Project

General

Profile

Bug #1675

Fjernlån: Misvisende lånerbesked ved forsøg på fornyelse af materiale, der ikke kan fornys.

Added by Nino Tiainen about 4 years ago. Updated over 2 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Urgent
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Driftsvedligehold - Oversættelser (udarbejdes før udrulning), Min konto - Login brugeroprettelse, Integration - BPI, Integration - Integra

Description

I vedhæftede eksempel har låneren fornyet fjernlånet "Depraved heart" og får efterfølgende besked om at lånet er fornyet. Afleverinsgsdato på titlen er dog ikke ændret. Hvis man efterfølgende tjekker status på lånet i DDELibra ses at "Fornyelse er nægtet af långivende bibliotek" - titlen kan ikke fornys. Lånerbeskeden skal med andre ord være dækkende. I modsætning til lokale titler, som ikke kan lånes gives der desuden mulighed for at markere fjernlånstitler, selvom de ikke kan reserveres.

depressedHeart2.gif (53.9 KB) depressedHeart2.gif Nino Tiainen, 03/30/2016 02:30 PM
depressedHeart.gif (92.8 KB) depressedHeart.gif Nino Tiainen, 03/30/2016 02:30 PM
Fornyelse af fjernlån - Wireframe.png (203 KB) Fornyelse af fjernlån - Wireframe.png Rolf Madsen, 09/05/2016 01:04 PM
Ferdinand.PNG (15.9 KB) Ferdinand.PNG Lotte Tøstesen, 08/29/2017 03:32 PM

Related issues

Related to DDB CMS - Bug #761: Brugerne får fejlagtigt besked om at fjernlån ikke kan fornyesResolved (tag version)
Related to DDB CMS - Bug #1970: Fornyelse af fjernlån – misvisende teksterClosed
Related to DDB CMS - Bug #1352: FBS-integration - lånerstatus. Materialet kan ikke fornys-meddelelseResolved
Related to DDB CMS - Bug #2595: Fjernlån: Forkert lånerbesked på fjernlån, som bliver fornyet (Titlen er ikke tilgængelig er fornyet)Closed
Has duplicate DDB CMS - Bug #1738: Fejl ved fornyelse af fjernlånClosed
Has duplicate DDB CMS - Bug #1904: Ændring af besked ved fornyelse af fjernlån til 'Fornyes med forbehold'Closed
Has duplicate DDB CMS - Enhancement #743: Adskildt håndtering af lån og fjernlån på min sideClosed

History

#2 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Status changed from New to Needs analysis
 • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår
 • Kategorier Min konto - Lån, Integration - DDELibra, Integration - FBS added

#3 Updated by Nino Tiainen about 4 years ago

Vi får desværre en række lånerhenvendelser på fjernlånsproblematikken, så håber en løsning vil blive prioriteret i kommende sprint. Tjek f.eks. nedenstående modtaget i går:
"Jeg går idag straks ind på min konto på biblioteket og ser at bogen skulle have været afleveret nøjagtig en måned efter at den er lånt d. 30/3 - dvs d. 27/4. Dette giver ikke mening for mig, da jeg ved at jeg efter d. 8/4 har været inde og forny bogen.
Jeg prøver idag igen at forny bogen, og igen kommer der bekæftelsesbillede op hvor der står at bogen er fornyet, men nu kan jeg se at datoen ikke ændrer sig for aflevering. Det må således dreje sig om en fejl i systemet.
Desuden har jeg heller ikke på noget tidspunkt fået en vanlig påmindelsesmail om at bogen skulle afleveres, hvilket er en service jeg har aktiveret hos mig. Ved gennemsyn af alle modtagne mails fra biblioteket bekræftes dette.
Da afleveringstidspunktet er overskredet med mere end 7 dage må jeg betale en bøde på 120 kr ved aflevering senere idag.
På grund af ovenstående må jeg på det kraftigste afvise at skulle betale dette gebyr - idet jeg både har fornyet materialet og heller ikke har fået en påmindelsesmail om aflevering som jeg har aktiv på min konto."

