Project

General

Profile

Enhancement #1608

Enhancement #4047: BPI administrationsgrænsefladen IKKE RELEASEAFHÆNGIG

Tilføj og slet kategorier (BPI Admin UI)

Added by Niels Frandsen over 4 years ago. Updated 10 months ago.

Status:
Technical test
Priority:
Normal
Assignee:
-
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Nyheder, Integration - BPI, Integration - Web service skal opdateres

Description

Der er behov for gennemgang/udvidelse af kategori-mulighederne i BPI. Har netop haft behov for en kategori, der kunne dække artikel om "skuddag"/solsystem. Ved den lejlighed konstaterede jeg også at f.eks. historiske og biografiske emner kan være vanskelige at kategorisere.

Problemstilling

I BPI administrationsgrænsefladen ( Sti: http://bpi1.inlead.dk/admin/category ) kan man ikke oprette nye eller slette kategorier.

Mål

Man skal kunne:

 1. oprette nye kategorier
 2. slette gamle kategorier

Løsningsforslag

 1. Tilføj en "Tilføj kategori" knap øverst på siden.
 2. Tilføj et "Slet" link i hver række under Actions kolonnen ved siden af "Edit" linket.

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Status changed from New to Needs analysis
 • Assignee set to Carsten Kaa
 • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

@Carsten, jeg må indrømme at jeg er temmeligt uvidende på dette område, kan du sige noget klogt om kategorierne i BPI?

#2 Updated by Carsten Vilhelmsen about 3 years ago

 • Kategorier Integration - BPI added

Der er behov for en afklaring af organiseringen af kategorierne i BPI (oprettelse af nye, omdøbning af eksisterende kat.). Det er imidlertid en redaktionel ikke en teknisk problemstilling.

#3 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Description updated (diff)
 • Status changed from Needs analysis to Needs prioritization
 • Assignee changed from Carsten Kaa to Rolf Madsen
 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 30 - BPI, Kampagneplus og Sektioner (7.x-4.6.0)
 • Kategorier Inspiration - Nyheder added

#4 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Subject changed from Kategorier i BPI bør udbygges to BPI administrationsgrænsefladen - Tilføj og slet kategorier

#5 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Project changed from DDB CMS to BPI 2.0
 • Target version deleted (Release 30 - BPI, Kampagneplus og Sektioner (7.x-4.6.0))

#6 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Description updated (diff)

#7 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Project changed from BPI 2.0 to DDB CMS
 • Target version set to Release 32 - Ballerup projekter (Inlead)

#8 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Status changed from Needs prioritization to Ready for development
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Christel Krabbenhøft

#9 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

Vi implementerer den foreslåede løsning og redaktionen afklarer efterfølgende hvilke kategorier de ønsker at tilføje.

#10 Updated by Martin Cording over 1 year ago

 • Subject changed from BPI administrationsgrænsefladen - Tilføj og slet kategorier to Tilføj og slet kategorier (BPI Admin UI)
 • Status changed from Ready for development to Technical test
 • Assignee deleted (Christel Krabbenhøft)
 • Parent task set to #4047

Tested med #4047.

#11 Updated by Tue Gaston 10 months ago

 • Target version changed from Release 32 - Ballerup projekter (Inlead) to Release 32 - Bugfixes

#12 Updated by Rolf Madsen 10 months ago

 • Kategorier Integration - Web service skal opdateres added

Also available in: Atom PDF