Project

General

Profile

Bug #1739

Se alle eksemplarer for sletteposter

Added by Steen Larsen over 3 years ago. Updated about 1 year ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
High
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Værkvisning, Søgning - Materialevisning

Description

Når man viser en post (/ting/object/) benyttes getobject for at få fat i oplysningerne.
Hvis posten er slettet - dvs man ikke længere har beholdning på materialet - kan visningen være uheldig

Observeret ved opensearch 4.0.1

1)
Central post (870970-basis:xxxx)
Her vises alle oplysningerne om materialet. Der er korrekt ingen reserver-knap men sektionen "Se alle eksemplarer" vises.
I denne sektion vises antal indkøbte (som er 0) og en uheldig ventetid.

Løsningsforslag:
a) Sektionen "Se alle eksemplarer" vises ikke når der ingen materialer er at vise eller
b) der vises en alternativ udgave af sektionen
Den meget simplere løsning
c) udelader blot ventetid når den er 0.

2)
Lokal post (775100-katalog:xxxx)
Svarer til sag #483 / #1626
Her vises kun knappen huskeliste
Løsning: tja, bumbummelum

Det er uklart hvad et skift til opensearch 4.2 og FBS har af betydning men holder man sig blot til 1c) er der vist ikke risiko for så meget.

slettepost-alle-eksemplarer-centralpost.png (70 KB) slettepost-alle-eksemplarer-centralpost.png Central post Steen Larsen, 05/27/2016 04:24 PM
slettepost-alle-eksemplarer-lokalpost.png (21.8 KB) slettepost-alle-eksemplarer-lokalpost.png Lokal post Steen Larsen, 05/27/2016 04:24 PM
Skærmbillede 2018-01-22 13.16.05.png (159 KB) Skærmbillede 2018-01-22 13.16.05.png Før fik man en visning som denne Gitte Barlach, 01/22/2018 01:19 PM
Skærmbillede 2018-01-22 13.15.54.png (161 KB) Skærmbillede 2018-01-22 13.15.54.png Nu får man slet og ret en "Siden kan ikke vises" Gitte Barlach, 01/22/2018 01:20 PM

Related issues

Related to DDB CMS - Bug #1801: Kasserede materialer kan søges frem i DDB cms - CiceroResolved
Related to DDB CMS - Bug #2071: Håndtering af pid ved skift af opensearchClosed
Related to DDB CMS - Bug #1698: Manglende rec.id søgeindeks på identifier stopper skift til 4.2Closed
Related to DDB CMS - Bug #2223: Cashingstrategi (tidl. Værkmatch har hukommelse (#3162 skal merges sammen med dette issue))Resolved (tag version)
Has duplicate DDB CMS - Bug #1626: Ding viser stadig materialer slettet fra brøndenNeeds analysis

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Description updated (diff)

#2 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Status changed from New to Needs analysis
 • Priority changed from Normal to High
 • Target version set to DDB CMS 2017 1. opgradering (7.x-4.0.2)

#3 Updated by Steen Larsen about 3 years ago

Når getobject benyttes for at få fat i posten har det ingen betydning om man faktisk har posten eller ej, jvf #1849

Posten kan være en tidligere kasseret post, en post til en kilde vi ikke har (mere), en ændret post (posten har fået andet faustnummer) eller blot et forkert link - der er sikkert også andre muligheder.

En visning af en post består dels af oplysninger fra getobject (hvis muligt) og af oplysninger fra provideren (hvis relevant og muligt) og måske burde visningen mere afhængige af hvad disse svarer - dvs der er forskellige "skabeloner" til de forskellige scenarier.
Og altså ikke som nu, hvor der kan vises en beholdningsoversigt selvom der intet eller negativt svar er fra provideren.

Se også de andre relaterede poster, #483, #1626

#4 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Status changed from Needs analysis to DBC (waiting)
 • Target version changed from DDB CMS 2017 1. opgradering (7.x-4.0.2) to DDB CMS - DBC drifts- og infrastrukturudvikling

Det forventes at indekseringen af kasserede materialer slås fra i brønden.

Der ligger pt. til godkendelse hos Kombit.

#5 Updated by Steen Larsen about 3 years ago

Lidt uklar hvad der menes - hvilket indeks / hvilken brønd.

Men jeg kan også se at titlen på denne sag er misvisende - det er ikke kun et spørgsmål om kasserede poster men om en række andre typer ( #1739#note-3 ) som man vises direkte og hvor visningen "Se alle eksemplarer" er uheldig.

#6 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Related to Bug #1801: Kasserede materialer kan søges frem i DDB cms - Cicero added

#7 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

Det er holdingsItem indekserne der er tale om.

