Project

General

Profile

Enhancement #1515

Promt bruger for log ind ved link til sider under /user/me/ som f. eks. lånerstatus

Added by Steen Larsen about 4 years ago. Updated about 1 year ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Assignee:
-
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Min konto - Lån, Min konto - Mellemværende, Min konto - Brugerprofil, Min konto - Huskeliste og Gemte søgninger, Min konto - Reserveringer, Min konto - Login/Adgang og proxy

Description

Oprindelig beskrivelse

Det bør være muligt at have et direkte link til lånerstatus
Dette link kan bruges i mail m.m.

Der bør gælde dette:

1) linket skal være generelt og ikke indeholde id'ere og så simpelt så muligt
2) linket kan være en 302-viderestilling til den egentlige side
3) er man ikke logget ind bliver man afkrævet login før man fortsætter
4) caching skal håndteres korrekt

Andre lignende sager som vedrører link til og visning af status: #696, #1274, #1414, #1193

Problemstilling

Det er muligt at linke til lånerstatus f. eks. via https://www.aakb.dk/user/me/status, men hvis en bruger følger linket uen at være logget ind vil hun blive mødt med teksten Siden "/user/me/status" findes ikke.

Formål

Brugere skal kunne tilgå sider under /user/me/ uden at blive mødt af fejlmeddelelser også selv om de ikke er logget ind. 

Løsningsforslag

Når en bruger ikke er logget ind og forsøger at tilgå en side under /user/me/ skal hun promtes for login og siden redirectes til den pågældende side.

 

History

#1 Updated by Simon Holt about 4 years ago

Tænker det vil være oplagt at outputte links ala 'user/me/status' og så bruge en hook_url_inbound_alter() implementation som ved løsningen i denne sag:

http://platform.dandigbib.org/issues/1193#note-16

#2 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Status changed from New to Ready for development
 • Priority changed from Normal to High
 • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#4 Updated by Steen Larsen almost 4 years ago

Løsningen af #1193 betyder faktisk at man kan lave et direkte link til lånerstatus ved at bruge linket: /user/me/status.

F.eks. https://www.aakb.dk/user/me/status som godt nok viser fejl 404-siden men logger man derefter ind via loginboksen øverst så er man inde.
Det er måske ikke pænt men måske et skridt på vejen?

En udvidelse af teksten på siden hjælper måske lidt men hvem kigger på en fejl 404-side?

#5 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Description updated (diff)
 • Status changed from Ready for development to Needs prioritization
 • Kategorier Min konto - Lån, Min konto - Mellemværende, Min konto - Brugerprofil, Min konto - Huskeliste og Gemte søgninger, Min konto - Reserveringer, Min konto - Login/Adgang og proxy added

#6 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Related to Feature #3118: Kampagne PLUS visningsregler til visning i lånerstatus og på brugerprofilen added

#7 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

 • Related to deleted (Feature #3118: Kampagne PLUS visningsregler til visning i lånerstatus og på brugerprofilen)

#8 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Subject changed from Mulighed for direkte link til lånerstatus to Promt bruger for log ind ved link til sider under /user/me/ som f. eks. lånerstatus
 • Description updated (diff)
 • Status changed from Needs prioritization to Ready for development
 • Priority changed from High to Normal
 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 33 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF