Project

General

Profile

Feature #174

Handleknapper i søgeresultatet - Reservér, Se online og Find på hylden

Added by Steen Boisen about 6 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Needs design decision
Priority:
Urgent
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Materialevisning, Integration - FBS, Integration - Brønd - Data og relationer, Søgeabstraktionslag (SAL)

Description

Firefox på Aabenraa's base:

Låner kan ikke se, hvor i biblioteket et materiale befinder sig: Der er ikke DK-5-signatur og for skønlitteraturens vedkommende bør der angives "Efternavn, Fornavn". Se vedhæftede.

DDB test Lånerstatus Hvor står bogen.docx (98 KB) DDB test Lånerstatus Hvor står bogen.docx Steen Boisen, 03/10/2014 11:39 AM
sygepleje___UCN_Biblioteket.png (67.9 KB) sygepleje___UCN_Biblioteket.png Rolf Madsen, 03/11/2014 08:01 AM
DDB test Visning af placering.docx (662 KB) DDB test Visning af placering.docx Steen Boisen, 03/12/2014 07:45 AM
screenshot_rebildbibdk_fagbog_dk5.jpg (181 KB) screenshot_rebildbibdk_fagbog_dk5.jpg Screenshot af fagbog på rebildbib.dk Morten Brynildsen, 10/15/2014 03:46 PM
integra_fagbog_dk5.jpg (164 KB) integra_fagbog_dk5.jpg Screenshot af samme bog i Integra Morten Brynildsen, 10/15/2014 03:47 PM
Integra_gudfar_sk.png (43.4 KB) Integra_gudfar_sk.png Skønlitterær post Integra Morten Brynildsen, 10/15/2014 04:48 PM
2016-11-29 15_45_49-Søgeresultat - ALTERNATIV VERSION - Handleknapper og links - ddbcms - [..._Dropb.png (34 KB) 2016-11-29 15_45_49-Søgeresultat - ALTERNATIV VERSION - Handleknapper og links - ddbcms - [..._Dropb.png Rolf Madsen, 11/29/2016 03:46 PM

Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #836: Visning af beholdning og opstillingsoplysninger i søgeresultatetClosed
Related to DDB CMS - Enhancement #1742: Tilføjelse af DK5-nummer på huskelisteClosed
Related to DDB CMS - Bug #1773: Manglende DK5 ved fag og inverteret forfatter ved skønResolved (tag version)
Has duplicate DDB CMS - Bug #1531: Manglende opstillingssignaturClosed2015-11-30
Precedes DDB CMS - Enhancement #3212: Infomedia avisartikler vises i søgeresultatvisningen med availability "Kan fremskaffes", men ikke at de kan tilgås online TEST EFTER GULDKNAPPEN ER IMPLEMENTERETTechnical test

History

#1 Updated by Rolf Madsen about 6 years ago

DK5 fremgår af detaljer om materialet, men ikke i søgeresultatet.

Man kunne godt indsætte opstillingen i søgeresultatet. Se screenshot fra professionshøjskolernes løsning.

#2 Updated by Gitte Barlach about 6 years ago

Samme materiale kan have flere forskelige opstillinger i biblioteket. Derfor vil det sikre valg være som nu, nemlig at det fremgår under "Se alle eksemplarer"

#3 Updated by Steen Boisen about 6 years ago

Hej - jeg har netop tjekket i nyeste version af Firefox (27.0.1):

Låneren kan ikke se DK-5 opstilling på materialet - heller ikke i "Detaljer". Se vedhæftede

Mvh Steen

#4 Updated by Martin Cording almost 6 years ago

DK5 has been made available with this Pull Request:
https://github.com/ding2tal/ting/pull/7

#6 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Target version changed from Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven to DDB CMS 2014.2

#7 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2014.2 to DDB CMS 2015 1. opgradering

#8 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Priority changed from Normal to Urgent

#9 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 1. opgradering to DDB CMS 2014.2 - 7.x-1.0.1

#10 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Ready for development

#11 Updated by Jesper Kristensen over 5 years ago

The PR's look fin, but DK5 was removed in https://github.com/ding2tal/ting/commit/4fa249db04617549d88f5ead6bf7d149d0dbeb1c as part of PR from PH libraries ?

#12 Updated by Martin Cording over 5 years ago

Jesper Kristensen skrev:
> The PR's look fin, but DK5 was removed in https://github.com/ding2tal/ting/commit/4fa249db04617549d88f5ead6bf7d149d0dbeb1c as part of PR from PH libraries ?

