ding2 er blevet testet i PHP7 :)

#51 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

Hvilket også er grunden til jeg har bedt dem undersøge hvordan det kan testes om vi kan foretage opgraderingen.

#52 Updated by Gitte Barlach over 3 years ago

Core team anbefaler vi i første omgang opgraderer til PHP5.6 så vi får løst det aktuelle problem.

#53 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Status changed from Need more info to Kombit FBI (Waiting)
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Christian Vandel

Afventer opgradering af PHP til version 5.6.

#54 Updated by Simon Holt over 3 years ago

Der ser ud til at være et par problemer med opdateringsfunktionen i den nye version:

1. Det lader til at den fjerner alle OG-references til biblioteker og temaer på alle begivenheder. Det ødelægger arrangermenter-views under biblioteker og temaer og linket til biblitoeket er væk. Har ikke gravet dybt nok til at forstå hvorfor det sket, men gætter på det skyldes den "fake" node, der passes til field_attach presave og update.

2. Det gamle place2book data migreres ikke over i de nye felter og den gamle tabel fjernes ikke (samt placeholder feltet på begivenheder). Kan de gamle place2book id'er ikke bruges i det nye API?

#55 Updated by Simon Holt over 3 years ago

Har fundet ud af hvorfor opdateringen fjerner referencer til biblioteker og temaer på begivenheder. Det er pga. den "fake" node, der passes til field_attach_update.

Entityreference modulet implementere hook_field_update() og kalder update metoden på OG's entityreference behavior handler. Pga. den tomme node bliver alle OG referencer markeret til sletning i groupAudiencegetDiff metoden.

Vil anbefale at tabellerne i DB for felterne bliver opdateret direkte i stedet for at kalde metoder der invokerer hooks. Alternativt kunne man også loade hele noden (eller entity_metatdata wrappers), men så vil Batch API måske være nødvendig. Og det vil selvfølgelig også invokere hooks men i det mindste ikke ødelægge referencerne.

Men er det i virkeligheden er nødvendigt at give de nye felter default værdier?

#57 Updated by Gitte Barlach over 3 years ago

 • Status changed from Kombit FBI (Waiting) to Needs code review
 • Assignee changed from Christian Vandel to Kasper Garnæs

#58 Updated by Kasper Garnæs over 3 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed

Reviewed og godkendt. Afventer merge.

#59 Updated by Simon Holt over 3 years ago

ATTENTTION ATTENTION!!

Kan de gamle place2book id'er ikke overføres til de nye event_id'er i de nye felter?

Hvis de ikke kan det, er det da et kæmpe problem. Udrulningen af denne opdaterings skal så i hvert fald planlægges grundigt, så biblioteker der bruger place2book ikke sidder med en masse arrangementer, hvor der allerede er en masse tilmeldinger, som ikke virker mere.

#61 Updated by Simon Holt over 3 years ago

Ok beklager den havde jeg lige overset. Men godt at der er tænkt på det. Tak for svar og god weekend.

#62 Updated by Kasper Garnæs over 3 years ago

 • Status changed from Reviewed to Development
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Martin Cording

Tak for opråb, Simon og Martin.

Jeg har ændret titel på PR'et til [WIP] og ændret status på dette issue til development og reassignet til Martin.

#63 Updated by Martin Cording over 3 years ago

 • Status changed from Development to Needs code review
 • Assignee changed from Martin Cording to Kasper Garnæs

Fixed!

Når man har lavet sin event maker mapping, skal man klikke på migrering også vil gamle events blive migreret til det nye API.
Hvis det lykkedes, så slettes den gamle tabel.

#64 Updated by Kasper Garnæs over 3 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Martin Cording

Jeg har reviewet og godkendt ændringerne.

Jeg antager at grunden til at migreringen er lagt i et separat modul er at der skal noget manuel setup (event maker mapping?) til før migreringen kan gennemføres, og at webmaster biblioteker, der har rettigheder til at slå place2book til også har rettigheder til at slå migration modulet til.

#65 Updated by Kasper Garnæs over 3 years ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test

Merged.

#66 Updated by Martin Cording over 3 years ago

 • Assignee changed from Martin Cording to Gitte Barlach

#67 Updated by Lotte Tøstesen over 3 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Rolf Madsen
 • Kategorier Inspiration - Kampagner added

#68 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Status changed from Technical test to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Martin Cording

Testet

 1. Modulerne "Ding Place2book" og "Ding Place2book migrate" er aktiveret under https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/modules
 2. Modulet X Autoload module er aktiveret efter prompt på https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/modules/list/confirm under aktivering af "Ding Place2book" og "Ding Place2book migrate".
 3. Under https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book er feltet Place2Book authorisation token udfyldt med den API token vi har modtaget fra Place2book. (Se Google spreadsheet "DDB CMS test-sites og test-brugere")
 4. mapping af Hovedbiblioteket og Lokalbiblioteket er foretaget under https://vanilla-alma.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book/mappings
 5. Oprettede event https://vanilla-alma.ddbcms.dk/arrangementer/born/test-af-place2book-issue-1404

Fejl

Jeg har observeret følgende, som jeg opfatter som fejl:

# Når jeg gemmer mere end en pris ad gangen så får jeg fejlbeskeden:

Wrong code. Expected - 201, was returned - 422.

og værdien i Event capacity samt værdierne i Prices er væk når jeg åbner eventet igen for at redigere det (https://vanilla-alma.ddbcms.dk/node/38/edit)

 1. Feltet "Price" vises selv om jeg udfylder felterne i Place2book, hvilket betyder at der vises, og denne pris vises også på forsiden.

NB. Kultunaut eksporten er ikke testet, da jeg ikke har den nødvendige adgang.

#69 Updated by Martin Cording over 3 years ago

 • Assignee changed from Martin Cording to Rolf Madsen

#70 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Technical test

Efter dialog med Martin har jeg bedt DBC om at sætte opdatere https://wstest.ddbcms.dk med en 2.5.1 platform samt nyeste RC.

Formålet er at:

 1. Oprette en række arrangementer på den gamle 2.5.1 platform konfigureret imod det gamle Place2book API (https://www.place2book.com/da/event_api)
 2. opdatere til nyeste release candidate platform
 3. migrere alle arrangementerne til den nyere version af Place2book API'et (https://apitest.place2book.com)

#71 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

IGANGVÆRENDE TEST - INGEN KONKLUSION ENDNU!

