Project

General

Profile

Enhancement #1431

Klik på suggestion fra suggestion service skal igangsætte søgning

Added by Anonymous over 4 years ago. Updated 2 days ago.

Status:
Needs analysis
Priority:
High
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd

Description

Pr DDB CMS 2.3.0 kommer suggestion service med forslag ved tast i søgefelt.

I dag er det sådan, at man taster, man klikker på et forslag, forslaget indsættes i søgefeltet og brugeren skal så trykke på enter / klikke på Søg.

Det er ikke intuitivt, at man skal klikke på "Søg" knappen for at sætte den valgte søgning i gang, for som bruger føler man jo, at man har givet et indput, så endnu et input burde ikke være nødvendigt.

Det ville være en bedre brugeroplevelse, hvis søgningen gik i gang, så snart man klikkede på et forslag, uden yderligere nødvendige handlinger.

Autocomplete valg og søgning.webm (2.98 MB) Autocomplete valg og søgning.webm Rolf Madsen, 01/06/2016 09:48 AM

Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #1592: Søgefelt: Kan ikke søge ved klik på return umiddelbart efter jeg med musemarkør har valgt søgeforslag.Closed
Related to DDB CMS - Enhancement #1451: Autocomplete - AutosuggestClosed
Related to DDB CMS - Bug #3115: Implementér den nye opensuggestion service (https://ortograf.dbc.dk/ortograf/suggest) TIL INTERN TESTResolved (tag version)
Related to DDB CMS - Bug #2350: Søgeprofiler (ting_field_search) skal kunne sætte den brønd profil der benyttes i opensuggestionClosed
Related to DDB CMS - Bug #2350: Søgeprofiler (ting_field_search) skal kunne sætte den brønd profil der benyttes i opensuggestionClosed
Related to DDB CMS - Enhancement #4042: Ved klik på forslag fra autosuggest bør søgning udløsesReady for development

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)
 • Target version set to DDB CMS 2016 1. opgradering

#2 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2016 1. opgradering to 40

#3 Updated by Thomas Hansen over 4 years ago

Søgefeltet bruger Drupals standard autocomplete, hvor det giver mening ikke automatisk at submitte formularen.

Men den er også blevet hacket til så hvis man bruger piletasterne til at vælge i drop-downen, så vil return starte en søgning med det samme. Så der er den inkonsekvent.

Jeg vil også gerne lige opponere imod at automatisk søgning når folk vælger noget skulle være den korrekte opførsel. Det er oplagt at skrive 'ka', vælge "Karen Blixen" i drop-downen og tilføje " farm". Hvis den søger med det samme, så ødelægger den muligheden for at refinere sin søgning.

Så er Googles håndtering bedre. Den erstatter simpelthen det der står i søgefeltet med det man har valgt i dropdownen (via tastatur), og både return og vælge noget med musen starter søgningen med det samme. På den måde kan man refinere med tastaturet, men søgning starter alligevel ved det første return. Og man skulle mene at det sjældent er en skidt ide at duplikere Googles implementation.

Det vil under alle omstændigheder betyde at vi skal implementere vores egen autocomplete "widget", for jeg har dårlige erfaringer med at forsøge at hacke Drupals standard til til det man vil have.

#4 Updated by Anonymous over 4 years ago

Jeg havde overset varianten med piletaster.

I nogen tilfælde er det sikkert rigtigt, at man gerne vil skrive videre på suggestion'en. Jeg ved ikke, om det er mere end halvdelen af alle søgninger - men som du skriver er det nok generelt en god ide at følge Google.

Vi kan dog konkludere, at der ikke er nogen iøjenfaldende entydig god løsning, og derfor bør det ikke prioriteres højt at ændre det.

#5 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

Jeg bevæger mig her ud hvor jeg ikke kan bunde, men det lader umiddelbart til at være et kendt problem omkring search og auto submit.

Se https://www.drupal.org/node/1278042#comment-6660648 og https://www.drupal.org/node/1278042

#7 Updated by Thomas Hansen over 4 years ago

Jeg syntes stadig at den "gode løsning" er at duplikere Googles metode, men den kræver lidt udvikler tid da vi sådan set skal udvikle en ny autocomplete (hvilket vi skal under alle omstændigheder).

#8 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

Udvikling af et nyt autocomplete modul lyder som en opgave der alligvel ikke kan læses i indeværende sprint, også er der andre opgave vi må fokusere på i stedet, og vende tilbage til denne hvis der skulle findes tid når I er færdige med de øvrige opgaver.

#9 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Ready for development

#10 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Target version changed from 40 to DDB CMS 2016 1. opgradering

#11 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Priority changed from Normal to High
 • Target version changed from DDB CMS 2016 1. opgradering to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#12 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to 42

#13 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Assignee set to Laura Holm

#14 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

Så vidt jeg kan se fungerer autocomplete som ønsket på nuværende tidspunkt således at man kan vælge et resultat i autocomplete dropdown som umiddelbart leder til en søgning uden man har behov for at trykke på søg knappen.

Se vedhæftet screencast.

Det giver imidlertid ikke Google løsningen, hvor man kan arbejde videre på det resultat man har valgt i autocomplete dropdown før man søger.

Vi flytter dette issue til en senere version med henblik på yderligere beskrivelse og prioritering.

#15 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Related to Enhancement #1592: Søgefelt: Kan ikke søge ved klik på return umiddelbart efter jeg med musemarkør har valgt søgeforslag. added

#16 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs analysis
 • Target version changed from DDB CMS 2016 2. opgradering to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#17 Updated by Nino Tiainen about 4 years ago

 • Assignee changed from Nino Tiainen to Rolf Madsen
 • Kategorier Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd added

#18 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

#19 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Related to Bug #3115: Implementér den nye opensuggestion service (https://ortograf.dbc.dk/ortograf/suggest) TIL INTERN TEST added

#20 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Related to Bug #2350: Søgeprofiler (ting_field_search) skal kunne sætte den brønd profil der benyttes i opensuggestion added

#21 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Related to Bug #3115: Implementér den nye opensuggestion service (https://ortograf.dbc.dk/ortograf/suggest) TIL INTERN TEST added

#22 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Related to Bug #2350: Søgeprofiler (ting_field_search) skal kunne sætte den brønd profil der benyttes i opensuggestion added

#23 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Related to deleted (Bug #3115: Implementér den nye opensuggestion service (https://ortograf.dbc.dk/ortograf/suggest) TIL INTERN TEST)

#24 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

 • Related to Enhancement #4042: Ved klik på forslag fra autosuggest bør søgning udløses added

#25 Updated by Tue Gaston 2 days ago

 • Description updated (diff)
 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 33 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF