Project

General

Profile

Bug #1724

Link til relationuri bør ikke være søgning

Added by Steen Larsen almost 4 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Closed
Priority:
High
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Værkvisning

Description

Når der laves link på basis af relationuri er det en søgning på værdien - men de bør (som følge af #1698) ændres så det enten er det samme som ved øvrige post-link eller som et opslag.
Ellers vil disse link ikke virke ved skift til 4.2
(sagen hentet fra #1698#note-15 )

Eksempel:
Tidsskriftartiklen https://vanilla-alma.ddbcms.dk/ting/object/870971-tsart%3A35746560
har link i detaljerne ("Available in") til tidsskriftet "Komputer for alle, 2013, nr. 13"
https://vanilla-alma.ddbcms.dk/search/ting/870970-basis%3A49205058
altså en søgning på id'et der hentes fra relationuri

Jeg ser to muligheder:

a) som et "collection"-link som ved resultatet fra en søgning, ala
https://vanilla-alma.ddbcms.dk/ting/collection/870970-basis%3A49205058
så det bliver håndteret på samme måde som en evt. løsning i #1698

b) som et opslag direkte, ala
https://vanilla-alma.ddbcms.dk/ting/object/870970-basis%3A49205058

Resultatet af a) kan udemærket ende med b) - det afhænger af om der er materialer i værkmatchet og det kan der vel godt være? - så a) er vel at foretrække

Jeg ved ikke om relationuri kan indeholde andet end værdier der er id'ere og hvor det i så fald giver mening at lave en søgning?


Related issues

Related to DDB CMS - Bug #1698: Manglende rec.id søgeindeks på identifier stopper skift til 4.2Closed
Is duplicate of DDB CMS - Enhancement #2175: Guldknappen (en universal-bestil-knap til artikler)Needs code review

History

#1 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

 • Status changed from New to Ready for development
 • Assignee set to Laura Holm
 • Target version set to DDB CMS 2016 2. opgradering (DBC sprintbacklog)

#2 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2016 2. opgradering (DBC sprintbacklog) to DDB CMS 2017 1. opgradering (7.x-4.0.2)

#3 Updated by Steen Larsen over 3 years ago

Løsningen af denne må være pkt a) så bliver linket som vi gør i andre sammenhænge.

#4 Updated by Gitte Barlach over 3 years ago

 • Assignee changed from Laura Holm to Jesper Kristensen
 • Target version changed from DDB CMS 2017 1. opgradering (7.x-4.0.2) to DDB CMS 2016 2. opgradering

Denne sag hænger sammen med #1698

Det er en lille (men vigtig) ting. Har du mulighed for at kigge på den, Jesper?

#5 Updated by Steen Larsen over 3 years ago

Når det igen bliver muligt at søge efter rec.id (jvf #1698#note-68 ) så kan det være vi simpelthen skal lade dette issue ligge, da linket (som pt er en søgning) jo netop burde finde posten. Men det skal selvfølgelig testes.

Eksemplet ovenfor giver dette i opensearch 4.2:

<dcterms:isPartOf>Komputer for alle, 2013, nr. 13</dcterms:isPartOf>
<dcterms:isPartOf xsi:type="dkdcplus:ISSN">1396-0342</dcterms:isPartOf>
</dkabm:record>
<identifier>870971-tsart:35746560</identifier>
<primaryObjectIdentifier>870971-tsart:35746560</primaryObjectIdentifier>
<recordStatus>active</recordStatus>
<creationDate>2013-09-30</creationDate>
<relations>
<relation>
<relationType>dbcbib:isPartOfManifestation</relationType>
<relationUri>775100-katalog:49205058</relationUri>
</relation>
</relations>

Mon jeg kan antage at relationen kun vises når vi har tidsskriftet?
Ellers kan vi jo istedet søge på ISSN-nummeret direkte (f.eks. in=1396-0342 not term.type=Tidsskriftsartikel)

Men selvom vi har tidsskriftet er det jo slet ikke sikkert at vi har det konkrete nummer?
Så et link bør suppleres med et link til digitalartikel-service #1529 - enten lokalt eller til løsningen på bibliotek.dk (hvis muligt).

#6 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Related to Bug #1698: Manglende rec.id søgeindeks på identifier stopper skift til 4.2 added

#7 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Status changed from Ready for development to Technical test
 • Assignee deleted (Jesper Kristensen)
 • Target version changed from DDB CMS 2016 2. opgradering to DDB CMS 2017 1. opgradering (7.x-4.0.2)

Jeg sætter dette issue til status Technical test da det skal tests efter løsningen af #1698.

#8 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2017 1. opgradering (7.x-4.0.2) to Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1)

#9 Updated by Gitte Barlach about 2 years ago

 • Description updated (diff)
 • Assignee set to Steen Larsen

Hej Steen 

Kan du teste denne?

#10 Updated by Gitte Barlach about 2 years ago

Testet denne på upgrade-fbs med 4.2.0-RC3

Jeg kan konstateret at der ikke er noget link poster som denne: https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/ting/object/870971-tsart%3A35746560
Nærmere betegnet: "Findes i Komputer for alle, 2013, nr. 13"  under "Detaljer om materialet" er ikke et link . 

 

Dermed betragter jeg ikke sagen som løst. 

#11 Updated by Gitte Barlach about 2 years ago

 • Status changed from Ready for development to Reviewed - Needs info/rework

#12 Updated by Kasper Garnæs about 2 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Development
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Gitte Barlach

Denne er trukket ud af release 27, da opgaven ikke er blevet løst som en del af #1698. Der er ikke blevet committed nogen kodeændring som en del af denne opgave, så der er intet at rulle tilbage.

#13 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1) to Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0)

#14 Updated by Michael W. Christoffersen about 2 years ago

 • Priority changed from Normal to None

@Gitte - hos hvem ligger denne sag?

#15 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Status changed from Development to Needs analysis
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Rolf Madsen
 • Priority changed from None to High
 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0) to Release 33 - Bugfixes

Vi skal have afklaret hvilken betydning der har og dermed hvor høj prioritet vi kan give sagen.

#16 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Is duplicate of Enhancement #2175: Guldknappen (en universal-bestil-knap til artikler) added

#17 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

Vi får en løsnign på problemet med "Guldknappen" i #2175, men det er en løsning der først skal testes af Ballerup, Esbjerg, København og Aarhus.

Dette issue lukkes hermed.

#18 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Status changed from Needs analysis to Closed

Also available in: Atom PDF