Project

General

Profile

Enhancement #1663

Tilføje mulighed for at oprette en serie af gentagne arrangementer

Added by Rolf Madsen over 4 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Reviewed - Needs info/rework
Priority:
High
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Arrangementer

Description

Problemstilling

Det er et stort arbejde for bibliotekernes redaktioner at oprette arrangementer der gentages f. eks. hver eller hver anden uge.

Gentagne arrangementer kan dog gøre det vanskeligt at håndtere integrationen til ekstenre billetsystemer som Place2book.

Formål

Gør det let for bibliotekernes redaktioner at oprette serier af arrangementer.

Undlad at lave en tæt kobling til Place2book.

Løsningsforslag

 1. Benyt date_repeat til at oprette en serie af arrangementer.
 2. Redaktøren skal aktivt tilvælge Place2book, så "Maintain copy on Place2Book" skal ikke være markeret som default, men valget skal foretages inden arrangementet gemmes. 
 3. Ved oprettelse af mere end X arrangementer skal der sættes en notifikation ind. (Afhænger af feedback fra Placebook, så vi sikrerer at systemet kan håndtere det.)
 4. Det skal ikke være muligt at lave masserettelse for en serie.

Original beskrivelse

Mange biblioteker har arrangementer der gentages, hvilket skaber ekstra arbejde for redaktørerne der kopierer eller kloner arrangementer.

Acceptkriterier

 1. tilføj muligheder for at gentage et arrangement
 2. individuelle arrangementer skal kunne tilpasses med f. eks. oplysninger om skiftende oplægsholdere, aflysninger etc.

Se screenshot fra forsøg med date repeat entity og relaterede moduler.


Related issues

Has duplicate DDB CMS - Enhancement #4394: Place2book: Kloning af arrangement opretter ikke ny billet i place2bookResolved (tag version)
Has duplicate DDB CMS - Bug #4882: Oprettelse af gentagne begivenheder på DDBCMSClosed

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Description updated (diff)

#2 Updated by Simon Holt over 4 years ago

Spændende modul og forslag :)

Hidtil har vi brugt kloning som du nævner, men det her ser da ud til at gøre det hele en del mere håndterbart.

Er det mon noget Inlead skal have i tankerne, ved opdateringen af place2book modulet?

#3 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

Det er faktisk ikke noget vi har overvejet i forhold til Place2book, og jeg kan ikke lige umiddelbart overskue konsekvenserne ved at blande de to størrelser sammen :-/

#4 Updated by Anonymous over 4 years ago

Rigtig godt forslag!

#5 Updated by Bente Jensen over 4 years ago

Er denne opgave gået i stå eller arbejdes der stadig på den?

#6 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Kategorier Inspiration - Arrangementer added

Den foreslåede metode er et oplæg til videre analyse.

Vi har pt. ikke ressourcer til at arbejde videre med det da vi koncentrerer os om de DDB puljeprojekter der har leverancer til DDB CMS i 2. halvår af 2016.

#7 Updated by Michael W. Christoffersen almost 3 years ago

 • Description updated (diff)
 • Assignee set to Rolf Madsen

Denne sag skal vel enten lukkes, eller udvikles. Set fra bibliotekernes synspunkt, vil jeg tro, at det er det sidste.

#8 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

 • Status changed from Needs analysis to Needs prioritization

#9 Updated by Marianne Sivertsen almost 3 years ago

Hørt!  ;-)

#10 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from Needs prioritization to Ready for development
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Christel Krabbenhøft
 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 31 - Adgangsplatform og LUG

#11 Updated by Christel Krabbenhøft about 2 years ago

 • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Simon Holt

Hej Simon. Er dette en opgave, du kan dykke ned i? Vi ved fra bl.a. Prioriteringsgruppen, at det stadig er et stort forbedringsønske.

#12 Updated by Simon Holt about 2 years ago

Hej Christel

Jeg tager et kig på det! Har dog lige et par sager jeg gerne vil have styr på først, men dykker ned i den så snart jeg får tid :)

#13 Updated by Simon Holt about 2 years ago

 • Status changed from Ready for development to Development

#14 Updated by Simon Holt about 2 years ago

PR: https://github.com/ding2/ding2/pull/1153

Der var en del udfordring med denne:

1. Det var ikke sådan lige til at konvertere vores date field til et date repeat field.

2. Der var nogle problemer med det dato format, der blev anvendt på ding_event. Det eksiterede ikke og det gav problemer med denne løsning, så har fikset det i PR.

