Project

General

Profile

Bug #1637

Emneord af typen dc.subject som har oss:sort skal ikke vises

Added by Steen Larsen over 3 years ago. Updated 6 months ago.

Status:
Needs analysis
Priority:
High
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Materialevisning, Integration - Brønd - Data og relationer

Description

Problemstilling

Formål

Løsningsforslag

 

Baggrundsmateriale:

https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.0/?showCqlFile

https://github.com/reload/bibob/blob/master/schema/bibob.schema.json

 

Original beskrivelse

Det ser ud til at vi viser nogle emneord dobbelt.

Det er emneordene under dc:subject xsi:type="oss:sort" som allerede findes i posten som dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS" så oss:sort skal ikke vises.
Rækkefølgen af de enkelte ord er ændret men det har ingen betydning for den efterfølgende søgning (på hjemmesiden) da det er samme ord der søges på.

Eksempel: 870970-basis:29297428 - se vedlagte fil fra ddbcms og nedenstående fra opensearch b3.0_4.2

De overskydende emneordene med xsi:type="oss:sort" er markeret med

  <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5">77.7</dc:subject>
  <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS">Caroline Mathilde dronning, Christian VII, konge af Danmark</dc:subject>
 ** <dc:subject xsi:type="oss:sort">Caroline Mathilde dronning, Christian VII, konge af Danmark</dc:subject>
  <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS">Christian VII konge af Danmark</dc:subject>
  <dc:subject xsi:type="oss:sort">Christian VII konge af Danmark</dc:subject>
  <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS">J. F. Struensee</dc:subject>
 ** <dc:subject xsi:type="oss:sort">Struensee, J. F.</dc:subject>
  <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5-Text">Spillefilm</dc:subject>
  <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS">biografiske film</dc:subject>
  <dc:subject xsi:type="dkdcplus:genre">biografiske film</dc:subject>
  <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS">dronninger</dc:subject>
  <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS">historie</dc:subject>
  <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS">kærlighed</dc:subject>
  <dc:subject xsi:type="dkdcplus:genre">kærlighed</dc:subject>
  <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS">psykiske sygdomme</dc:subject>

Emneord med xsi:type="dkdcplus:genre" findes også 2 gange i dkabm-posten men vises korrekt kun en gang i ddbcms.

kongelig-affaere.png (155 KB) kongelig-affaere.png Steen Larsen, 02/24/2016 09:20 AM

Related issues

Related to DDB CMS - Bug #136: Emneord af typerne DKDCPLUS: DBCO, DBCF, DBCS og DBCP mangler i materialevisningenNeeds analysis
Related to DDB CMS - Enhancement #1935: Visning af emneord for målgruppe fra enten "DKDCPLUS DBCN" eller term.audience indeksetNeeds analysis

History

#1 Updated by Gitte Barlach over 3 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)

#2 Updated by Steen Larsen over 3 years ago

Den skarpe iagttager vil bemærke at jeg mangler et '' - der er 3 sæt af

#3 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår
 • Kategorier Søgning - Materialevisning, Integration - Brønd - Data og relationer added

#4 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Related to Bug #136: Emneord af typerne DKDCPLUS: DBCO, DBCF, DBCS og DBCP mangler i materialevisningen added

#5 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Related to Enhancement #1935: Visning af emneord for målgruppe fra enten "DKDCPLUS DBCN" eller term.audience indekset added

#6 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Subject changed from Nogle emneord vises dobbelt i posten to Emneord af typen dc.subject som har oss:sort skal ikke vises
 • Description updated (diff)

<dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS">Caroline Mathilde dronning, Christian VII, konge af Danmark</dc:subject>
<dc:subject xsi:type="oss:sort">Caroline Mathilde dronning, Christian VII, konge af Danmark</dc:subject>

<dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS">Christian VII konge af Danmark</dc:subject>
<dc:subject xsi:type="oss:sort">Christian VII konge af Danmark</dc:subject>

<dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS">J. F. Struensee</dc:subject>
<dc:subject xsi:type="oss:sort">Struensee, J. F.</dc:subject>

#7 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Status changed from Open (waiting) to Ready for development

#8 Updated by Rolf Madsen 6 months ago

 • Description updated (diff)
 • Status changed from Ready for development to Needs analysis
 • Assignee set to Rolf Madsen

#9 Updated by Rolf Madsen 6 months ago

 • Description updated (diff)

#10 Updated by Rolf Madsen 6 months ago

 • Priority changed from Normal to High

#11 Updated by Daniel Ackey 6 months ago

KKB ønsker også dette...

Also available in: Atom PDF