Is this a question to me?

#13 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review

#14 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Assignee set to Jesper Kristensen

#15 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

 • Status changed from Needs code review to 8
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Rolf Madsen

#16 Updated by Morten Brynildsen over 5 years ago

På rebildbib.dk kan brugerne heller ikke se dk5-opstilling på vores fagbøger. Det er browseruafhængigt. Vi har også Integra.

#17 Updated by Martin Cording over 5 years ago

Hvad er den ønskede opstilling i dette tilfælde, Morten?
"Nørager > Voksen > 46.3" - blot således?

#18 Updated by Morten Brynildsen over 5 years ago

Det må blive:

Nørager > Voksen > Faglitteratur > 46.3

#19 Updated by Martin Cording over 5 years ago

Hvor i det screenshot fra Integra, tænker du at få "Faglitteratur" fra?

Et screenshot af et skønlitterært materiale ville også være godt at have i denne ticket :)

#20 Updated by Morten Brynildsen over 5 years ago

I Integra-posten står det ikke explicit, at det er faglitteratur - det skal man vide, at det er, når den har et dk5-nummer. Det var blot for brugerens skyld, at jeg satte det ind. Hvis det ikke er teknisk muligt, så må det bare falde fra. :-)

Jeg har vedhæftet et screenshot på en skønlitterær bog.

#21 Updated by Martin Cording over 5 years ago

Teknisk er (næsten) alt muligt :)

Jeg ser ingen anden løsning end at tage DK5 nummeret fra Brønden, og indsætte det i opstillingen - da DK5 kommer ikke retur fra Integra's API (OpenRuth).
Det kan dog blive problematisk, da DK5 i teorien godt kan være anderledes i Brønden end det er i Integra.

"Faglitteratur" og "Skønlitteratur" i opstillingen, kan ligeledes løses ved at kigge på DK5 i Brønden.

Hvordan er den ønskede opstilling hvis det er skønlittertært?
Med inverteret forfatternavn til sidst istedet, bare "Skønlitteratur", begge dele eller noget helt tredje??
Nørager > Voksen > Brown, Dan
Nørager > Voksen > Skønlitteratur
Nørager > Voksen > Skønlitteratur > Brown, Dan

#22 Updated by Martin Cording over 5 years ago

Technical notes:
if $dk5 != 'sk' { $complete_holding = t('Non-ficton') . ' > '. $ting->object->dk5; } else { $complete_holding = t('Fiction') . ' > '. $ting->object->creator; }

Nørager > Voksen > $complete_holding

#23 Updated by Morten Brynildsen over 5 years ago

DK5 fra Brønden lyder som en løsning.

Mht. skønlitterær opstilling, så er den tredje løsning bedst for os:

Nørager > Voksen > Skønlitteratur > Brown, Dan

#24 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Status changed from 8 to Open (waiting)
 • Priority changed from Urgent to High
 • Target version changed from DDB CMS 2014.2 - 7.x-1.0.1 to DDB CMS 2014.2

Der er lavet en foreløbig rettelse med http://platform.dandigbib.org/issues/579.

Dette issue med den mere komplette løsning prioriteres til en kommende udgave.

#25 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2014.2 to DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)

#26 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) to DDB CMS 2015 3. opgradering

#27 Updated by Gitte Barlach about 5 years ago

 • Subject changed from Ingen DK-5 signatur eller inverteret forfatternavn - hvor står bogen? to Integra: Ingen DK-5 signatur eller inverteret forfatternavn i visning af beholdningsoplysningerne

#28 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 3. opgradering to DDB CMS 2015 4. opgradering

#29 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Needs design decision

#30 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Assignee deleted (Rolf Madsen)

#31 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Status changed from Needs design decision to 8
 • Assignee set to Rolf Madsen
 • Priority changed from High to Urgent

Dette issue er ved at blive analyseret i forbindelse med FBS integrationen i DDB CMS.

#32 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Status changed from 8 to Needs design decision

Tak til DBC's DAM team for grundig analyse!

Skøn- og faglitteratur

if 652.o = (sk or 86) or if 652.m= (86 or sk) then klassemærke = 'empty string' (i.e. we do not show any klassemærke value for skønlitteratur)
otherwise klassemærke = 652.m plus all subfields for this field 652.m (example 652.m a h c. Ie. all fields on the same line as 652.m in the bibliograhic post).

