Projekt

Generelt

Profil

Bug #1724

Link til relationuri bør ikke være søgning

Tilføjet af Steen Larsen for næsten 3 år siden. Opdateret for 8 måneder siden.

Status:
Closed
Prioritet:
High
Tildelt til:
Anslået tid:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Værkvisning

Beskrivelse

Når der laves link på basis af relationuri er det en søgning på værdien - men de bør (som følge af #1698) ændres så det enten er det samme som ved øvrige post-link eller som et opslag.
Ellers vil disse link ikke virke ved skift til 4.2
(sagen hentet fra #1698#note-15 )

Eksempel:
Tidsskriftartiklen https://vanilla-alma.ddbcms.dk/ting/object/870971-tsart%3A35746560
har link i detaljerne ("Available in") til tidsskriftet "Komputer for alle, 2013, nr. 13"
https://vanilla-alma.ddbcms.dk/search/ting/870970-basis%3A49205058
altså en søgning på id'et der hentes fra relationuri

Jeg ser to muligheder:

a) som et "collection"-link som ved resultatet fra en søgning, ala
https://vanilla-alma.ddbcms.dk/ting/collection/870970-basis%3A49205058
så det bliver håndteret på samme måde som en evt. løsning i #1698

b) som et opslag direkte, ala
https://vanilla-alma.ddbcms.dk/ting/object/870970-basis%3A49205058

Resultatet af a) kan udemærket ende med b) - det afhænger af om der er materialer i værkmatchet og det kan der vel godt være? - så a) er vel at foretrække

Jeg ved ikke om relationuri kan indeholde andet end værdier der er id'ere og hvor det i så fald giver mening at lave en søgning?


Relaterede sager

relaterer til DDB CMS - Bug #1698: Manglende rec.id søgeindeks på identifier stopper skift til 4.2Closed
duplikater DDB CMS - Enhancement #2175: Guldknappen (en universal-bestil-knap til artikler)Needs code review

Historik

#1 Opdateret af Rolf Madsen for næsten 3 år siden

 • Status ændret fra New til Ready for development
 • Tildelt til sat til Laura Holm
 • Udgave sat til DDB CMS 2016 2. opgradering (DBC sprintbacklog)

#2 Opdateret af Rolf Madsen for næsten 3 år siden

 • Udgave ændret fra DDB CMS 2016 2. opgradering (DBC sprintbacklog) til DDB CMS 2017 1. opgradering (7.x-4.0.2)

#3 Opdateret af Steen Larsen for næsten 3 år siden

Løsningen af denne må være pkt a) så bliver linket som vi gør i andre sammenhænge.

#4 Opdateret af Gitte Barlach for næsten 3 år siden

 • Tildelt til ændret fra Laura Holm til Jesper Kristensen
 • Udgave ændret fra DDB CMS 2017 1. opgradering (7.x-4.0.2) til DDB CMS 2016 2. opgradering

Denne sag hænger sammen med #1698

Det er en lille (men vigtig) ting. Har du mulighed for at kigge på den, Jesper?

#5 Opdateret af Steen Larsen for mere end 2 år siden

Når det igen bliver muligt at søge efter rec.id (jvf #1698#note-68 ) så kan det være vi simpelthen skal lade dette issue ligge, da linket (som pt er en søgning) jo netop burde finde posten. Men det skal selvfølgelig testes.