#4 Updated by Christian Rrahn about 4 years ago

Vi har i Brønderslev haft flere sager de sidste 14 dage med identiske sagsforløb.

Problemet er faktisk ret stort, fordi vi pludselig er i en situation, hvor lånerne ikke længere kan holdes ansvarlige for overskredne lånetider - de kunne jo have fornyet deres lån og derfor handlet i god tro.

#5 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Priority changed from Normal to Urgent
 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to DDB CMS 2016 2. opgradering

#6 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Has duplicate Bug #1738: Fejl ved fornyelse af fjernlån added

#7 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2016 2. opgradering to DDB CMS 2017 1. opgradering (7.x-4.0.2)

#8 Updated by Anonymous almost 4 years ago

Hej Rolf,

Dette er så stort et problem, at det bør prioriteres ASAP (før 2016-3). Det giver nogle trælse ekstra administrative ekstraopgaver, at der kommer et mellemværende (bøde). Så selvom fejlen kan synes lille, er det af meget stor ressourcemæssig karakter bibliotekerne

vh
René

#9 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

Vi er stadig lidt ferieramt, men kigger på hva der kan lade sig gøre hurtigst muligt.

#10 Updated by Martin Cording almost 4 years ago

Er dette noget som er set før? Umiddelbart er det jo lang tid siden at folk er blevet opdateret (website kode), og jeg har derfor en lille mistanke om at det måske kunne være den DDELibra opdatering som blev frigivet i juni eller tidligere?

Kendte DDELibra fejl kan i øvrigt ses her: http://www.axiell.dk/category/support/ddelibra/kendtefejl/ (ved ikke hvor opdateret den er).

#11 Updated by Anonymous almost 4 years ago

Nej - fejlen har været der lige siden vi kom på DDB-CMS i januar 2015.
Jeg meldte den i foråret 2015 og ved at andre også har meldt den.
Der ligger flere sager på den i issutrackeren.

#12 Updated by Anonymous almost 4 years ago

Er ferien forbi, Rolf? :)

#13 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

Ferien er forbi og der er afsat tid til at analyser den i dag! :-)

Det kan være jeg får brug for hjælp til eksempeldata ...

#14 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

FBS API dokumentation:

/external/v1/{agencyid}/patrons/{patronid}/loans/

The response field renewalStatus will contain a list of one or more of these values:

- renewed

- deniedReserved

- deniedMaxRenewalsReached

- deniedLoanerIsBlocked

- deniedMaterialIsNotLoanable

- deniedMaterialIsNotFound

- deniedLoanerNotFound

- deniedLoaningProfileNotFound

- deniedOtherReason
If any other value is encountered then it must be treated as 'deniedOtherReason'.
The response contains the field loanDetails.loanType, which can be any of these values:

- loan
- interLibraryLoan

Eksempel på svar:

[
 {
  "loanDetails": {
   "loanId": 26050,
   "materialItemNumber": "3262312177",
   "materialGroupName": "fje",
   "recordId": "05825172",
   "periodical": null,
   "loanDate": "2015-08-14T00:00",
   "dueDate": "2016-06-21",
   "loanType": "interLibraryLoan",
   "ilBibliographicRecord": {
    "author": "Le Clézio, J. M. G.",
    "bibliographicCategory": null,
    "edition": null,
    "isbn": null,
    "issn": null,
    "language": null,
    "mediumType": null,
    "periodicalNumber": null,
    "periodicalVolume": null,
    "placeOfPublication": null,
    "publicationDate": null,
    "publicationDateOfComponent": null,
    "publisher": null,
    "recordId": "05825172",
    "title": "Ørken\nSeneste oplag 1982"
   }
  },
  "isRenewable": true,
  "renewalStatusList": [
   "renewed"
  ]
 }
]

#15 Updated by Anonymous almost 4 years ago

Dette problem er ikke noget nyt problem - se også issue 761

#16 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

 • Related to Bug #761: Brugerne får fejlagtigt besked om at fjernlån ikke kan fornyes added