3. Der var en fejl i date_repeat_field_entity modulet, som gav en fatal error ved opdatering af arrangementer. Der var ingen patch, så har lavet vores egen patch. Der er dog en sag om problematikken: https://www.drupal.org/project/date_repeat_entity/issues/2651300 (men ingen patch).

4. Der var nogle problemer med date repeat feltet, som gjorde at alle konfigurationsmuligheder blev vist som default. Det var virkelig forvirrende, da der er ret mange. Jeg vurdere det nemmeste var at fikse dette i klienten på Javascript.

Jeg har prøvet at løse problemerne, på det jeg mener er den mest hensigtsmæssige måde. Poster nogle mere uddybende tekniske forklaringer på github.

Når der er sagt synes jeg det er en virkelig fed funktionalitet! Her er et par screenshots:

Gentag dato konfiguration:

Når man opdaterer et arrangement, der optræder i en date repeat serie:

#15 Updated by Simon Holt about 2 years ago

 • Status changed from Development to Needs code review
 • Assignee changed from Simon Holt to Christel Krabbenhøft

#16 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Gitte Barlach

#17 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jørgen Nielsen

#18 Updated by Jørgen Nielsen over 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Simon Holt

@Simon: der er mergekonflikter - kan du rebase? ellers ok.

#19 Updated by Simon Holt over 1 year ago

@Jørgen har rebased.

#20 Updated by Christel Krabbenhøft over 1 year ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Simon Holt to Jørgen Nielsen

#21 Updated by Simon Holt over 1 year ago

Der er en enkel fejl i behat-test. Det ser ud til at have noget med søgning at gøre, så har lidt svært ved at se hvordan det hænger sammen med ændringerne her. Men tager lige et kig på det i morgen.

Og en anden ting jeg lige kom i tanker om:

Det vil nok være en god ide lige at få testet, hvordan det her spiller med place2book integrationen. Jeg kan ikke se hvorfor det ikke skulle virke, men det vil være en god ide lige at teste, at den faktisk kan oprette flere arrangementer i p2b når man vælger at bruge date repeat på et arrangement.

 

#22 Updated by Simon Holt over 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Simon Holt

#23 Updated by Simon Holt over 1 year ago

Jeg giver lige denne en test nu med det formål at:

1. Undersøge fejlen i behat test nærmere for at se om den har noget at gøre med ændringerne i denne sag.

2. Da jeg ifb med #1404 er hooket op med en place2book test konto i det nye API, er det en god lejlighed til lige at se om den kan oprette flere arrangementer i p2b hvis man bruge date repeat.

#24 Updated by Simon Holt over 1 year ago

Ok, srutinizer og behat test ser ud til at være i orden nu.

Men ser ud til at vi skal arbejde lidt med place2book integrationen:

1. Jeg opretter et arrangement i CMS og indstiller det til at synkronisere med p2b. Jeg bruger date repeat og beder om at få arrangementet gentaget ugentligt om onsdagen 3 gange i alt. Se vedhæfning p2b-date-repeat-1

2. Kigger i indholdsoversigten i CMS og forventer at se arrangementet tre gange. Godkendt!  Se vedhæftning p2b-date-repeat-2

3. Tjekker p2b GUI og forventer at den også har oprettet 3 arrangementer der. Ikke godkendt!. Ser ud til at alle tre CMS-arrangementer peger på det samme p2b-arrangement. Se vedhæftning p2b-date-repeat-3

Så opgaven er at se om vi kan hooke os ind i date-repeat processen og sørger for den opretter seperate arrangementer i p2b.

 

#25 Updated by Simon Holt over 1 year ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs design decision
 • Assignee changed from Simon Holt to Christel Krabbenhøft

Jeg har opdateret PR, så den opretter nye arrangementer i place2book for hver dato/arrangement der gentages.

Som forklaret i ovenstående, hvis dette ikke gøres, vil alle arrangementerne pege på det samme p2b-event og for alle arrangmenter undtaget den originale, vil billetbestillings knappen pege på det forkerte p2b-arrangement og oplysninger om arrangementets tidspunkt i CMS vil ikke stemme overens med der står på billetbestillingssiden. Og hvis det originale arrangement allerede er afholdt, vil det slet ikke være muligt at bestille billetter.