Fremgangsmåde for konfiguration.

 1. Åbnet https://wm.ddbcms.dk/
 2. Opgraderer development sitet til RC5 via https://wm.ddbcms.dk/#overlay=admin/ddb_cp/development
 3. Åbner https://wm-dev.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book
 4. Verificerer at feltet Place2Book tjeneste URL er udfyldt med https://api.place2book.com
 5. Indsætter ny API nøgle tilsendt af Place2book i feltet Place2Book authorisation token under https://wm-dev.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book
 6. Vælger Hovedbiblioteket som Default event maker under https://wm-dev.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book/defaults
 7. Mapper Hoved- og Lokalbiblioteket til de tilsvarende valgmuligheder fra Place2book samt vælger kultunautgrupper under https://wm-dev.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book/mappings
 8. Starter event migrering til nyt API under https://wm-dev.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book/migrate

Test:

 1. Prisen hentes fra Place2book API'er i øre i stedet for kr. hvilket betyder at en pris på 12 kr. efter migering fremstår som 1200 kr. og altså er imidlertid 100 gange højere fordi tallet angives i øre, men værdiangivelsen i DDB CMS stadig er kr.
 2. Postnummeret fremgår ikke af den alternative adresse hvis arrangementet holdes på en anden adresse end et bibliotek.
 3. Salgsperioden (Sale open at: 30/11/2016 15:11:17 | Sale end at: 05/12/2016 10:39:00) overføres ikke til Place2book (Se https://wm-dev.ddbcms.dk/node/49/edit og https://www.place2book.com/da/19973/events/87148/edit)
 4. Det valgte bibliotek bevares ikke efter migrering til det nye Place2book API, så med mindre man angiver en lokalitet så fremgår det ikke hvor arrangementet afholdes.
 5. Den gamle pris bevares, hvilket betyder en redundant visning hvor man på arrangementet både ser "10 kr." og "Adgang 1000 kr.".
 6. Pris: Ved pris på "0 kr." var den tidligere visning "Gratis". Det ville være fint at få ændret det så Billettypen fremgår som: "Adgang: Gratis", "Adgang: 12 kr." eller "Børn: Gratis" mv.
 7. Kapaciteten (antal billetter til salg) fremgår ikke i af arrangementsvisningen for slutbrugerne efter migrering.

Uafklaret:

 1. Pris: Jeg har dokumenteret at jeg tilføjede en ekstra billettype i Place2books administrationsgrænseflade før migreringen til det nye API, men det fremgår nu hverken af DDB CMS eller Place2book administrationsgrænsefladen, jeg mener probelemet er følgende:
  Når der før migrering er oprettet et arranement, hvor der er tilføjet flere billettyper i Place2book administrationsgrænsefladen, så er disse oplysninger ikke overført til DDB CMS efter migrering til det nye Place2book API.

Rettelser til manualen

 1. Bestil billet(ter) knappen vises ikke på arrangementerne før cachen er clearet
 2. Prisen på arrangementer migreres ikke fra det gamle pris felt til det nye Place2book Prices felter, hvor man kan oprette flere prisgrupper før cachen er clearet.

#73 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Blocked by Bug #2063: Place2book - Diverse ændringer added

#74 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Blocked by Bug #2066: Place2book - Postnummer mangler ved alternativ adresse end bibliotekets added

#75 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Blocked by Bug #2067: Place2book - Det valgte bibliotek bevares ikke efter migrering added

#76 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Blocked by Bug #2068: Place2book - Den gamle pris bevares efter migrering så der vises to felter med priser. added

#77 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Blocked by Bug #2069: Place2book - Arrangementer med pris på 0 kr. skal vises som Gratis added

#78 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Blocked by Bug #2070: Place2book - arrangementer oprettet EFTER migrering overføres ikke biblioteket til Place2book added

#79 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Status changed from Technical test to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Martin Cording

Fejl der skal rettes

 1. På forsiden fremgår prisen på arrangementer fremgår ikke med "kr." (Se https://wm-dev.ddbcms.dk/)
 2. På arrangementssiden fremgår både gammel og ny pris. Her skal ny pris fjernes så kun det gamle prisfelt, der nu er lavet om fra et tal- til et tekstfelt vises. (Se https://wm-dev.ddbcms.dk/arrangementer/boern/p2b-test-2)
 3. På arrangementssiden vises Reservér billet(ter) knappen kortvarigt, men forsvinder så igen. Testet i Chrome og Edge (Se https://wm-dev.ddbcms.dk/arrangementer/boern/p2b-test-2)

Tidligere fejl der nu er rettet

 1. Postnummer vises nu korrekt
 2. Gratis vises nu korrekt både når der ikke står noget i prisfeltet og når der står 0 i prisfeltet
 3. Det nye prisfelt er udfyldt med start- og slutdato for salgsperioden, men ikke prisen der kun fremgår af det gamle prisfelt. Jeg ved ikke om det virker som designet. RETTELSE: Det lader til at være løst efter et stykke tid hvor prisen så dukker op.

NB. jeg har cleared caches.

#80 Updated by Martin Cording over 3 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Martin Cording to Gitte Barlach

#81 Updated by Gitte Barlach over 3 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jørgen Nielsen

Hej Jørgen
Kan du lave et code review på denne nu? (kan desværre ikke sætte status til Immidiate;-))

#82 Updated by Jørgen Nielsen over 3 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Gitte Barlach

reviewet og godkendt

#83 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

Har opdaget et par nye fejl i forbindelse med sletning af arrangementer:

Markering af flere filer og valg af slet element under Vælg en handling + Kør på /admin/content

Der opstod en AJAX HTTP-fejl. HTTP resultatkode: 500 Information til fejlsøgning følger. Sti: /batch?id=20&op=do StatusText: Service unavailable (with message) ResponseText: Exception: Wrong code. Expected - 204, was returned - 403. i P2b\P2b->p2bRequest() (linje 576 af /var/aegir/platforms/wm161221103620/profiles/ding2/modules/ding_place2book/lib/p2b/P2b.php).

Ved sletning af et enkelt element på /admin/content

Exception: Wrong code. Expected - 204, was returned - 403. i P2b\P2b->p2bRequest() (linje 576 af /var/aegir/platforms/wm161221103620/profiles/ding2/modules/ding_place2book/lib/p2b/P2b.php).