#17 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

Vores konklusion omkring feedback ved fornyelse af indlån / fjernlån er at:

 1. DDELibra Web Services (ALMA) IKKE oplyser hvilke lån der er fjernlån.
 2. FBS oplyser hvilke lån der er fjernlån (" "loanType": "interLibraryLoan", ")

Derfor har vi følgende løsningsforslag for at gøre det synligt for brugerne at fornyelser af fjernlån sker på betingelse af at det långivende bibliotek accepterer anmodningen om fornyelse af fjernlånet.

DDB CMS biblioteker med integration til DDELibra

 1. Feedback beskeden, der vises ved fornyelse af lån, skal have tilføjet teksten "Vi tager forbehold for at materialer udlånt via kommunes fjernlånssamarbejde med andre biblioteker, KAN blive hjemkaldt tidligere end angivet her.

DDB CMS biblioteker med integration til FBS

 1. Fjernlån markeres med en label hvor der står "Fjernlån".
 2. Feedback skal udvides hvis det er et fjernlån så "titel er fornyet" ændres til "titel er fornyet med forbehold"
 3. Ved fornyelse af fjernlån skal feedback skal have tilføjet teksten "Vi tager forbehold for at materialer udlånt via kommunes fjernlånssamarbejde med andre biblioteker, KAN blive hjemkaldt tidligere end angivet her.

Se vedhæftede wireframe:

#18 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Has duplicate Bug #1904: Ændring af besked ved fornyelse af fjernlån til 'Fornyes med forbehold' added

#19 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

#20 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2017 1. opgradering (7.x-4.0.2) to DDB CMS 2017 1. opgradering (DBC sprintbacklog)

#21 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Laura Holm

#22 Updated by Jørgen Nielsen over 3 years ago

 • Status changed from Ready for development to Need more info
 • Assignee changed from Laura Holm to Gitte Barlach

Har vi en test-bruger, som har fjernlån der kan fornys?
Brugerne 3206596642 og 3207795592 i Alma provideren https://services.aakb.dk:8010/alma/ er blokeret (og har vist ikke fjernlån).

Vi får også brug for en (eller flere) tilsvarende FBS test-bruger.

#23 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Related to Bug #1970: Fornyelse af fjernlån – misvisende tekster added

#24 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Related to Bug #1352: FBS-integration - lånerstatus. Materialet kan ikke fornys-meddelelse added

#25 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Has duplicate Enhancement #743: Adskildt håndtering af lån og fjernlån på min side added

#26 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2017 1. opgradering (DBC sprintbacklog) to Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1)

#27 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Status changed from Need more info to Ready for development

#28 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

Løsning forudsætter en testbruger med:

 1. en række fjernlån der kan fornys

#29 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Status changed from Ready for development to Need more info
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Lotte Tøstesen
 • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1) to Release 27 - Bugfixes (Reload)
 • Kategorier Min konto - Login brugeroprettelse, Integration - BPI, Integration - Integra added
 • Kategorier deleted (Min konto - Lån, Integration - DDELibra, Integration - FBS)

#30 Updated by Christel Krabbenhøft about 3 years ago

 • Assignee changed from Lotte Tøstesen to Thomas Hansen

#31 Updated by Thomas Hansen about 3 years ago

Så selv om FBS har fornyet et fjernlån, og aflevering dato'en er ændret, så kan materialet stadig blive hjemkaldt før? Hvordan finder en bruger ud af det?

Og hvis DDELibra aldrig har kunne fortælle og at et lån er et fjernlån, hvorfor har vi ikke haft det her problem længe før?

Anyway, den her hænger på den PR jeg allerede har lavet på #761.

#32 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

Det er korrekt. Det bedste vi kan gøre er at informere brugeren om at fornyelsen kan overrides af det bibliotek der ejer materialet.

Det er så vidt jeg ved en virkelighed bibliotekerne altid har levet med og det har været samme problemstilling med DDELibra.

