Project

General

Profile

Bug #1533

Undervejsmaterialer - misvisende info

Added by Lene Møldrup Jensen almost 5 years ago. Updated over 4 years ago.

Status:
Need more info
Priority:
High
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:

Description

Se vedhæftede

History

#1 Updated by Simon Holt almost 5 years ago

Vi er enige i det første - altså at reserveringsknappen burde være grøn, og ikke gul, selvom bogen kun er i bestilling. Den kan jo godt reserveres (og reservering virker også, selvom den er gul).

Når bogen er i bestillingen, mener vi dog, at det er ok, at der står vi har den. Det signalere jo netop også, at den kan reserveres - så det er helt ok.

#2 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

  • Status changed from New to Need more info
  • Assignee set to Lene Møldrup Jensen
  • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

Lene vil du ikke uddybe hvilke forslag du har til løsningen af dette issue.

Simon henviser til at Reservérknappen burde være grøn, men jeg kan ikke se du har skrevet noget om den.

  1. "Udlånt: Bog" -> skal betegnelsen "Udlånt" være mere præcis og afspejle den egentlige status af "Undervejs" hvis bibliotekssystemet kan udleverer det?
  2. "Vi har 3 eksemplarer. Der er 0 reseveringer til dette materiale. 3 eksemplarer er undervejs" -> Skal "Vi har 3 eksemplarer" fjernes?
  3. Beholdningstabellens kolonne "Antal" viser den samlede sum af materialer -> Skal kolonnen fjernes?

#3 Updated by Lene Møldrup Jensen almost 5 years ago

Nej - jeg har ikke sagt noget om reserveringsknappen :), men jeg mener, det er ok den er gul. Materialet er jo ikke tilgængeligt.
Skærmdump 1:
I stedet for Udlånt:Bog foreslår jeg Undervejs:Bog
Skærmdump 2:
Jeg vil foreslå, at den første sætning slettes, så der bare står: Der er 0 reserveringer til dette materiale. 3 eksemplarer er undervejs.
Og så mener jeg, at første kolonne med Antal skal slettes. Nu ser det jo ud som om, vi har 3 eks. på hylden og 3 eks. undervejs = 6 eks

#4 Updated by Gitte Barlach almost 5 years ago

Jeg vil lige supplere her:

vedr. forslaget "den første sætning slettes, så der bare står: Der er 0 reserveringer til dette materiale. 3 eksemplarer er undervejs."
bør kun gælde hvis der er tale om "rene" undervejsmateriale, dvs. sætningen skal ikke fjernes hvis der er tale om materiale, der er indgået eller materiale, hvor der er fortaget suppleringskøb og disse er undervejs. Mange brugere sætter netop pris på at vide hvor mange eksemplarer biblioteket har.

#5 Updated by Simon Holt almost 5 years ago

Vil det ikke være bedre at omformulere oversættelsen lidt til noget i retning af: "Vi har indkøbt 3 eksemplarer. Der er 0 reserveringer. 3 er undervejs".

Det vil i hvert fald være nemmere, end at lave kode der fjerner strengen under visse omstændigheder.

Man kunne måske også ændre "Antal" til "Indkøbt".

#6 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

  • Priority changed from Normal to High

Also available in: Atom PDF