Project

General

Profile

Enhancement #1788

Tildeling af forskellige roller til ophav til offentlige lister

Added by Kasper Hagel Madsen almost 3 years ago. Updated almost 3 years ago.

Status:
Open (waiting)
Priority:
Normal
Assignee:
-
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Integration - Openlist (Personalisering), Inspiration - Personalisering

Description

Som det er nu, er det ikke muligt at se om afsenderen/ophavet til en offentlig liste er en bruger eller en bibliotekar. Det er oplagt, at det synliggøres om afsenderen er en bruger eller en professionel (bibliotekar). Det vil dels give modtageren mulighed for at vurdere den offentlige listes troværdighed, men det vil også give mulighed for i grænsefladen at lave en sortering i lister alt efter hvilken type afsender der er tale om og bibliotekerne kan skabe en særlig formidling med lister fra bibliotekerne

History

#1 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

  • Status changed from New to Open (waiting)
  • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

Also available in: Atom PDF