Dette kan I hente direkte fra DKABM ved omskrivning af reglen til dette:

*If dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5" = (sk or 86) then klassemærke = ‘empty string’
Otherwise klassemærke = dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5"*

Vi har også indhold fra øvrige de øvrige delfelter fra 652 med (v, h, a, c, e, f, b) – så det svarer til det I skriver med at indhold fra andre delfelter end m i det felt, hvor m findes, også skal med.

Eksempel 1:
Posten med pid 870970-basis:23645564 har i MARC:
652*n 88.869 *z 26
652*o sk
Og får i DKABM:
dc:subject xsi:type=”dkdcplus:DK5” = sk

Eksempel 2:
Posten med pid 870970-basis:23612321 har i MARC:
652*m 99.4 *a Blixen *h Karen
652*p 81.65
Og får i DKABM:
dc:subject xsi:type=”dkdcplus:DK5” = 99.4 Blixen, Karen

musik

if 009.a = s (meaning indspillet musik) klassemærke =039.a plus all subfields
(fuld description is wanted instead of 3 letter abrivation, example kammermusik instead of kam)

Vi lægger indhold af 039 ind i DKABM-elementet dkdcplus:shelf og udfolder det, som I også specificerer at I gerne vil have det, så ovenstående regel kan omskrives til at bruge DKABM, således:

If dkdcplus:shelf xsi:type="oss:musicshelf" exist then klassemærke = dkdcplus:shelf xsi:type="oss:musicshelf"

Hvis der er øvrige delfelter I feltet (dvs. delfelt b), så har vi også det med i ovennævnte DKABM-element. Vi vil ikke mene, at det er nødvendigt at I tjekker på om indhold i 009.a er ’s’, da 039 for denne type biblioteker ikke vil findes, hvis det ikke er indspillet musik.

*Eksempel:
*Posten med pid 870970-basis:27766714 har i MARC:
039*a kam
Og får i DKABM:
dkdcplus:shelf xsi:type="oss:musicshelf" = kammermusik

I øvrigt til denne bemærkning:
Felt 39, delfelt a - Lokalfelt A39 skal overtrumfe felt 39a fra central post.

I vil aldrig finde lokalfelt a39 I poster udleveret fra brønden, da vi allerede har overtrumfet det officielle 039 med et evt. a39 fra ddelibrabiblioteker, så det er så vidt vi kan bedømme ikke noget I behøver at forholde jer til.

børnebøger

if 038.a exist and has any value, the post is a børnebog and klassemærke = 038.a plus values for 652.m and all subfields
Felt 38, delfelt a
Lokalfelt A38 skal overtrumfe felt 38a fra central post, hvis A38 forefindes I posten.
unless 652.m = (sk or 86) or 652.o = (sk or 86)

If dkdcplus:shelf xsi:type="oss:musicshelf" exist then klassemærke = dkdcplus:shelf xsi:type="oss:musicshelf"

Her kan vi ikke pt. henvise til relevant DKABM-element I kan bruge i stedet for at lede efter 038 i marcposten, men vi overvejer at lægge indhold fra 038 op i et DKABM-element ligesom vi allerede gør det ved indhold fra 039. Struktur i de to felter svarer til hinanden, det er blot hhv. musik- og børnematerialer det drejer sig om. Linjen ’ unless 652.m = (sk or 86) or 652.o = (sk or 86)’ kan dog ændres til:
unless dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5" = (sk or 86) som også beskrevet under afsnittet om skønlitteratur.

#33 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

Vi mangler en afklaring af hvor klassemærket skal vises idet det kan være et eller flere af følgende:

 • materialevisning
 • værkvisning
 • søgeresultat
 • huskeliste

#34 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Subject changed from Integra: Ingen DK-5 signatur eller inverteret forfatternavn i visning af beholdningsoplysningerne to Ingen opstilling med DK-5 signatur eller inverteret forfatternavn i visning af beholdningsoplysningerne

#35 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Subject changed from Ingen opstilling med DK-5 signatur eller inverteret forfatternavn i visning af beholdningsoplysningerne to FBS - Ingen opstilling med DK-5 signatur eller inverteret forfatternavn i visning af beholdningsoplysningerne

#36 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 4. opgradering to 38

#37 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Related to Enhancement #836: Visning af beholdning og opstillingsoplysninger i søgeresultatet added

#38 Updated by Thomas Hansen over 4 years ago

@rolf
Er det her ikke det samme issue som det i FBS?

#39 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Thomas Hansen

Hej Thomas

Jeg forstår ikke helt hvad du mener, for det her er et FBS issue.

