Project

General

Profile

Bug #1545

Visse periodikum kan ikke reserveres

Added by Steen Larsen almost 4 years ago. Updated over 2 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Materialevisning, Integration - DDELibra, Integration - FBS

Description

Visse periodikum håndteres ikke korrekt mht beholdning - og kan ikke reserveres.

Beholdning på almindelige materialer og periodikum (tidsskrifter, årbøger m.m.) håndteres forskelligt i ddbcms.
Periodikum har en yderligere opdeling/fold-ud-struktur mht årgange og numre før man ser den egentlige placering mht filialer/afdelinger m.m.

Denne udfolding sker på grundlag af typen i dkabm-posten fra brønden, men i nogle tilfælde er denne type tilsyneladende ikke i overensstemmelse med indholdet fra marc-posten.
I hvertfald er bibliotekssystemet (hvorfra posten oprindelig kommer) ikke enig med brønden hvad typen er.

Resultatet er at disse poster ikke kan reserveres og i øvrigt ikke vises korrekt (mht beholdning)

Denne søgning finder de "forkerte" poster - ved at finde alle periodikum defineret fra marcposten og udelukke periodikum defineret fra dkabm-posten.
Desuden udelukkes nogle "net"-typer som ikke har beholdning.

dkcclterm.ma=pe not term.type any "periodikum årbog tidsskrift netdokument avis(net) ebog"

I første omgang høres DBC hvad der kunne ligge bag dette - DBC-sag 27341


Related issues

Has duplicate DDB CMS - Bug #1460: Reserveringsknap på årbøger giver problemerResolved (tag version)

History

#1 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

 • Status changed from New to DBC (waiting)
 • Target version set to DDB CMS - DBC drifts- og infrastrukturudvikling

#2 Updated by Daniel Ackey almost 4 years ago

Hej DDB
Er der sket mere i denne sag, vi får stadig en hel del låner henvendelser om problemet og det ville være fedt at få det løst inden studiestart.

#3 Updated by Steen Larsen over 3 years ago

Jeg har rykket på dbc-sagen men har endnu ikke fået svar.

Søgningen jeg har vist ovenfor giver lidt for mange poster. Dvs det er ikke alle poster der fejler ved reservering.

Men har man problemer med reservering (manglende knap, knap placeret forkert, manglende beholdningsoplysninger, reservering fejler) kan man kombinere postens faustnummer (eller anden søgning der finder posten) med ovenstående ala

06802931 and dkcclterm.ma=pe not term.type any "periodikum årbog tidsskrift netdokument avis(net) ebog"

og få bekræftet om fejlen skyldes nærværende sag.

#4 Updated by Anonymous over 3 years ago

Er der en driftsstatus fra DBC vedrørende denne. Det synes bl.a. at være et problem knytter specifikt til cd-rom.
Problemet skaber en del unødvendige fjernlån, så er fejlen er altså bemærket ret omkostningstung.

#5 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

Vi har opsamlingsmøde med DBC om sager ganske snart så der skulle komme en statusopdatering inden for de kommende to uger.

#6 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

Svar fra DBC 16. marts 2016:
Sagen er oprettet som en bug 11.3.16

#7 Updated by Steen Larsen about 3 years ago

Der bør kigges på om visning af beholdningsoplysningerne udelukkende baseres på provider-oplysningerne istedet for også at afhænge af hvad dkabm-posten leverer (se også #1739).

Afhængigheden kan ses på admin/config/ting/holdings "Which ting object types should display provider holdings information in the holding field e.g. on the ting object view"

Den metode mener jeg ikke er den rigtige - dog er det jo heldigvis sådan at i de fleste (næsten alle) tilfælde er der overensstemmelse mellem provider-ddbcms-brønd.

Feltet type i dkabm henter info forskellige steder fra marcposten og det er ikke nødvendigvis sådan at de periodiske typer (årbog, periodikum, tidsskrift, serie) overskriver nogle af de andre (dvd, cdrom, osv)
Det er heller ikke sådan at en dkabmpost har flere typer når det er et periodisk materiale (med undtagelse af 2 poster).
Dkabm-posten har ikke et felt som altid og entydig fortæller om materialet er periodisk - marcposten har selvfølgelig (felt 008t=p) men den henter vi ikke ind i ddbcms.

En dkabmpost kan dog have flere typer, f.eks. ved sammensatte materialer - dem håndterer dbcms ikke, men det er en helt anden sag (*).

Hvis jeg udvider søgningen ovenfor med "serie" får jeg 58 poster
dkcclterm.ma=pe not term.type any "periodikum årbog tidsskrift serie netdokument avis(net) ebog"

Og for disse kigger jeg på hvad provideren (alma) afleverer i xml: 42 periodiske ( mediaClass="periodical") og 16 ikke-periodiske (mediaClass="book" eller mediaClass="data") men i alle tilfælde er det compositeHoldings (som benyttes ved periodiske materialer)
Jeg mener vist at det er mediaClass som benyttes af ddbcms(?), så de 16 vil jo gå galt.

For "serie" alene har vi 31 poster og her er fordelingen med 3 periodiske og 28 ikke-periodiske (mediaClass="book") og alle med "compositeHoldings"
Ddbcms håndterer ikke "serie" på samme vis som de 3 øvrige hardcodede periodiske typer - det burde det måske (*).

Jeg ved ikke hvor stort problemet er med FBS, men vil forvente at det også dér kan give problemer for nogle få posters vedkommende.

Opgaven bør dog ikke være "DDB CMS driftsopgaver (DBC)" men snarere en udviklingsopgave som vi kan vende tilbage til i 2017. Evt. skal der laves nye sager vedr (*)

#8 Updated by Anonymous almost 3 years ago

Kære DDB,

Det er en opgave der efterhånden bør prioriteres meget højt og løses. Det er jo, udover et basalt brud i brugervenlighed, et spørgsmål om, at vi alle bruger masser af penge på materialer, som ikke bringes i spil.
Kan der gives en status og løsningstidspunkt?

Bedste hilsner
René

#9 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

 • Has duplicate Bug #1460: Reserveringsknap på årbøger giver problemer added

#10 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from DBC (waiting) to Need more info
 • Assignee set to Steen Larsen
 • Target version changed from DDB CMS - DBC drifts- og infrastrukturudvikling to Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1)
 • Kategorier Søgning - Materialevisning, Integration - DDELibra, Integration - FBS added

Det ser ud til at det faktisk er den problemstilling vi netop har arbejdet med i #1160 og #1460.

@Steen kan du bekræfte at det er tilfældet, for så er problemet løst i DDB CMS og afventer udrulning og dette issue kan betragtes som et duplikat.

Det vi har konkluderet i:

#1160 er at ALMA altid sætter showReservationButton til yes uanset om posten eller tidsskriftnummeret er reserverbart eller ej.

 1. 1460 er at vi lader bibliotekssystemet bestemme om der skal vises reserverknapper eller ej, således at f. eks. årbøger, der både kan optræde som en post med en reservér knap og en tidsskriftlignende post med et eller flere tidsskriftnumre, får vist Reserverknap(per) alt efter om det er eller ikke er en tidsskriflignende post.

#11 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from Need more info to Needs analysis

@Steen vil du give mig en feedback på om dette issue kan lukkes. På forhånd tak!!

#12 Updated by Steen Larsen over 2 years ago

Luk du blot den.

#13 Updated by Martin Cording over 2 years ago

 • Assignee changed from Steen Larsen to Rolf Madsen

#14 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from Needs analysis to Closed

Tak for det Steen!

Dette issue lukkes hermed.

Also available in: Atom PDF