#84 Updated by Martin Cording over 3 years ago

Det skyldes at du forsøger at slette arrangementer som allerede er opgjorte, og det tillader place2book-servicen ikke.
Vi burde oprette et nyt issue som går ud på at behandle dette "graceful" i DDB CMS grænsefladen :)

#85 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test

Issue #2103 er oprettet om sletning af arrangementer.

#86 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Status changed from Technical test to Reviewed

#87 Updated by Kasper Garnæs over 3 years ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test

Merged.

#88 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

Jeg har testet og kan godkende på wm.ddbcms.dk, men vi oplever imidlertid stadig "HTTP 500 ERROR" som er beskrevet i http://platform.dandigbib.org/issues/2118 på greve-stg.

Fremgangsmåde for at genskabe:

 1. API nøglen indsættes på https://greve-stg.ddbcms.dk/admin/config/ding/place2book og siden gammes
 2. åben /admin/config/ding/place2book/defaults for at sætte resten af konfigurationerne og verificer at http 500 error vises

Jeg har kontaktet Christian Vandel og spurgt om han kan give en naturlig forklaring.

#89 Updated by Simon Holt about 3 years ago

Jeg har fået en nøgle til det nye API og har også været i gang med at teste.

Fik i første omgang sammme "HTTP 500 ERROR", som Rolf omtaler i ovenstående.

Den ser dog ud til at være forsvundet nu, efter jeg har merget følgende rettelser ind i vores version:

https://github.com/ding2/ding2/pull/505
https://github.com/ding2/ding2/pull/511

Får dog bare andre fejl nu. Når jeg tilgår "admin/config/ding/place2book/defaults" får jeg:

> Wrong code. Expected - 200, was returned - 401

Når jeg tilgår "admin/config/ding/place2book/mappings" får jeg:

> Error on getting data from p2b. Check reports.

Under "admin/config/ding/place2book/mappings" er der ingenting at vælge i dropdown-menuerne.

OPDATERING: Havde overset at man skulle bruge apitest.place2book.com. Efter at jeg har indtastet dette i felterne under 'admin/config/ding/place2book' kan jeg godt kommunikere med API'et

#90 Updated by Simon Holt about 3 years ago

Jeg kan se at migrate modulet bruger den "gamle" metode med fake node til at opdatere place2book feltet.

Jeg forklarer i http://platform.dandigbib.org/issues/1404#note-55, hvorfor dette ødelægger alle OG-references på arrangementer.

Det er måske ikke tilfældet her? Er det testet?

#91 Updated by Gitte Barlach about 3 years ago

Tak for det, Simon
Vedr. :"dette ødelægger alle OG-references på arrangementer.Det er måske ikke tilfældet her? Er det testet?"
Vi har testet på Greve Bib. stg. i dag og det ser desværre ud til vi har et par fejl, hvoraf den ene ganske rigtigt går ud på at arrangementerne mister al information om hvilke biblioteker, det er tilknyttet.

#92 Updated by Gitte Barlach about 3 years ago

 • Status changed from Technical test to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Martin Cording

#93 Updated by Martin Cording about 3 years ago

 • Assignee changed from Martin Cording to Gitte Barlach

Dette problem bør være løst i https://github.com/ding2/ding2/pull/363/commits/6d2b181771cd0c8389a9aea31f3dfa49750d3c88.

Vi skal bruge dump af site+DB af instansen som har de gamle events (altså før skifte/migrering). Kan I fremsende?

#94 Updated by Simon Holt about 3 years ago

Ja det er løst i opdateringsfunktionen, der sætter default værdi på place2book felterne.

Det her er i place2book migrate modulet: https://github.com/ding2/ding2/blob/master/modules/ding_place2book/modules/ding_place2book_migrate/ding_place2book_migrate.module#L41

#95 Updated by Gitte Barlach about 3 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Martin Cording

#96 Updated by Martin Cording about 3 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Martin Cording to Gitte Barlach

Vi har nu ændret til den nye metode:
https://github.com/ding2/ding2/pull/517

Bemærk venligst at vi IKKE har testet dette (mangler dumps).
Måske du kan teste Simon?

#97 Updated by Gitte Barlach about 3 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kasper Garnæs

#98 Updated by Simon Holt about 3 years ago

Jeg når det ikke i dag, men har lørdagsvagt i morgen og kan teste det der.

#99 Updated by Kasper Garnæs about 3 years ago

 • Status changed from Needs code review to Technical test
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Simon Holt

Jeg har indtil videre reviewed, godkendt og merged rettelsen.

#100 Updated by Simon Holt about 3 years ago

Jeg har testet migrering på en række arrangementer fra et dump fra vores produktionsdatabase. Der var flere problemer:

1. Jeg tester imod staging.place2book.com, hvor arrangementerne ikke ligger i forvejen. Det gør selvfølgelig, at jeg får en error når modulet prøver at opdatere.

2. For mange af arrangementerne så det dog ud til, at det var fejlen "Error. updateEvent requires: [capacity]" der var problemet. Alle disse arrangementer havde event kapacitet 0, som vi har brugt til at markere ubegrænset kapacitet.

3. Et andet problem er, at jeg ikke kan associere biblioteker med event_makers. Jeg går ud fra, at event makers er det samme som arrangør i place2book kontrolpanelet, så jeg har oprettet en for hvert bibliotek, men de dukker ikke op under 'admin/config/ding/place2book/mappings'. Jeg har undersøgt svaret fra place2book API'et og den returnerer kun den første arrangør, som allerede var oprettet, da jeg fik adgang. Dette her opdagede jeg i sidste uge og har spurgt place2book. Det er et problem under migreringen, da den forkerte arrangør bliver associeret med arrangementet på place2book.

Migreringen har dog ikke fjernet referencen til biblioteket i DDB CMS, så ovenstående rettelse har virket. Det ser også ud til at det korrekte event_id er blevet migreret over i det nye felt. Den har også mirgret event_maker_id over, selv om den dog fejlagtigt har sat default for mange af dem pga af 3. i ovenstående.

Jeg skulle have oprettet nogle arrangementer i staging API'et med det gamle modul og så teste med at migrere dem. Ved ikke lige hvad jeg tænkte på, men det vil jeg lige prøve.

#101 Updated by Simon Holt about 3 years ago

Kom til at tænke over fejl 2. "Error. updateEvent requires: [capacity]".

