Project

General

Profile

Bug #1752

Data oprettet under personaleprofiler/staff skal gøres søgbare

Added by Niels Frandsen over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
-
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Søgeresultat - hjemmeside

Description

Ved søgning på hjemmesiden er de data, der er oprettet under personaleprofiler/staff, ikke søgbare.
Dels bør man helt oplagt kunne søge på medarbejderes navne/kontaktdata, og dels bør det være muligt, at gøre særlige kompetencer/specialer hos personalet søgbare. Så længe det ikke er muligt, er vi henvist til en dobbelt-registrering af personale-data, dels under staff og dels som en særskilt alm. underside. Det er ikke hensigtsmæssigt.


Related issues

Is duplicate of DDB CMS - Bug #430: Udskift Drupals internet søgefunktion med Search API så vi kan styre hvilke elementer (f. eks. medarbejdere) der skal medtages i søgeresultaterResolved (tag version)

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

  • Is duplicate of Bug #430: Udskift Drupals internet søgefunktion med Search API så vi kan styre hvilke elementer (f. eks. medarbejdere) der skal medtages i søgeresultater added

#2 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

  • Status changed from New to Closed
  • Target version set to DDB CMS 2016 2. opgradering

Det er helt korrekt at personaleprofilerne ikke er søgbare pt.

Dette ønske er behandlet og afventer udrulning af #430.

Dette issue lukkes hermed.

Also available in: Atom PDF