Kan du give mig et fingerpeg til hvilket evt. andet issue du henviser til?

Mvh
Rolf

#40 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Assignee changed from Thomas Hansen to Rolf Madsen

#41 Updated by Thomas Hansen over 4 years ago

@rolf,

Det originale issue er 2 år gammelt, så det kan af gode grunde ikke bare være et FBS issue, da det tilsyneladende også er et problem med integra.

#42 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

Aah ... jo det er korrekt.

Det er et generelt problem.

Jeg vender dette issue igen med Kombit for at afklare om der er konsensus om den foreslåede løsning.

#43 Updated by Thomas Hansen over 4 years ago

"foreslåede løsning"?

Som jeg læser den lange og komplicerede tekst, så siger de noget med "A kan i finde her, B sørger vi for ligger dkdcplus:shelf, og C kan I kun finde i MARC". Hvilet ikke er en løsning i mine øjne.

Hvis de alligevel er igang med at pille i noget kode, kan de så ikke sørge for at dkdcplus:shelf bare er det vi skal bruge i alle tilfælde?

Og så opdagede jeg lige Gittes kommentar:

> Samme materiale kan have flere forskelige opstillinger i biblioteket. Derfor vil det sikre valg være som nu, nemlig at det fremgår under "Se alle eksemplarer"

Nok er der flere opstillinger (som er locations i availability), men den kan kun have en klassemærke-hvis-ikke-skønlitteratur-med-inverteret-forfatter-måske, så den kan sagtens være andre steder. Hulmlen er at det sådan set kun giver mening i forhold til availability locations, hvilket er grunden til at jeg stadig syntes at det burde have været provideren der leverede det.

#44 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Target version changed from 38 to DDB CMS 2016 1. opgradering

#45 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2016 1. opgradering to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#46 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Has duplicate Bug #1531: Manglende opstillingssignatur added

#47 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

 • Kategorier Søgning - Materialevisning, Integration - DDELibra, Integration - FBS, Integration - Brønd - Data og relationer added

#48 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

#49 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

 • Related to Bug #1773: Manglende DK5 ved fag og inverteret forfatter ved skøn added

#50 Updated by Martin Cording over 3 years ago

Er der noget nyt fra Kombit i denne sag?

#51 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

En smule.

Vi kom i går så langt som til at konkluderer at FBS skal udlevere materialGroupDescription, som skal være en brugerlæsevenlig udgave af materialGroupName, så vi kan vis information om at et eksemplar kun udlånes i x dage mv.

#52 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

Efter længere tids dialog er vi kommet frem til ikke at placere opstillingsoplysninger i søgeresultatet hvor der alligevel ikke er plads til den fulde beholdning.

I stedet implementerer vi følgende:

 1. en markering af om der er tale om et skøn- eller faglitterært materiale.
 2. en knap med teksten "Find materialet" som linker til beholdningsoplysningerne på materialevisningssiden (mangler yderligere analyse og brugertest)

Opgaver

 1. Tilføj en label med teksten Skønlitteratur hvis feltet "dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5"" INDEHOLDER indeholder "sk" ELLER "86".
 2. Tilføj en label med teksten Faglitteratur hvis feltet "dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5"" IKKE INDEHOLDER "sk" ELLER "86".

Kort sagt: indeholder feltet "dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5"" enten "sk" eller "86" så vis Skønlitteratur, ellers vis Faglitteratur.

#53 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Status changed from Needs design decision to Ready for development
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Martin Cording
 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1)

#54 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1) to Release 27 - Bugfixes (Inlead)

#55 Updated by Martin Cording over 3 years ago

Rolf så skal vi vel også tilføje de normale knapper på søgeresultat, som vi har gjort i https://github.com/easySuite/easyddb_search_result_reservation?
Lige nu bliver [Bookmark], [Reserve] og [See online] jo ikke vist på søgeresultatet i normal DDB CMS.

#56 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

Beklager, det er mig der har været uklar i wireframen!

Knapper og links er IKKE en del af denne opgave.

Denne opgave omhandler udelukkende labels for om det er Skønlitteratur eller Faglitteratur.

#57 Updated by Martin Cording over 3 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Assignee changed from Martin Cording to Gitte Barlach

Det var lige sent nok - vi har lavet det med knapperne i samme ombæring :)

https://github.com/ding2/ding2/pull/482

#58 Updated by Gitte Barlach over 3 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kasper Garnæs

#59 Updated by Gitte Barlach over 3 years ago

 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Jesper Kristensen

#60 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

MaterialGroupDescription leveres i følge Kombits leveranceplan i FBS 1.6.