Jeg har tilføjet #761 til 2017 2. opgradering.

#33 Updated by Anonymous about 3 years ago

I vores CMS har vi indsat denne tekst:
"Mine lån: FORNY: er materialet lånt fra et andet bibliotek (fjernlån), så kan du tidligst forsøge at forny lånet 7 dage før afleveringsdatoen. Fjernlån fornys altid med forbehold."
Når et fjernlån er fornyet med forbehold, og der kommer besked fra et bibliotek om, at det ikke kan fornys, så sker der et statusskift (i DDElibra) hvorefter der bliver sendt en fjernlåns-hjemkaldelse til brugeren.

#34 Updated by Thomas Hansen about 3 years ago

Oki, så sørger jeg for at alma returnerer STATUS_RENEWAL_REQUESTED istedet, og FBS bruger STATUS_RENEWED og STATUS_RENEWAL_REQUESTED alt efter om det er ill (sidstnævnte kommer i #761).

Der kommer nogen flere tekster der skal oversættes.

#35 Updated by Gitte Barlach about 3 years ago

Første prioritet er at få rettet FBS. Sekundært ALMA - hvis det ikke tager lang tid?

#36 Updated by Gitte Barlach about 3 years ago

 • Status changed from Need more info to Ready for development

#37 Updated by Thomas Hansen about 3 years ago

FBS bliver fikset i #761. Det her issue er udelukkende alma. Det tager ikke lang tid.

#38 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Kategorier Driftsvedligehold - Oversættelser (udarbejdes før udrulning) added

#39 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

Der er GO til at udvikle dette issue for ALMA, hvis det ikke er nogen stor opgave.

Vi skal dog være opmærksomme på at den er sat til version 2017 2. opgradering, hvilket bringer os tæt på det tidspunkt hvor de sidste DDB CMS biblioteker overgår til FBS.
Derfor skal vi nok overveje at få rettelsen ud i 2017 1. opgradering hvis det kan lade sig gøre.

#41 Updated by Thomas Hansen almost 3 years ago

Øhm, stop en halv, det her giver ikke mening. Rolf skrev:

> Vores konklusion omkring feedback ved fornyelse af indlån / fjernlån er at:
> DDELibra Web Services (ALMA) IKKE oplyser hvilke lån der er fjernlån.
> FBS oplyser hvilke lån der er fjernlån (" "loanType": "interLibraryLoan", ")

Mens Martin skriver i http://platform.dandigbib.org/issues/761#note-12 :

> When Inter Library Loans (fjernlån) is being renewed in ALMA, the message is renewalIsDenied=no and therefore differs from normal loans.

Det første PR i #761 fikser det så til at ILL lån bliver markeret som success. Round 2 på #761 tilføjer så yderligere forskellige status'er i provideren og retter den til så ILL lån returner STATUS_RENEWAL_REQUESTED, hvilket jo burde fikse problemet her?

Der snegs sig også lige en syntax error med ind i det PR, den bliver fixet af https://github.com/ding2/ding2/pull/647/files#diff-fc0fa251775ba07289b20059436871c0 fra #1261.

Så var det ikke en ide at teste om det fungerer?

#42 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

OK, og tak for heads-up!

Jeg har spurgt Lotte om vi har en testbruger med fjernlån vi kan forsøge at forny!

#43 Updated by Lotte Tøstesen almost 3 years ago

Der er lånt fjernlån ud til Ferdinand Conrad nu: 4010200359 kode 1603. Hvis der skal gøre sig noget særligt gældende med lånene skal jeg lige have besked.

