Project

General

Profile

Enhancement #1682

Titler (i 1 eksemplar) sat "i proces" i DDE bør ikke vises i CMS'en

Added by Niels Frandsen almost 4 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status:
Closed
Priority:
High
Assignee:
-
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Materialevisning, Integration - DDELibra

Description

En titel i kun 1 eksemplar, som sættes i proces, vises fortsat i CMS'en. Under "Se alle eksemplarer" vises en forvirrende bestandsoplysning: "Vi har købt 0 eksemplarer. Der er 0 reserveringer på dette materiale".
Løsningsønske/-forslag(ved status "I proces" i DDE):
1. prioritet: Titlen vises ikke,
2. prioritet: Bestandsoplysning rettes til: "Materialet er pt ikke tilgængeligt" (eller lign.)


Related issues

Is duplicate of DDB CMS - Bug #2445: Visning af undervejs-materialer i FBS under beholdningsoplysningerneSystematic (waiting)

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

  • Status changed from New to Needs design decision
  • Priority changed from Normal to High
  • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#2 Updated by Anonymous over 3 years ago

Jeg ved ikke, om jeg har forstået dette issue rigtigt, men vi vil gerne beholde visningen af undervejseksemplarer - også selvom der kun er 1 ex.
Ellers vil vores lånere ikke kunne reservere de nye titler, der er undervejs.

#3 Updated by Anonymous over 3 years ago

Jeg er enig med Lone.
Men jeg kan godt se at teksten, der vises til brugerne ikke er så god.
Vi har derfor i tidernes morgen ændret teksten til:

Se hvor materialet er og om der er ventetid

*Vi har 0 eksemplarer (Kan reserveres: er i bestilling)
Der står 4 i kø til dette materiale*

2 materialer http://opac.hjbib.dk/ting/object/870970-basis%3A52312663
1 materiale http://opac.hjbib.dk/ting/object/870970-basis%3A52310083

#4 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Is duplicate of Bug #2445: Visning af undervejs-materialer i FBS under beholdningsoplysningerne added

#5 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Description updated (diff)
  • Status changed from Needs design decision to Closed

Dette issue er et duplikat af #2445 og lukkes hermed.

Also available in: Atom PDF