Problemet er vel egentlig at kaldet til node_save() udløser hook_field_presave og dermed prøver place2book modulet at opdatere arrangmentet i API'et. Da event capacity slet ikke passes med i node_save() laver den slet ikke opdateringen, da den er requried.

Men behøver den i virkeligheden at opdatere arrangmenter i API'et? Data skal jo kun flyttes, der er vel ikke noget der ændres.

#102 Updated by Simon Holt about 3 years ago

Har fået løst problemet jeg havde med event_makers: Man skal skrive til api@place2book.com, når man har oprettet nye arrangører ellers bliver de ikke returneret fra API'et.

#103 Updated by Lotte Tøstesen about 3 years ago

@Simon - hvad mener du med "nye arrangører"? Hvad nu hvis man bare skal overføre en masse arrangementer, som allerede er oprettet?
Jeg har testet på greves staging op mod apitest.place2book.com, men det virker ikke som jeg vil have det til - mine arr ser nu enten ud som om de er usolgt eller mangler en bestilknap.

#104 Updated by Simon Holt about 3 years ago

Hej Lotte

Fik API-nøgle til staging og der var kun oprettet en arrangør (den for hovedbiblioteket). For at teste at mappingen i mellem bibliotek i DDB CMS og arrangør i place2book virkede (også efter migrering), oprettede jeg 4 nye arrangører i place2book. Men de blev ikke vist og kunne ikke vælges under 'admin/config/ding/place2book/mappings' eller 'admin/config/ding/place2book/defaults'. Man skal så bede place2book om at aktivere de nye arrangører, før de kan bruges i DDB CMS.

Så hvis du allerede har alle dine arrangører der hvor du tester imod, er det selvfølgelig ikke noget problem. Det havde jeg bare ikke :)

#105 Updated by Lotte Tøstesen about 3 years ago

@Simon - vi prøver igen i morgen, med en ny apinøgle, men i dag fik jeg følgende fejl:
a. mangler bestil knap på arrangementer der ikke foregår på hovedbiblioteket (så der er noget der ikke virker som det skal med de event makers)
b. antal billetter - dvs kapacitet - er ikke overført korrekt. Place2book har så sat den til standard 1000, men jeg vil jo have den kan huske at der max er 130 pladser til et arrangement.

@Martin - Place2book skriver til mig i en mail som svar på min manglende bestil-knap: I det gamle api findes der et specifikt kald til at spørge om der er ledige billetter. Jeg ved ikke hvordan det er implementeret i det nye modul hos jer, så der må jeg blive svar skyldig. InLead må vide hvordan knappen til bestilling styres.

#106 Updated by Simon Holt about 3 years ago

Ja håber også jeg kan finde tid til at teste igen i morgen.

Angående det med kapacitet: Kan oplyse at den værdi for kapacitet, der ligger i den gamle place2book tabel, slet ikke bliver migreret (eller sendt til API). Det eneste der bliver overført fra tabellen er event_id og om den skal synkronisere. Den indsætter også det nye event_maker_id som den finder ved at kigge på det bibliotek arrangementet refererer til og så sammenholde det med de mappings man har indstillet under 'admin/config/ding/place2book/mappings'.

Men så vidt jeg kan se ligger kapaciteten gemt på place2book også i det gamle API. Så det burde vel slet ikke være nødvendigt at migrere denne værdi. Det burde være tilstrækkeligt at arrangementet i DDB CMS bliver kædet sammen med det rette event_id fra place2book.

#107 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Related to Enhancement #2146: Place2book - Simplificér service endpoint konfigurationen added

#108 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Related to Bug #2147: Place2book - Synlighed af migrate fanebladet ved migrering added

#109 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Related to Bug #2149: Place2book - Eksport til KultuNaut opdateres tilsyneladende ikke added

#110 Updated by Simon Holt about 3 years ago

Jeg har nu testet migreringen igen og denne gang fungerede det fint. Alle arrangementer blev associeret med den rigtige event_maker/bibliotek og en fungerende bestilknap blev vist (dog med lidt anderledes styling, men ser fint ud).

Jeg har efterfølgende også prøvet at oprette yderligere billettyper på nogle af arrengementerne og de blev fint opdateret i det nye API. Man skal dog lige huske at opdatere salgsperioden for billettyperne, når man opdaterer et arrangement første gang. Som standard var slutdato indstillet til dags dato. Måske er det bedst at indstille denne til startdato for arrangementet? (så billetsalget som default slutter når arrangementet starter)

Fremgangsmåde for migrering:

Jeg oprettede 5 arrangementer med det gamle modul imod staging API'et (apitest.place2book.com). Et for hvert af de 5 biblioteker vi har i vores CMS. I den gamle version af place2book modulet var bibliotekerne associeret med en API-nøgle der skulle indstilles under 'admin/config/ding/place2book', så jeg sørgede for at disse stemte overens med API-nøgler der var blevet tildelt arrangørene i staging API'et (Eksempel: staging.place2book.com/da/1552/event_makers/api_info).

Herefter opdaterede jeg place2book modulet med de nyeste rettelser fra #2138 og #2146 og aktiverede migreringsmodulet. Før migreringen sørgede jeg for at:

- Mappe de rigtige biblioteker med event_makers under 'admin/config/ding/place2book/mappings'.

- Standard default event maker var indstillet under 'admin/config/ding/place2book/defaults'.
- at API-token og -url var indstillet under 'admin/config/ding/place2book' (apitest.place2book.com).

Under migreringen fik jeg en fejl for hvert arrangement, fordi den prøver at opdatere arrangementet imod place2book servicen. Da dette ikke er nødvendigt kan denne ignoreres. De korrekte id'er bliver overført til det nye place2book felt alligevel.

Note: Har bemærket at man ikke kan oprette gratis arrangementer. Man får en fejl med at der skal være en billettype. Man kan dog oprette et passivt arrangement for at omgå fejlen, men kan se i vores nuværende place2book kontrolpanel, at vi har mange arrangmenter med billetter til 0 kr. Så det er ikke helt det samme som et passivt arrangement, der ikke har nogen billettyper. Men det burde ikke have nogen indvirkning på migreringen, så der bør nok oprettes et separat issue på dette.

