Project

General

Profile

Feature #1529

Digital artikelservice direkte fra CMS

Added by Karsten Andersen about 4 years ago. Updated over 2 years ago.

Status:
Closed
Priority:
High
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Værkvisning, Søgning - Materialevisning, Min konto - Login/Adgang og proxy

Description

Det er muligt at slå visning af tidsskriftsartikler til i VIP-basen, så de bliver en del af søgeresultatet i DDB CMS, men det er ikke muligt at bestille artiklerne. Her skal man i dag omkring Bibliotek.dk, oprette en profil i Bibliotek.dk, vælge sit eget bibliotek, søge artiklen frem igen og så bestille den via Digital Artikelservice + være klar over alt dette! Det må være muligt at lave en funktion, så man kan bestille direkte via DDB CMS med en simpel bestil-knap.


Related issues

Related to DDB CMS - Feature #134: Ny "bestil materiale knap" ved artikler som biblioteket ikke selv harNeed more info
Is duplicate of DDB CMS - Enhancement #2175: Guldknappen (en universal-bestil-knap til artikler)Needs code review

History

#1 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Status changed from New to Needs analysis
 • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

For at dette issue kan sendes til udvikling mangler en masse analysearbejde.

 1. Er rettighederne på plads for at kunne benytte Digital artikelservice fra DDB CMS?
 2. Findes der et API vi kan integrere til?

#2 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

Det lader til at artikelservice er indbygget i Bibliotek.dk.

Se http://artikelservice.dk/

#3 Updated by Anonymous about 4 years ago

Jeg vil gerne tilslutte mig. Vi har sagt nej til Digital artikelservice, netop fordi det ikke virker i DDB-CMS og er derfor meget interesserede i at få det med.

#4 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Kategorier Søgning - Materialevisning, Integration - Brønd - Data og relationer added

#5 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

 • Kategorier Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd added
 • Kategorier deleted (Søgning - Materialevisning, Integration - Brønd - Data og relationer)

#6 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

 • Kategorier Søgning - Værkvisning, Søgning - Materialevisning, Min konto - Login/Adgang og proxy added
 • Kategorier deleted (Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd)

#7 Updated by Gitte Barlach over 3 years ago

(overført fra #1536)

Jeg vil gerne slå et slag for at vi implementerer denne service i DDB CMS:
https://bibliotek.kk.dk/faq/soegning/digital-artikelservice-artikler-bibliotekdk

Så vi stiller brugerne ens, uanset om de benytter Bibliotek.dk eller et lokalt DDB CMS.

#8 Updated by Gitte Barlach over 3 years ago

(overført fra #1536)

Fra Rolf:

Ifølge DDB's licensekspert skulle så godt som alle biblioteker have abonnement på servicen.

Implementeringen sker i Bibliotek.dk via modulet https://github.com/DBCDK/bibdk_sbkopi.

#9 Updated by Anonymous over 3 years ago

Vi har virkelig brug for at få Digital Artikelservice til at virke i DDB-CMS, så jeg vil gerne støtte at dette issue tages op nu.

#10 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Priority changed from Normal to High

#11 Updated by Anonymous over 3 years ago

Bare lige for at være helt sikker: det bør kun være tidsskriftsartikler, der kan vises online, der skal være i det lokale katalog. Der er ikke IT-rutiner, der sikre en nem bestilling af ikke-online artikler. Disse bør stadig bestilles via bibliotek.dk. Derfor overvejer DBC også at opdele Avisartikler i flere kilder, så man har mulighed for kun at vælge den kilde (Infomedia), der har online adgang for biblioteker.

#12 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Related to Feature #134: Ny "bestil materiale knap" ved artikler som biblioteket ikke selv har added

#13 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1)

#14 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

 • Is duplicate of Enhancement #2175: Guldknappen (en universal-bestil-knap til artikler) added

#15 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from Needs analysis to Need more info
 • Assignee set to Tue Gaston

@Tue, er dette issue løst som en del af jeres projekter?

#16 Updated by Tue Gaston over 2 years ago

Ja.
Det er i sin essens det, Guldknappen er.
http://platform.dandigbib.org/issues/2175
D Kgl Bibliotek Århus har sagt god for, at Artikelservice lader sig integrere i DDB CMS.
Dermed er dette issue en dublet af Guldknappen, #2175 og kan lukkes.

#17 Updated by Martin Cording over 2 years ago

 • Assignee changed from Tue Gaston to Rolf Madsen

#18 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from Need more info to Closed

Dette issue er et duplikat af #2175 og lukkes hermed.

Also available in: Atom PDF