Project

General

Profile

Enhancement #1583

Automatisk afpublicering af stedfundne begivenheder/arrangementer - uden nødvendigvis (også) at skulle udfylde afpubliceringsdato

Added by Niels Frandsen over 4 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Needs prioritization
Priority:
Low
Assignee:
-
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Arrangementer

Description

Har konstateret at der kun sker delvis afpublicering (kun fra aktuel arrangementsvisning), når begivenhed/arrangement har fundet sted. Hvis man ikke bruger "Planlægning" er man henvist til manuelt at foretage afpublicering af den type indhold.
Det vil være oplagt (begrænser inddateringen), at alle begivenheder/arrangementer afpubliceres helt ud fra dateringen af arrangementet.

History

#1 Updated by Morten Bøgvad Nielsen over 4 years ago

Helt enig.

#2 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

  • Status changed from New to Needs analysis
  • Priority changed from Normal to Low
  • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

Det har været en designbeslutning helt fra Ding1 at afholdte arrangementer ikke vises på forsiden og /arrangementer, men stadig kan fremsøges så brugerne har mulighed for at se beskrivelsen af et arrangement de har deltaget i mv.

Jeg vil derfor gerne høre argumenter og use cases for en automatisk afpublicering af arrangementer til diskussion før vi tager en beslutning om at ændre en funktion der faktisk virker efter den oprindelige hensigt.

#3 Updated by Niels Frandsen about 4 years ago

[Sagt med et glimt i øjet]: Det lykkes jo faktisk nogle gange at brugerne får resultat af en søgning på hjemmesidens indhold (bl.a. også afholdte arrangementer, der ikke er blevet afpubliceret). Kunne vores CMS bringe søgeresultaterne herfra op i primært niveau - parallelt med søgninger i databasen - ville vi formentlig opleve langt flere brugere, der forvirres over præsentationer for arrangementer, der er afholdt. Udover "forvirring" skaber det også indtryk af manglende opdatering af siden - og det er uheldigt!
Ved en automatisk afpublicering som default, vil det i påkommende tilfælde så være op til webredaktøren at vurdere relevansen for en genpublicering.
Det er formentlig ikke voldsomt kompliceret at koble afpublicering til arrangementsdateringen, derfor ser vi ingen grund til at nedprioritere ønsket.

#4 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

  • Kategorier Inspiration - Arrangementer added

#5 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

  • Status changed from Needs analysis to Needs prioritization

#6 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Description updated (diff)
  • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 33 - Bugfixes

Efter behandling i Prioriteringsarejdsgruppen prioriteres det til Release 33.

#7 Updated by Stefan Søndervang over 1 year ago

Rudersdal vil gerne have den prioriteret. Vi har mange arrangementer som er gengangere både samme sæson og over flere sæsoner.

Så hvis vi ikke sætter en afpubliceringsdato på vores arrangementer får man en skov af irrelevante arrangementer med samme navn. Fx har vi haft flere år i træk med iPad kurser med forskellige samarbejdspartnere. Hvis vi ikke havde afpublicerede arrangementerne og man ville finde et iPad kursus, så ville man finde en liste med fx iPad kursus, iPad med Ældre sagen, iPad begynderkursus etc. 

Vi afpublicerer ALLE arrangementer ALTID, og faktisk sletter dem efterfølgende. Kan være at der er få der gerne vil læse om et arrangement kort tid efter at det har været afholdt men går der nok tid, så har det meget lidt interesse.

Also available in: Atom PDF