Project

General

Profile

Enhancement #1447

Visning/valg af interesseperiode ved reservering

Added by Niels Frandsen over 4 years ago. Updated about 3 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
-
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Værkvisning, Søgning - Materialevisning, Min konto - Reserveringer, Integration - DDELibra, Integration - FBS

Description

Der bør være mulighed for ændring/accept af default interesseperioden ved reservering. For nuværende gennemføres enhver reservering med default interesseperiode sat under brugerprofilen. De færreste brugere vil i den konkrete situation gøre sig overvejelser omkring det.
Når brugerne får præsenteret betingelserne for reserveringen og mulighed for at ændre interesseperioden kan det bidrage til at minimere mængden af uafhentede reserveringer.
Eksempel på praksis til efterfølgelse: reserveringsfunktionalitet i bibliotek.dk


Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #1936: Besked om udløb af interesseperiodeResolved
Is duplicate of DDB CMS - Feature #476: Bedre oplysning og mulighed for tilrettelse af interesseperiode og afhentningssted ved reserveringClosed

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)
 • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#3 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Needs analysis

#4 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Kategorier Min konto - Reserveringer, Integration - DDELibra, Integration - Integra, Integration - FBS added

#5 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

 • Kategorier deleted (Integration - Integra, Integration - FBS)

#6 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

 • Kategorier Integration - FBS added
 • Kategorier deleted (Min konto - Reserveringer, Integration - DDELibra)

#7 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

 • Kategorier Søgning - Værkvisning, Søgning - Materialevisning, Min konto - Reserveringer, Integration - DDELibra added

#8 Updated by Lotte Tøstesen over 3 years ago

#9 Updated by Anonymous about 3 years ago

Denne sag bliver endnu mere relevant efter folk er gået over på Cicero, og deres reserveringer slettes automatisk, når interesseperioden overskrides. Det er nyt for flere af os, og det vil give bedre mening for lånerne, hvis de svagt kan huske, at de forholdt sig til et eller andet, da de reserverede.

Den optimale løsning vil efter min mening være, at man bliver tvunget til at vælge interesseperiode ved reservering, og at der ikke er en standardperiode forvalgt.

#10 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Is duplicate of Feature #476: Bedre oplysning og mulighed for tilrettelse af interesseperiode og afhentningssted ved reservering added

#11 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Status changed from Needs analysis to Closed
 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to DDB CMS 2016 2. opgradering

Dette issue er et duplikat af 476 og lukkes hermed.

Also available in: Atom PDF