#8 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

Jeg har efterprøvet den søgning Steen lavede i http://platform.dandigbib.org/issues/1801#note-6

Request mod http://opensearch.addi.dk/b3.0_4.2/

<searchRequest>
 <query>20874333 and holdingsitem.agencyid=718300</query>
 <start>1</start>
 <stepValue>10</stepValue>
 <agency>718300</agency>
 <profile>opac</profile>
</searchRequest>

Response

<searchResponse xmlns="http://oss.dbc.dk/ns/opensearch">
 <result>
  <hitCount>0</hitCount>
  <collectionCount>0</collectionCount>
  <more>false</more>
  <facetResult/>
  <statInfo>
   <fedoraRecordsCached>0</fedoraRecordsCached>
   <fedoraRecordsRead>0</fedoraRecordsRead>
   <time>0.04589</time>
   <trackingId>2016-09-30T10:14:32:821160:6277</trackingId>
  </statInfo>
 </result>
</searchResponse>

#9 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Status changed from DBC (waiting) to Technical test
 • Target version changed from DDB CMS - DBC drifts- og infrastrukturudvikling to DDB CMS 2016 2. opgradering

Kan issues #1801 og #1739 lukkes med denne rettelse?

#10 Updated by Steen Larsen about 3 years ago

Nej, nærværende sag drejer sig om visningen af en post vi ikke har.

Det kan f.eks. være som nævnt ovenfor en tidligere kasseret post, en post til en kilde vi ikke har (mere), en ændret post (posten har fået andet faustnummer) eller blot et forkert link - der er sikkert også andre muligheder.

Linkene kan / bør ikke komme fra en aktuel søgning men kan være absolutte link fra andet indhold på hjemmesiden, fra google eller helt andre eksterne sites.

#11 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Status changed from Technical test to Needs analysis
 • Target version changed from DDB CMS 2016 2. opgradering to Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1)

Kan du uddybe hvorfor vi gerne vil vise poster som f. eks. kan være "en tidligere kasseret post, en post til en kilde vi ikke har (mere), en ændret post (posten har fået andet faustnummer) eller blot et forkert link"?

Med den rettelse DBC har lavet vil de kasserede poster ikke blive vist.

Jeg antager at det ikke påvirker visningen (eller ikke-visningen) af de øvrige eksempler.

#12 Updated by Steen Larsen about 3 years ago

Jeg tror du misforstår

Jeg ønsker ikke at vise disse poster men ønsker at de håndteres ordentlig.
Som det er i dag vises enten en underlig "næsten" blank side (for lokale poster) eller der vises en post med en underlig beholdning (med 0 sek i ventetid)
Ved overgang til FBS vil der jo også være en masse link til poster vi ikke har mere på dét ID (vores lokale poster får nyt faust)

Hvis beslutningen er at man for denne type poster viser en fejl 404-side så er det jo også en håndtering.
Husk også at #483 og #1626 er relateret til dette

Rettelsen der løser #1801 har noget at gøre med at man i opensearch 3.5 (FBS) kunne SØGE kasserede poster frem, hvilket ikke skal være muligt.

#13 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

Jeg kan da godt forstå det er et problem hvis posterne får nyt faustnummer.

Hvorfor sker det?

Jeg troede kun vi stod med 870970-basis: vs. 775100-katalog: problematikken ...

Er visning af 404 den foretrukne løsning i dine øjne?

#14 Updated by Steen Larsen about 3 years ago

Jeg ved ikke hvad den bedste løsning er - i den oprindelige #483 foreslår jeg netop fejl 404.
Nærværende sag blev oprettet ud fra den betragtning at når fejl 404 ikke kom til at ske, så burde visningen i det mindste være lidt bedre.

Hvis/når den foreslåede rettelse i #1849 bliver implementeret (og vi når til opensearch version 4.4) bliver resultatet muligvis at alle poster (lokale som centrale) er tomme ala https://upgrade-alma.ddbcms.dk/ting/object/870970-basis%3A1234567890

Og så er en fejl 404 med passende generel tekst nok at foretrække.

Du kan evt. lukke #483 da den erstattes af #1626 (drejer sig om cachefejl) og af #1739 (nærværende sag med visning af ikke-eksisterende poster).

#15 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

 • Status changed from Needs analysis to Ready for development
 • Assignee set to Martin Cording

#16 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

 • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1) to Release 27 - Bugfixes (Inlead)

#17 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

NB. issue http://platform.dandigbib.org/issues/1698#note-92 punkt 2 er relevant for denne sag idet ændringer af PiD'er og faustnumre, i forbindelse med overgangen til opensearch 4.2 og FBS migreringen til brønd 3.5, vil medføre "knækkede" poster.

#18 Updated by Steen Larsen almost 3 years ago

Vedr punkt 2 i #1698#note-92 - se #2071

#19 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

 • Related to Bug #2071: Håndtering af pid ved skift af opensearch added

#20 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

 • Related to Bug #1698: Manglende rec.id søgeindeks på identifier stopper skift til 4.2 added

#21 Updated by Martin Cording almost 3 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Assignee changed from Martin Cording to Gitte Barlach

#22 Updated by Gitte Barlach over 2 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jørgen Nielsen

#23 Updated by Jørgen Nielsen about 2 years ago

 • Description updated (diff)
 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Gitte Barlach

reviewet og godkendt

#24 Updated by Kasper Garnæs almost 2 years ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test

Merged.

