Project

General

Profile

Enhancement #1559

Ting-tilknyttede titler til arrangementer bør vises under billetbestillingsknap

Added by Niels Frandsen almost 4 years ago. Updated about 3 years ago.

Status:
Resolved
Priority:
None
Assignee:
-
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Arrangementer

Description

Vi ønsker bedre at kunne udnytte faciliteten at tilknytte relevante titler til et arrangement. Den nuværende disponering i visning af elementerne betyder desværre, at billetbestillingsknappen rykker for langt ned på siden, hvis man tilknytter flere titler.
Det er en rigtig god og vigtig facilitet - at koble relevante materialer med visning af arrangementer, fordi det skaber en god tovejs-linkning mellem vores "tilbud". Men det må ikke ske på bekostning af billetbestillingsfunktionens synlighed.
Derfor følgende (og forhåbentlig enkle) løsningsforslag:
Ting-elementerne bringes til visning under billetbestillingsknap inklusiv tags (i samme omgang vil det være velgørende med lidt mere "luft" mellem knap og tags).
Vedhæftet er screendump af arrangement, hvor der er tilknyttet 1 Ting-titel. Det kan til nød måske være acceptabelt, men i tilfælde hvor flere relevante titler kunne tilknyttes "forsvinder" billetbestillingsknappen for meget.

History

#1 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

  • Status changed from New to Open (waiting)
  • Priority changed from Normal to High
  • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#2 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

  • Kategorier Inspiration - Arrangementer added

#3 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

Det forekommer mig at visningen er korrekt.

Niels, vil du godkende at dette issue kan lukkes?

#4 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

  • Priority changed from High to None

#5 Updated by Niels Frandsen about 3 years ago

Godkendt! Det fungerer nu (og har gjort det i en længere periode), tak. :-)

#6 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

  • Status changed from Open (waiting) to Resolved
  • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to DDB CMS 2016 1. opgradering

Also available in: Atom PDF