Project

General

Profile

Bug #1743

Rækkevægte for tilknyttede titler under Biblioteksbasen virker ikke

Added by Niels Frandsen almost 4 years ago. Updated almost 4 years ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Assignee:
-
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Administration - Systemkonfiguration

Description

Ved oprettelse af indhold: Den nyttige funktion - at kunne omprioritere i rækkefølgen - i de tilknyttede titler under "Biblioteksbasen" virker ikke. Det er næppe en fejl i forbindelse med versionsopgradering - så vidt vides/huskes fungerede den heller ikke tidligere.

History

#2 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

#3 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

  • Status changed from New to Ready for development
  • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

Also available in: Atom PDF