Kilde: http://www.kombit.dk/nyheder/revideret-releaseplan-fbs

#61 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

Martin Cording skrev:
> Det var lige sent nok - vi har lavet det med knapperne i samme ombæring :)
>
> https://github.com/ding2/ding2/pull/482

Først og fremmest er der ikke enighed om hvordan knapvisningen skal laves, så vi kan ikke tage den med endnu.

Derfor skal dette PR ikke merges.

@Martin, kan du beskrive hvordan løsningen er lavet?
Så vidt jeg kan se af koden er det kun reservér knappen og Find på biblioteket knappen der er lavet.
Jeg kan ikke gennemskue hvordan værksamlinger håndteres

#62 Updated by Martin Cording about 3 years ago

Det er lavet som beskrevet; der er tilføjet et felt som hedder litterær form også er der tilføjet en gruppe med knapper (indeholder de eksisterende knapper plus den nye "Find på hylden").

#63 Updated by Gitte Barlach over 2 years ago

 • Description updated (diff)
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Rolf Madsen

hvad skal der ske med denne?

#64 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Gitte Barlach

Vi er nødt til at have en nærmere beskrivelse af flowet i den løsning Inlead har udviklet.

I de tilfælde hvor en værkkollektion består af flere materialetyper hver med flere udgaver er brugeren nødt til at forholde sig til disse valg og en enkelt reservér knap vil altså ikke virke.

Jeg mener ikke vi kan lave knapvisningen på nuværende tidspunkt uden:

 1. Reservér uanset udgave (parrallelreserveringsfunktion som skal udstilles i FBS web API'et)
 2. Opmærkning af hvorvidt tidsskrifter, periodika mv. er pifposter altså med nummer- eller årgangsoplysninger (PIF-post opmærkning i availability skal udvikles og udstilles i FBS web API'et)

På nuværende tidspunkt antager jeg at vi er nødt til at fjerne knap funktionaliteten fra det gældende pull-reqeuest.

#65 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Martin Cording

#66 Updated by Martin Cording over 2 years ago

 • Assignee changed from Martin Cording to Rolf Madsen

Ændringerne tilføjer litterærform i top højre hjørne også vises knapperne på søgeresultat.

Forsuden de normale knapper; "Mere", "Reserver", "Se online", etc. er der tilføjet en ny knap "Find på hylden" som linker til beholdningsoplysninger på materiale-siden (hvis det er har en beholdning, og ikke er en collection).

Jeg synes godt vi kan beholde det du kalder knap-visningen, men vi er nødt til at fjerne "Reserver" for de poster som ikke er objecter (altså værker).

Når det er sagt, så husk på at denne PR er lavet til det gamle design og der er sket rigtig mange ændringer siden.

#67 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

Man kunne godt vælge en lavpraktisk tilgang indtil vi har parrallelreservering (Reservér uanset udgave) samt angivelse af om en post i søgeresultat samt værkvisning er et tidsskriftlignende materiale med årgang-nummeroplysninger (PIF-post).

Hvis man skal indsætte knapper og links til valg og oplysninger fra materialevisningen (object) i søgeresultatet kan det kun gøres for værker hvor det ikke er mere end 1 udgave (numberOfObjects)i værket (collection).

Altså:

Hvis numberOfObjects = 1 så vis knapper og links til relationer på materialevisningssiden.

ellers vis "Vælg udgave" med link til værkvisningen.

#68 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs design decision

Vi prøver at lægge denn opgave omkring vores UX'er om et par uger.

#69 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (Inlead) to Release 29-2 - Bugfixes (Inlead)

#70 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Subject changed from FBS - Ingen opstilling med DK-5 signatur eller inverteret forfatternavn i visning af beholdningsoplysningerne to Handleknapper i søgeresultatet - Reservér, Se online og Find på hylden

#71 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Kategorier deleted (Integration - DDELibra)

#72 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (Inlead) to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#73 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Precedes Enhancement #3212: Infomedia avisartikler vises i søgeresultatvisningen med availability "Kan fremskaffes", men ikke at de kan tilgås online TEST EFTER GULDKNAPPEN ER IMPLEMENTERET added

#74 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Tracker changed from Enhancement to Feature

#75 Updated by Martin Cording over 1 year ago

 • Kategorier Søgeabstraktionslag (SAL) added

Also available in: Atom PDF