Så der er ingen tvivl om, at hvis vi vil understørre date repeat på arrangementer i CMS, skal den oprette separate p2b-events med de korrekte tidspunkter.

Der er stadig nogle problemer med at opdatere arrangementer der er i en gentagelses-regel. Hvis man ændrer på en eksisterende gentagelsesregel, håndterer date repeat modulet det på den måde, at den sletter alle arrangementerne der er påvirket af regelen og opretter nye. Man skal huske på, at hvis der ændres på en gentagelsesregel, kan det medfører at der skal oprettes helt nye arrangementer udover dem der i forvejen er oprettet. Så det nemmeste har nok været bare at slette det hele og oprette på ny igen. Se screenshot fra #note-14 nederst for at se formularen, der kommer op, når man ændrer på en gentagelsesregel på et eksisterende arrangement i CMS.

Ovenstående kan jo hurtig give nogle ret komplekse problemer ift arrangementer der er synkroniseret med p2b og som ikke kan slettes.

Desuden kan vi risikere, at redaktørerne opretter en gentagelsesregel, der medvirker at der oprettes rigtig mange p2b-events og alle disse vil blive oprettet i samme CMS-request i separate p2b-requests. Så hvis der f.eks. oprettes et arrangement der skal synkroniseres med p2b og der bruges en gentagelsesregel der opretter 100 arrangementer i CMS, vil der i samme CMS-request blive lavet 100 separate p2b-request der tilsammen opretter 100 event i p2b.

Der er måske nogle løsninger på ovenstående problematikker. F.eks. kan vi sætte noget begrænsning på antallet eller gøre sådan at man ikke kan ændre på gentagelsesregelen for p2b-synkroniserede arrangementer.

Som det nok kan tænkes, er det noget komplekst at lave, så inden jeg går videre med det, kunne jeg godt tænke mig at I læser ovenstående grundigt og tager stilling til om det kan betale sig at gå videre overhovedet og, i så fald, måske også komme med et bud på, hvordan I vil foretrække det bliver løst.

#26 Updated by Simon Holt over 1 year ago

Uden at have testet/afprøvet noget som helst tænker jeg følgende vil være en mulig løsning:

- Hvis det konstateres at gentagelsesregelen medvirker oprettelse af mere end et bestemt antal p2b-arrangementer vises en advarsel. Vises det medvirker med end et bestemt antal max arrangementer forhindres oprettelsen helt.

- Muligheden for at ændre gentagelsesreglen for arrangementer der er synkroniseret med p2b fjernes helt. Hvis man har lavet en fejl i gentagelsesreglen, må man slette alle arrangementerne i serien først og oprette på ny bagefter.

- Hvis man ændrer tidspunktet for et p2b-synkroniseret arrangement er det kun muligt at opdatere det pågældende arrangement og ikke lave en masseopdatering af alle arrangementer i date repeat serien baseret på ændringen i tidspunktet.

#27 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

Jeg vil foreslå at denne sag behandles af Core team, og at forretningen nøje overvejer konsekvenserne for redaktørerne.

#28 Updated by Simon Holt over 1 year ago

Det lyder som en plan :)

#29 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

@Gitte, jeg har oprettet et Google doc med dagsordenen på næste møde, og tilføjet punktet.

#30 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Description updated (diff)

#31 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Description updated (diff)

#32 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Simon Holt

#33 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Priority changed from Normal to High

#34 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Description updated (diff)

#35 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

 • Status changed from Needs design decision to Ready for development

#36 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

@Simon, har jeg ret i at der ikke er noget der skal ændres i:

 • ding_services
 • ding_services_events

Vi skulle gerne sikre at https://cmscontent.dbc.dk/content/fetch?agency=******&key=************&amount=10&type=ding_event virker.

#37 Updated by Christel Krabbenhøft over 1 year ago

 • Target version changed from Release 31 - Adgangsplatform og LUG to Release 33 - Bugfixes

#38 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Status changed from Ready for development to Reviewed - Needs info/rework

#39 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Has duplicate Enhancement #4394: Place2book: Kloning af arrangement opretter ikke ny billet i place2book added

#40 Updated by Rolf Madsen about 2 months ago

 • Has duplicate Bug #4882: Oprettelse af gentagne begivenheder på DDBCMS added

Also available in: Atom PDF