#111 Updated by Simon Holt about 3 years ago

Vi er så småt klar til at bruge modulet i produktion. Vi har lavet et par rettelser:

1. Understøttelse af gratis arrangementer (oprettelse af billettyper til 0 kr.)
2. Bedre håndtering af default salgsperiode for billettyper.
3. Tidszone bug på startdato og slutdato.

Jeg vil selvfølgelig gerne lave et PR med de rettelser, men er lidt tvivl om hvordan det skal gribes an, når I har revertet alle ændringer.

Vi opdagede også andre fejl i place2book:

4. Når vi sletter en enkelt billettype fra CMS, ser det ud til at ødelægge arrangementet fuldstændig på place2book, så oversigten ikke kan vises mere.
5. Den ser ikke ud til at indstille slutdato for arrangementet, som ellers ser ud til at blive sendt korrekt til API.

Jeg har rapportetet 4. og 5. til place2book og har lige fået melding om at de allerede er rettet.

#112 Updated by Gitte Barlach about 3 years ago

 • Status changed from Technical test to Needs code review
 • Assignee changed from Simon Holt to Rolf Madsen
 • Target version changed from DDB CMS 2016 2. opgradering (Inlead sprintbacklog) to DDB CMS 2017 1. opgradering (Inlead sprintbacklog)

Denne er taget ud igen (af 2016-2 release kandidaten) - hænger sammen med #2043, #2063 og #2138, der ligeledes er taget ud.
Sætter status til Needs code review.

#113 Updated by Simon Holt about 3 years ago

Ja er lidt tvivl om hvordan jeg skal lave PR med rettelser, når I har taget den ud.

Har lige testet 4. og 5. fra mit indløg i ovenstående og de er rettet nu af place2book, så det skal I i det mindste ikke kæmpe med ;)

Opdatering: Ser ud som om der nu er problemer med oprettelse af nye arrangementer. Jeg har skrevet til place2book.

#114 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Gitte Barlach

Beklager den lange svartid Simon!

Jeg har ikke svar på rede hånd, så vi må lige have den forbi Core team.

#115 Updated by Kasper Garnæs about 3 years ago

Simon: Revert af place2book ændringer kommer til at lande som et pull request.

Når du kommer med rettelser skal det laves som et nyt pull request. Her ville jeg gøre følgende:

 1. Opret en ny branch til ændringerne
 2. Revert merge committet for pull requestet der reverter place2book ændringerne
 3. Lav efterfølgende rettelser

Jeg håber der hjælper. Ellers må du sige til.

#116 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2017 1. opgradering (Inlead sprintbacklog) to Release 27 - Bugfixes (Inlead)

#117 Updated by Kasper Garnæs about 3 years ago

 • Status changed from Needs code review to Ready for development

#118 Updated by Martin Cording almost 3 years ago

 • Status changed from Ready for development to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kasper Garnæs

Kasper hvordan gør vi med denne? Skal vi lave en PR igen, eller vil du reverte reverts?

#119 Updated by Martin Cording almost 3 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Need more info
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Simon Holt

Nu har jeg lavet et PR der reverter revert-merged:
https://github.com/ding2/ding2/pull/639

Havde du nogle rettelser @Simon?

Dette issue blokerer disse andre issues:

#120 Updated by Simon Holt almost 3 years ago

Ja, skal lige have gravet det frem igen.

Jeg lavede nogle rettelser/forbedringer (omtalt i http://platform.dandigbib.org/issues/1404#note-111) og var tæt på at modulet kunne bruges produktion, men så vidt jeg husker var der en eller anden problematik ved sletning af arrangementer, som stoppede mig.

Hvad jeg lige kan huske på stående fod fik vi også place2book til at løse nogle bugs i deres ende.

Men jeg får lige lavet nogle PR. Skal vi bare tage det i denne sag?

#121 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Related to Bug #2537: Manglende bestilknap ved arrangementer added

#122 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Related to Enhancement #2532: Vise info om at billet kræves på events med fri entre added

#123 Updated by Martin Cording over 2 years ago

@Simon: Hvor langt er du her? :-)

#124 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (Inlead) to Release 31 - Adgangsplatform og LUG

#125 Updated by Simon Holt over 2 years ago

 • Description updated (diff)

Arbejder lige nu med den her, men er stødt ind i nogle problemer. Giver opdatering senere!

#126 Updated by Simon Holt over 2 years ago

Jeg har nu leget lidt rundt med det nye place2book i seneste version af DDB CMS med nyt design.

Har lavet et PR til Martin's PR der fikser merge konflikter og inkludere rettelserne jeg gennemgår i nedenstående punkter.

Jeg ville gerne have testet videre (opdatering/sletning af billettyper, visning i frontend), men er blevet stoppet af enf fejl jeg oplever i API'et:

Når jeg prøver at oprette et event retunerer API'et altid "500 Internal server error". Det bliver oprettet med de rigtige værdier fra arrangementet i DDB CMS og vist i oversigten i place2book konrtolpanelet, så derfor så det ud til at virke i første omgang. Men bemærkede at den ikke oprettede nogle billettyper og det skyldes den ikke returnerer det nyoprettede event_id, når den laver fejl 500. Det betyder også, at arrangmentet i DDB CMS ikke bliver associeret med event i p2b og der oprettes derfor et nyt hver gang man trykker gem. Det dur ikke.

Jeg har eksperimenteret en del med det og ret sikker på, at det JSON-object der sendes med request er i henhold til dokumentationen på http://developer.place2book.com/.  Har testet det request, der sendes med fra DDB CMS og testet forskellige variationer i JSON via Postman. Får altid fejl 500.

Kommunikationen med API’et med ser ellers ud til at fungere fint. F.eks. kan jeg sagtens hente vores event makers ned via https://apitest.place2book.com/event_makers og mappe dem til biblioteker i DDB CMS. Dette request giver også 200 i postman.

Synes ikke jeg var ramt af denne fejl sidst jeg arbejdede med det. Er der andre der har prøvet at teste i seneste version og måske oplever det samme?

Jeg har beskrevet problemet til place2book og afventer svar.

Rettelser og PR

Havde tidligere lavet følgende rettelser, som jeg har testet:

1. Understøt gratis arrangementer/billettyper: https://github.com/vejlebib/ding2/commit/47614cea779df51ab3b726b250e72126c5b1da34

Gør det muligt at indtaste 0 i prisfeltet for billetter, så man eksempelvis kan have en gratis børnebillet.