#25 Updated by Gitte Barlach almost 2 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Steen Larsen

Hej Steen
Kan du hjælpe med at teste denne?

#26 Updated by Gitte Barlach almost 2 years ago

Testet på upgrade-fbs

 

I stedet for en - for slutbrugeren - noget uforståelige visning af beholdningsoplysningerne -   får jeg nu en "Siden blev ikke fundet"
Se vedhæftede.
Isoleret set kan denne god betragtes som løst; men kunne dog godt tænke mig at vide om nogle af de forslag til vising, der oprindeligt blev foreslået i dette ssue, været til overvejelse?
 

#27 Updated by Gitte Barlach almost 2 years ago

 • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)

Godkender denne, og så må vi overveje om vi skal oprette et nyt issue ift. forbedret UX

#28 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Has duplicate Bug #1626: Ding viser stadig materialer slettet fra brønden added

#29 Updated by Simon Holt over 1 year ago

Når #2223 bliver merget kommer det til at påvirke løsningen her og problemet i #1626.

Vi går fra at bruge en søgning med holdingsitem.agencyid filter til at bruge getObject request, der nu kan hente flere poster ad gangen, når vi viser en post. Så før, hvor poster biblioteket ikke længere har beholdning på, ville blive filtreret fra i søgningen med agencyid filteret, vil de nu blive returneret. Så vi vil nok se poster med den underlige tommme beholdning igen og 0 sek ventetid (som nævnt af Steen her i sagen: https://platform.dandigbib.org/issues/1739#note-12).

I #1460 går vi fra at man skal indstille hvilke poster, der skal have en reserveringsknap under /admin/config/ting/reservable, til at det er svaret fra FBS der afgør om posten skal have en reserveringsknap. Det løser en række af problemer. Og da man i Cicero i forvejen kan bestemme hvad der skal reserveres (her helt ned på materiale plan), er der jo ingen grund til at man også skal gøre det i DDB CMS.

Måske kunne man lave noget lignende beholdning. På samme vis som ved reserveringer, skal man også under /admin/config/ting/holdings angive hvilke poster der skal vise beholdning. Så ville vi sikre, at der ikke bliver vist en tom beholdning på nogle poster, da det ikke længere er DDB CMS der skal afgøre om det skal vises, men FBS - som også må vide bedst.

#30 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

@Simon, så skal vi gøre det så det KUN er værkvisningen (/collection) der filtreres på denne måde.

Ellers  får vi problemer med visning af fjernlån i lånerstatus, hvor man netop skulle kunne klikke på posten i lånerstatus og få vist den i materialevisningen (/object).

#31 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Related to Bug #2223: Cashingstrategi (tidl. Værkmatch har hukommelse (#3162 skal merges sammen med dette issue)) added

#32 Updated by Simon Holt about 1 year ago

@Rolf Med den løsning jeg omtaler, kan vi sagtens få vist posten alligevel. Det er ikke så meget det, det handler om. Vi undgår bare, at den viser den tomme beholdning med 0 sek ventetid, på poster som biblioteker ikke har beholdning på. Det kunne selfvølgelig også laves/fikses på andre måder, men med den her løsning slipper man samtidig også for at skulle administrere hvilker kilder/typer, der skal have beholdning i DDB CMS. Det vil så udelukkende være bibliotekssystemet der afgør det, hvor det også allerede administreres i forvejen.

#33 Updated by Gitte Barlach about 1 year ago

ift. selve visningen er der allerede lavet noget her: #3162
Tror måske vi skal tage et kig på, om vi jvf en række isolerede cases, der løses hver for sig, får lavet inkonsistente visninger, der varierer efter usecasen, eller om vi arbejder med samme koncept hele vejen igennem. 

Grundlæggende ser problematikken ud til at omhandle materialevisning af poster, x-bibliotek ikke har beholdning på (uanset årsag); samt evt. lokaliserings- og bestil-funktioner som konsekvens af at brugeren måske gerne vil have fat i materialet. 

#34 Updated by Simon Holt about 1 year ago

@Gitte Det PR jeg fremsatte i #3162, var bare for at fikse den fatal PHP error, der kom ved visning af post som biblioteket ikke har beholdning. Den uhensigtsmæssige visning af beholdning er ikke addresseret der.

Men er enig i at vi nok lige skal have et overblik.

#35 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

Jeg begynder at hælde i den retning at vi skal vise posterne.

Min antagelse er at de vises fordi de på en eller anden måde er udtryk for brugerens tidligere eller nuværende interesse for materialet.

Løsningen kunne så være at der indsættes en Bestil knap på disse materialer der ikke har en beholdningsstatus så materialet kan reserveres via fjernlånssamarbejdet.

#36 Updated by Simon Holt about 1 year ago

@Rolf De bliver skam også vist helt fint. Altså hvis de stadig er i brønden selvfølgelig :) Dog med "Vi har 0 eksemplarer.." og "0 sekunders ventetid" og et tom beholdningsfelt. Se screenshot her: https://platform.dandigbib.org/issues/3162#note-46

Also available in: Atom PDF