Eksemplet ovenfor giver dette i opensearch 4.2:

<dcterms:isPartOf>Komputer for alle, 2013, nr. 13</dcterms:isPartOf>
<dcterms:isPartOf xsi:type="dkdcplus:ISSN">1396-0342</dcterms:isPartOf>
</dkabm:record>
<identifier>870971-tsart:35746560</identifier>
<primaryObjectIdentifier>870971-tsart:35746560</primaryObjectIdentifier>
<recordStatus>active</recordStatus>
<creationDate>2013-09-30</creationDate>
<relations>
<relation>
<relationType>dbcbib:isPartOfManifestation</relationType>
<relationUri>775100-katalog:49205058</relationUri>
</relation>
</relations>

Mon jeg kan antage at relationen kun vises når vi har tidsskriftet?
Ellers kan vi jo istedet søge på ISSN-nummeret direkte (f.eks. in=1396-0342 not term.type=Tidsskriftsartikel)

Men selvom vi har tidsskriftet er det jo slet ikke sikkert at vi har det konkrete nummer?
Så et link bør suppleres med et link til digitalartikel-service #1529 - enten lokalt eller til løsningen på bibliotek.dk (hvis muligt).

#6 Opdateret af Rolf Madsen for mere end 2 år siden

 • relaterer til Bug #1698: Manglende rec.id søgeindeks på identifier stopper skift til 4.2 tilføjet

#7 Opdateret af Rolf Madsen for mere end 2 år siden

 • Status ændret fra Ready for development til Technical test
 • Tildelt til slettet (Jesper Kristensen)
 • Udgave ændret fra DDB CMS 2016 2. opgradering til DDB CMS 2017 1. opgradering (7.x-4.0.2)

Jeg sætter dette issue til status Technical test da det skal tests efter løsningen af #1698.

#8 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 2 år siden

 • Udgave ændret fra DDB CMS 2017 1. opgradering (7.x-4.0.2) til Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1)

#9 Opdateret af Gitte Barlach for cirka et år siden

 • Beskrivelse updated (diff)
 • Tildelt til sat til Steen Larsen

Hej Steen 

Kan du teste denne?

#10 Opdateret af Gitte Barlach for cirka et år siden

Testet denne på upgrade-fbs med 4.2.0-RC3

Jeg kan konstateret at der ikke er noget link poster som denne: https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/ting/object/870971-tsart%3A35746560
Nærmere betegnet: "Findes i Komputer for alle, 2013, nr. 13"  under "Detaljer om materialet" er ikke et link . 

 

Dermed betragter jeg ikke sagen som løst. 

#11 Opdateret af Gitte Barlach for cirka et år siden

 • Status ændret fra Ready for development til Reviewed - Needs info/rework

#12 Opdateret af Kasper Garnæs for cirka et år siden

 • Status ændret fra Reviewed - Needs info/rework til Development
 • Tildelt til ændret fra Rolf Madsen til Gitte Barlach

Denne er trukket ud af release 27, da opgaven ikke er blevet løst som en del af #1698. Der er ikke blevet committed nogen kodeændring som en del af denne opgave, så der er intet at rulle tilbage.

#13 Opdateret af Rolf Madsen for cirka et år siden

 • Udgave ændret fra Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1) til Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0)

#14 Opdateret af Michael W. Christoffersen for cirka et år siden

 • Prioritet ændret fra Normal til None

@Gitte - hos hvem ligger denne sag?

#15 Opdateret af Rolf Madsen for cirka et år siden

 • Status ændret fra Development til Needs analysis
 • Tildelt til ændret fra Gitte Barlach til Rolf Madsen
 • Prioritet ændret fra None til High
 • Udgave ændret fra Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0) til Release 33 - Bugfixes

Vi skal have afklaret hvilken betydning der har og dermed hvor høj prioritet vi kan give sagen.

#16 Opdateret af Rolf Madsen for 8 måneder siden

 • duplikater Enhancement #2175: Guldknappen (en universal-bestil-knap til artikler) tilføjet

#17 Opdateret af Rolf Madsen for 8 måneder siden

Vi får en løsnign på problemet med "Guldknappen" i #2175, men det er en løsning der først skal testes af Ballerup, Esbjerg, København og Aarhus.

Dette issue lukkes hermed.

#18 Opdateret af Rolf Madsen for 8 måneder siden

 • Status ændret fra Needs analysis til Closed

Eksporter til Atom PDF