#44 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

 • Related to Bug #2595: Fjernlån: Forkert lånerbesked på fjernlån, som bliver fornyet (Titlen er ikke tilgængelig er fornyet) added

#45 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

 • Status changed from Ready for development to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Thomas Hansen to Christel Krabbenhøft

Ved opslag på brugeren i FBS er det bekræftet at brugeren har fjernlån:

[
  {
    "isRenewable": true,
    "renewalStatusList": [],
    "loanDetails": {
      "loanId": 652902812,
      "materialItemNumber": "5136785852",
      "recordId": "53094163",
      "periodical": null,
      "loanDate": "2017-08-07T11:53:29.940",
      "dueDate": "2017-09-07",
      "loanType": "interLibraryLoan",
      "ilBibliographicRecord": {
        "author": "Hvid, Lina Møller",
        "bibliographicCategory": "mono",
        "edition": null,
        "isbn": "9788793552357",
        "issn": null,
        "language": null,
        "mediumType": "a xx",
        "periodicalNumber": null,
        "periodicalVolume": null,
        "placeOfPublication": "[Aarhus]",
        "publicationDate": "2017",
        "publicationDateOfComponent": null,
        "publisher": "Vektor",
        "recordId": "53094163",
        "title": "Pip og Tulli på tur"
      },
      "materialGroupName": "Fjernlån"
    }
  },
  {
    "isRenewable": true,
    "renewalStatusList": [],
    "loanDetails": {
      "loanId": 652902813,
      "materialItemNumber": "5135178499",
      "recordId": "52934885",
      "periodical": null,
      "loanDate": "2017-08-07T11:53:29.962",
      "dueDate": "2017-09-07",
      "loanType": "interLibraryLoan",
      "ilBibliographicRecord": {
        "author": "Præstegaard, John Nielsen",
        "bibliographicCategory": "mono",
        "edition": "3. udgave",
        "isbn": "9788771697940",
        "issn": null,
        "language": null,
        "mediumType": "a xx",
        "periodicalNumber": null,
        "periodicalVolume": null,
        "placeOfPublication": "[Værløse]",
        "publicationDate": "2017",
        "publicationDateOfComponent": null,
        "publisher": "DigTea",
        "recordId": "52934885",
        "title": "Hvilken bil vil du have?"
      },
      "materialGroupName": "Fjernlån"
    }
  },
  {
    "isRenewable": true,
    "renewalStatusList": [],
    "loanDetails": {
      "loanId": 668618388,
      "materialItemNumber": "5159949046",
      "recordId": "53246648",
      "periodical": null,
      "loanDate": "2017-08-17T14:34:40.576",
      "dueDate": "2017-09-17",
      "loanType": "interLibraryLoan",
      "ilBibliographicRecord": {
        "author": "Vierø Hansen, Erik",
        "bibliographicCategory": "mono",
        "edition": "1. udgave",
        "isbn": "9788791576348",
        "issn": null,
        "language": null,
        "mediumType": "a xx",
        "periodicalNumber": null,
        "periodicalVolume": null,
        "placeOfPublication": "[Smørum]",
        "publicationDate": "2017",
        "publicationDateOfComponent": null,
        "publisher": "Alkalær",
        "recordId": "53246648",
        "title": "Vi kan li' ræs"
      },
      "materialGroupName": "Fjernlån"
    }
  }
]

Jeg mener bestemt jeg trykkede på forny ud for mateialet "Pippi og Tulli på tur" (Faust: 5136785852), men jeg får at vide at "Ka du li ræs" er blevet fornyet.

Det jeg forventede var at få at vide at "Pippi og Tulli på tur" ikke kunne fornys for i det efterfølgende opslag kan jeg se at:
renewalStatusList": "deniedInterlibraryMaterialNotRenewable"

H2. Forny Hvilken bil vil du have?

Jeg forsøger at forny:
Hvilken bil vil du have?
John Nielsen Præstegaard
Udlånsdato:
7. august 2017
Afleveringsdato:
7. september 2017
Materialenummer:
5135178499

Hvilken bil vil du have? er fornyet

"Hvilken bil vil du have?" flyttes ned under "Aflevér senest 29/09/17".