2. Bedre håndtering af default salgsdatoer for billettyper: https://github.com/vejlebib/ding2/commit/bbca0eb28f713fb5952519aaf5560b55cf945a8a

Som standard er dags dato både indsat ved start- og slutdato for salgsperiode. Dette giver anledning til fejl da de skal være forskellige. Det vil sige man skal ændre dem. Oftest vil man bare have dags dato som start og arrangementets startdato som slut. Denne rettelse bruger dette som standard.

3. Bedre håndtering af endpoints af backend.

Gør så man kun skal indtaste base url en gang. Denne er inkluderet i PR fra #2146. Så snart Martins PR i ovenstående er merget, skulle den kunne merges uden konlfikter.

4. Fiks af tidszone bug: https://github.com/vejlebib/ding2/commit/3cbe21e58abb5c49f2bce7c2dccbd2ea8e5742aa

Hvis man ikke angiver tidszonen på denne måde, ser tiden ud til at være en time bagud i place2book.

Har lavet PR mod Martins PR fra #note-119, der fikser merge konflikter og inkluderer ovenstående.

#127 Updated by Martin Cording over 2 years ago

Jeg har merged dine ændringer, og https://github.com/ding2/ding2/pull/639 er derfor opdateret.

Kan du teste videre, når du hører fra Place2book?
Der er også en del sub-cases som skal testes i denne forbindelse, så vi har et overblik over hvad der udestår.

#128 Updated by Simon Holt over 2 years ago

@Martin

Jeps, tester videre og kigger på de andre cases, så snart jeg har fået løst problemet med oprettelse af events. 

#129 Updated by Simon Holt over 2 years ago

Har fået et foreløbig svar fra place2book om at de kigger på sagen i dag.

#130 Updated by Simon Holt over 2 years ago

Place2book har svaret og fejlen skyldtes, at de ikke havde opdateret deres system i staging, som jeg testede imod.

Det skulle være fikset nu og har lige verificeret i Postman at det virker. Så kigger videre på det i dag.

#131 Updated by Simon Holt over 2 years ago

@Martin har lavet et nyt PR med flere fikses: https://github.com/easySuite/ding2/pull/311

Der er lidt forskellige ting, som jeg ikke vil gå i detaljer med her (se commit msg), udover at jeg har sørget for at bestillingsknappen bliver korrekt vist i frontend i det nye tema (se vedhæftning).

Med ovenstående rettelser har jeg indtil videre testet og verificeret at følgende virker:

- Oprettelse af events

- Opdatering af events (uden solgte billetter). Herunder: capacity (Antal billetter), start- og slutdato for arrangement, titel, description.

- Opdatering/Sletning af billettyper (uden solgte billetter). Herunder navn på billettype, start- og slutdato for salgsperiode, pris.

- Passive arrangmenter

- Gratis arrangementer der kræver billet. Dvs. de har en billettype med pris 0 kr.

- Migrering af indstillinger (default settings, kultunaut osv). Virkede fint, men havde lige et par mindre fiks til det (se commits fra PR).

Hvad mangler?

Er stadig i korrenspondance med place2book. Mangler at få afklaret, hvordan vi håndterer sletning/opdatering af events som har solgte billetter. Specielt sletning af billettyper, men tænker der måske også kan være et eller andet, hvis man opdaterer prisen eller lokationen for arrangementet. Der har været en fejl i systemet, som gjorde at jeg ikke kunne bestille billetter og har dermed ikke kunne teste dette. Jeg satser stærkt på at kunne færdiggøre dette i morgen.

Dernæst vil jeg kigge på:

- En fejl jeg oplever ved migrering af events (Error. updateEvent requires: [capacity])

- Bedre håndtering af fejl ved mirgering #2147

- Synkronisering af Place2books produktions- og stagingdatabase #2168

- Eksport til kultunaut #2149

 

#132 Updated by Martin Cording over 2 years ago

Reviewed, godkendt og merged. PR updated.

#133 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Has duplicate Bug #3904: Arrangementer: Ikke muligt at angive prisspænd ved arrangementer. added

#134 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Has duplicate Bug #3888: Place2book arrangementer bliver ikke frigivet til billetbestilling added

#135 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Has duplicate Bug #3900: Manglende billetknap på udsolgte arrangementer added

#136 Updated by Stefan Søndervang over 1 year ago

#137 Updated by Pernille Kirsten Wuttke over 1 year ago

Martin Cording skrev:

Reviewed, godkendt og merged. PR updated.

 

Hej

Har I et bud på, hvornår rettelsen rulles ud? Tak.

Vh Pernille Wuttke

#138 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

@Pernille som det fremgår så er target version: Release 31 - Adgangsplatform, LUG, P2B

Vi udruller Release 30 til staging på den ene eller anden side af jul afhængig af de sidste fejl.

Release 31 skal så testes og udrulles derefter, men jeg har ikke en specifik dato for udrulningen endnu.

#139 Updated by Pernille Kirsten Wuttke over 1 year ago

Rolf Madsen skrev:

@Pernille som det fremgår så er target version: Release 31 - Adgangsplatform, LUG, P2B

Vi udruller Release 30 til staging på den ene eller anden side af jul afhængig af de sidste fejl.

Release 31 skal så testes og udrulles derefter, men jeg har ikke en specifik dato for udrulningen endnu.

 

Hej Rolf

Tak for svar, jeg giver beskeden videre.

Problemet pt. er både, at mine kolleger er nødt til at gemme kl. 10 for at aktivere, men måske endnu mere, at de forskellige billettyper overskrives, så der kun er en type, selvom der burde være fx børn og voksne. Inden det bliver rettet, er alle billetter måske allerede solgt. Men det ser ud til, at den problematik er dækket af dette issue. Tak.