Efter reload af siden flyttes "Pippi og tulli på tur" øverst på siden med markeringen "Materialet kan ikke fornyes" hvilket stemmer godt overens med ovennævnte status: deniedInterlibraryMaterialNotRenewable

Output fra FBS er nu:

[
  {
    "isRenewable": false,
    "renewalStatusList": [
      "deniedInterlibraryMaterialNotRenewable"
    ],
    "loanDetails": {
      "loanId": 652902812,
      "materialItemNumber": "5136785852",
      "recordId": "53094163",
      "periodical": null,
      "loanDate": "2017-08-07T11:53:29.940",
      "dueDate": "2017-09-05",
      "loanType": "interLibraryLoan",
      "ilBibliographicRecord": {
        "author": "Hvid, Lina Møller",
        "bibliographicCategory": "mono",
        "edition": null,
        "isbn": "9788793552357",
        "issn": null,
        "language": null,
        "mediumType": "a xx",
        "periodicalNumber": null,
        "periodicalVolume": null,
        "placeOfPublication": "[Aarhus]",
        "publicationDate": "2017",
        "publicationDateOfComponent": null,
        "publisher": "Vektor",
        "recordId": "53094163",
        "title": "Pip og Tulli på tur"
      },
      "materialGroupName": "Fjernlån"
    }
  },
  {
    "isRenewable": true,
    "renewalStatusList": [],
    "loanDetails": {
      "loanId": 652902813,
      "materialItemNumber": "5135178499",
      "recordId": "52934885",
      "periodical": null,
      "loanDate": "2017-08-07T11:53:29.962",
      "dueDate": "2017-09-29",
      "loanType": "interLibraryLoan",
      "ilBibliographicRecord": {
        "author": "Præstegaard, John Nielsen",
        "bibliographicCategory": "mono",
        "edition": "3. udgave",
        "isbn": "9788771697940",
        "issn": null,
        "language": null,
        "mediumType": "a xx",
        "periodicalNumber": null,
        "periodicalVolume": null,
        "placeOfPublication": "[Værløse]",
        "publicationDate": "2017",
        "publicationDateOfComponent": null,
        "publisher": "DigTea",
        "recordId": "52934885",
        "title": "Hvilken bil vil du have?"
      },
      "materialGroupName": "Fjernlån"
    }
  },
  {
    "isRenewable": true,
    "renewalStatusList": [],
    "loanDetails": {
      "loanId": 668618388,
      "materialItemNumber": "5159949046",
      "recordId": "53246648",
      "periodical": null,
      "loanDate": "2017-08-17T14:34:40.576",
      "dueDate": "2017-09-17",
      "loanType": "interLibraryLoan",
      "ilBibliographicRecord": {
        "author": "Vierø Hansen, Erik",
        "bibliographicCategory": "mono",
        "edition": "1. udgave",
        "isbn": "9788791576348",
        "issn": null,
        "language": null,
        "mediumType": "a xx",
        "periodicalNumber": null,
        "periodicalVolume": null,
        "placeOfPublication": "[Smørum]",
        "publicationDate": "2017",
        "publicationDateOfComponent": null,
        "publisher": "Alkalær",
        "recordId": "53246648",
        "title": "Vi kan li' ræs"
      },
      "materialGroupName": "Fjernlån"
    }
  }
]

#46 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

Vi skal muligvis have et par nye fjernlån før vi kan teste det ordentlig.

#47 Updated by Lotte Tøstesen almost 3 years ago

 • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Rolf Madsen

@Rolf Jeg sørger for at der kommer et par nye fjernlån på Ferdinand.

#48 Updated by Lotte Tøstesen almost 3 years ago

Du får lige et screendump af hvordan de omtalte lån ser ud p.t. i cicero

#49 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Technical test

Der ligger nye lån til Ferdinand så sagen er klar til test og nærmere analyse.

#50 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from Technical test to Closed

Jeg ved ikke helt hvad jeg har røget da jeg testede dette issue sidst for som Thomas skriver i http://platform.dandigbib.org/issues/1675#note-37 så omhandler dette issue kun DDELibra (ALMA) integrationen.

Da vi har stoppet udvikling ift. ALMA lukkes dette issue.

Also available in: Atom PDF