Vh P

#140 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Related to Feature #1359: Place2book: Knap der viser, at det er muligt at skrive sig på venteliste added

#141 Updated by Christel Krabbenhøft over 1 year ago

 • Status changed from Need more info to Reviewed

#142 Updated by Christel Krabbenhøft over 1 year ago

 • Kategorier Integration - Place2book (Arangementer) added
 • Kategorier deleted (Inspiration - Arrangementer, Inspiration - Kampagner)

#143 Updated by Stefan Søndervang over 1 year ago

 • Related to Bug #3963: Place2book - Arrangementer med salgsperiode bliver ikke udgivet på CMS added

#144 Updated by Stefan Søndervang over 1 year ago

 • Related to Bug #3952: Place2book - Arrangementer bliver med det samme aktive mht. billetbestilling added

#145 Updated by Christel Krabbenhøft about 1 year ago

 • Target version changed from Release 31 - Adgangsplatform og LUG to Release 30-1 - Place2Book (7.x-4.7.0)

#146 Updated by Martin Cording about 1 year ago

 • Related to Enhancement #3819: Vis Place2book statusser på begivenheder på en ensartet måde added

#147 Updated by Martin Cording about 1 year ago

 • Related to Bug #3296: Link til arrangementer med venteliste mangler added

#148 Updated by Martin Cording about 1 year ago

 • Related to Bug #3991: Manuel billet-link kan ikke bruges hvis Place2book er aktiveret added

#149 Updated by Gitte Barlach about 1 year ago

 • Status changed from Reviewed to Development

Jeg sætter denne til status "development", da jeg kan forstå på Simon at han stadig arbejder på sagen. 

#150 Updated by Martin Cording about 1 year ago

 • Status changed from Development to Needs code review
 • Assignee changed from Simon Holt to Gitte Barlach

Denne er nu klar til review:
https://github.com/ding2/ding2/pull/639

Reviewer bør udelukkende forholde sig til kodeændringer.

Når der skal testes, skal alle Subtasks og Related issues testes sammen med dette PR.

#151 Updated by Gitte Barlach about 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jørgen Nielsen

#152 Updated by Jørgen Nielsen about 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Simon Holt

jeg har et par spørgsmål/kommentarer

#153 Updated by Simon Holt about 1 year ago

Vi har lige et enkelt udestående spørgsmål fra code review angående import af kultunaut kategorier og om der er behov for at kunne konfigurere dette. Jeg ringer til Kultunaut i morgen og spørger dem.

#154 Updated by Simon Holt about 1 year ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Simon Holt to Gitte Barlach

Jeg har snakket med Kultunaut og det er meget sjældendt de ændrer URL'en til kategorierne og hvis de gør, vil de kontakte os.

Så vi behøver dermed ikke at gøre det konfigurerbart og sætter derfor status til "needs code review" igen.

#155 Updated by Jørgen Nielsen about 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed

reviewet og godkendt

#156 Updated by Gitte Barlach about 1 year ago

 • Status changed from Reviewed to Needs code review
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jørgen Nielsen

Hej Jørgen

Kan du se på denne igen? Simon havde lige et par enkelte rettelser, så pull/639  er blevet opdateret af Martin Cording her til aften 

#157 Updated by Jørgen Nielsen about 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Martin Cording

prøv lige at opdatere PR og se, om det fikser fejlende behat tests

#158 Updated by Martin Cording about 1 year ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Martin Cording to Jørgen Nielsen

Der er pt. ingen behat fejl.

#159 Updated by Jørgen Nielsen about 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Gitte Barlach

reviewet og godkendt

#160 Updated by Jesper Kristensen about 1 year ago

 • Status changed from Reviewed to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Simon Holt

Hej

Der er desværre opstået en merge konflikt, som jeg ikke lige selv kan rette. Vil i kigge på det, så vi kan få lavet en release med disse P2B ændringer.

#161 Updated by Simon Holt about 1 year ago

Hej Jesper, jeg kigger på det. Er der mulighed for at du kan vente et par timer med at lave release? Er ved at have nogle forbederinger klar til migreringen i #2147, som ville være rigtig godt at få med.

#162 Updated by Jesper Kristensen about 1 year ago

Hej Simon

Vi kan godt vente.. bare vi fået lavet release i dag :-)

 

#163 Updated by Simon Holt about 1 year ago

Det lyder godt, Jepser :)

Merge konflikt skulle være fikset nu af Martin. Jeg laver migrerings PR i #2147, så PR i denne sag kan godt merges hvis det er.

#164 Updated by Simon Holt about 1 year ago

Nej vent: Martin skal lige merge det her PR først: https://github.com/easySuite/ding2/pull/540

#165 Updated by Gitte Barlach about 1 year ago

 • Assignee changed from Simon Holt to Martin Cording

#166 Updated by Simon Holt about 1 year ago

 • Assignee changed from Martin Cording to Jesper Kristensen

Så skulle der være styr på det :) 

#167 Updated by Gitte Barlach about 1 year ago

ok, er den klar til review + merge?

#168 Updated by Simon Holt about 1 year ago

Ja, den her kan godt merges :)

#169 Updated by Gitte Barlach about 1 year ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review

#170 Updated by Jesper Kristensen about 1 year ago

@Simon er #2147 med eller kommer der et PR i den ticket?

#171 Updated by Simon Holt about 1 year ago

Den kommer i #2147.

#172 Updated by Jesper Kristensen about 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Technical test
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach

Merged

#173 Updated by Simon Holt about 1 year ago

Opdagede en mindre fejl ifb med test på vores produktions database. Fra github PR:

"If something goes wrong communicating with p2b API when updating existing event that is sync'ed with p2b, the code will override the field data with empty array, destroying the the link between p2b and CMS.

This PR introduces some better handling of these situations."

PR: https://github.com/ding2/ding2/pull/1393

Det er en meget lille ændring, som egentlig burde være håndteret i første omgang. Så håber vi lige kan presse den ind her inden i går i gang med test.

#174 Updated by Gitte Barlach about 1 year ago

 • Status changed from Technical test to Needs code review
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kasper Garnæs

#175 Updated by Kasper Garnæs about 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Simon Holt

Reviewed. I have a few comments here.

#176 Updated by Simon Holt about 1 year ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Simon Holt to Gitte Barlach

PR er opdateret.

#177 Updated by Gitte Barlach about 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kasper Garnæs

#178 Updated by Jesper Kristensen about 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Gitte Barlach

Reviewed og afventer release

#179 Updated by Kasper Garnæs about 1 year ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test

Merged.

#180 Updated by Gitte Barlach almost 1 year ago

Testet på upgrade-fbs med 4.7.0-rc2

1) test af migrering af arrangementer
Konfigurationer er kontrollerede og korrekte. Jeg klikker på knappen "Migrate"
1.a) Da migreringen er kørt får jeg flg. info.:
 

 • This post is unpublished and will be published 2022-04-04 12:00:00.
 • Events migration completed.
   

Jeg ved ikke hvilken post (arrangement?) der i det konkrete tilfælde er tale om. Jeg er lidt i tvivl om det faktisk er migreret - det antager jeg ?

1.b) Det ser ud som om der stadig mangler at blive migreret 3 arrangementer:

MIGRATION STATUS

3 nodes to be migrated. You can browse them below.

   
EVENT PLACE2BOOK ID
Clone of Clone of Test billede -1
Clone of Clone of Clone of Test billede -1
Test ikke p2b billet -1

Jeg prøver at migrere igen, men det ser ikke ud til at lykkes; der er stadig de tre tilbage. 
Jeg er derfor i tvivl om hvilken konsekvens det har og hvad jeg skal gøre herfra. 

 

 

#181 Updated by Simon Holt almost 1 year ago

I kan bare ignorere disse. Da place2book ID er "-1" er de ikke synkroniseret. Så den springer over disse.

Jeg vil på det kraftigste anbefale at vi får rettelsen fra denne sag med: https://platform.dandigbib.org/issues/4156.

Den indeholder nogle vigtige rettelser, som gør at ticket links virker korrekt efter migreringen.

Indeholder også en rettelse så arrangementer der ikke er synkroniseret ikke bliver vist i migreringstabellen.

Vil anbefale at vi får merget denne rettelse og at i gennemfører migeringen endnu engang, får I godkender den. I kan bare kører migreringen igen på den samme database. Ingen grund til at starte forfra.

Selvom tabellen med arrangementer der skal migreres vil være tom, skal I alligevel køre migreringen, da den som sagt laver nogle vigtige ting, som gør at alt virker som det skal bagefter.

 

#182 Updated by Stefan Søndervang 12 months ago

 • Related to Bug #4275: Forkert integration mellem CMS, Place2book og Kultunaut added

#183 Updated by Stefan Søndervang 12 months ago

 • Related to Enhancement #4286: Place2book - Flere uhensigtsmæssigheder med pris efter 1404 og 2063 added

#184 Updated by Stefan Søndervang 12 months ago

Testet og godkendt på Testet og godkendt på fbs-upgrade 7.x-4.7.0-rc3.

Test af basal arrangementsfunktionalitet når arrangementet også er oprettet i place2book

 • Opret event OK

  • Der er nogle uhensigtsmæssigheder ved pris som er oprettet i #4286

 • Opdatering af events

  • capacity (Antal billetter) OK

  • billetnavn OK

  • pris OK

  • alternativ lokation til bibliotek til alternativ lokation OK

  • start- og slutdato for arrangement OK

  • salgsperiode start og slut OK

  • titel OK

  • description OK

  • fra send ikke til kultunaut til kultunaut OK

  • ændr kategori i CMS -> ændr det kultunaut kategori? OK

  • fjern send til kultunaut OK

  • normal billet til passiv og passiv til normal IKKE OK - man må slette arrangementet og starte forfra

 • Slet event i CMS OK

 • Slet event i p2b IKKE OK  - man må slette arrangementet og starte forfra

  • oprette et arrangement i cms og sendt til p2b

  • slette p2b eventet men behold cms event

  • genopret et p2b arrangement baseret på cms event

 • Lang pris OK

 

Test af korrekt billetstatus på billetlinket

Har oprettet små rettelser i #4257

 • Passivt OK viser ikke billetknap

 • Pauset OK viser at billetsalg er lukket

 • Salg ikke startet OK viser at billetsalg starter senere

 • Venteliste OK viser at der er venteliste

 • Venteliste ikke udsolgt endnu OK viser at der kan bestilles billetter

 • Venteliste salg ikke startet OK viser at billetsalg starter senere

 • Venteliste med lukket billetsalg OK viser at billetsalg er lukket

 • Udsolgt OK viser at der er udsolgt

 • Billet med pris OK  viser at der kan bestilles billetter

 • Billet gratis OK viser at der kan bestilles billetter

 • Ikke p2b billet OK viser at der kan bestilles billetter

 • Afholdt arrangement OK viser at arrangementet er afholdt

 

Test af skift mellem billetstatus på billetlinket

 • Fra åbent viser at der kan bestilles billetter

  • Til udsolgt OK viser at der er udsolgt

   • Til åbent igen (flere billet til salg) OK viser at der kan bestilles billetter

  • Til venteliste OK viser at der er venteliste

   • Til åbent igen (flere billet til salg) OK viser at der kan bestilles billetter

  • Til pauset OK viser at billetsalg er lukket

   • Og tilbage til åbent OK viser at der kan bestilles billetter

  • Til afholdt OK viser at arrangementet er afholdt

  • Til salg lukket OK  viser at billetsalg er lukket

 • Salg ikke startet viser at billetsalg starter senere

  • Til åbent OK viser at der kan bestilles billetter

 

Test af flere billettyper

Jeg har testet om jeg kan lave flere billettyper, fjerne dem og redigere dem.

 • Opret flere billettyper

  • Har oprettet både i CMS og i p2b OK

  • Lidt forvirrende UX er oprettet i #4283 i forbindelse med oprettelse af billettyper

 • Slet

  • Har slettet både i CMS og i p2b OK

 • Rediger

  • Har redigeret både i CMS og i p2b OK

  • Har redigeret billetnavn, pris og salgsperiode start og slut OK

#185 Updated by Stefan Søndervang 12 months ago

 • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)

#186 Updated by Gitte Barlach 12 months ago

#187 Updated by Gitte Barlach 12 months ago

 • Related to Enhancement #1340: Place2book - Dårlig kvalitet af billede der eksporteres til Kultunaut added

#188 Updated by Gitte Barlach 12 months ago

#189 Updated by Simon Holt 12 months ago

@Stefan godt arbejde med test og dejligt endelig at kunne sætte denne til resolved!

#190 Updated by Stefan Søndervang 12 months ago

Ja det var skønt. Overvejer at få 1404 og datoen tatoveret!

#191 Updated by Simon Holt 12 months ago

Hehe.. "1404 - Never forget"

#192 Updated by Gitte Barlach 11 months ago

 • Subject changed from Place2Book - Håndtering af flere billettyper/flere salgsperioder til samme arrangement to Place2Book - Håndtering af flere billettyper/flere salgsperioder til samme arrangement (overgang til ny Place2Book API)

#193 Updated by Martin Cording 11 months ago

 • Related to Bug #3729: Place2book - Events med & og " vises forkert added

Also available in: Atom PDF