Project

General

Profile

Bug #1799

Fejl tekst ved reservering af samme expl og Cicero

Added by Jane Marit Grønbech Poulsen about 4 years ago. Updated over 3 years ago.

Status:
Resolved
Priority:
High
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Integration - FBS

Description

Vi har konstateret, at hvis vores brugere forsøger at reservere et materiale via vores hjemmeside, som de i forvejen har reserveret, så får de en fejlbesked på engelsk - se vedhæftede.

Det er en fejl, der er opstået efter vi har taget Cicero i brug. Tidligere fik man en fornuftig besked, hvor der stod, at man allerede havde reserveret materialet.

Vi har forespurgt hos DBC der har konkluderet at fejlen er hos DDBCMS da Systematic sender et svar der burde kunne tolkes - Se vedhæftede fil.

Fejl ved reservering af samme expl på web.docx (39.4 KB) Fejl ved reservering af samme expl på web.docx Jane Marit Grønbech Poulsen, 07/19/2016 01:08 PM
Fejlbesked.jpg (14.9 KB) Fejlbesked.jpg Jane Marit Grønbech Poulsen, 07/19/2016 01:13 PM

History

#1 Updated by Rolf Madsen about 4 years ago

  • Status changed from New to Ready for development
  • Priority changed from Normal to High
  • Target version set to 34

#2 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

  • Target version changed from 34 to Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1)

#3 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

  • Assignee set to Martin Cording

#4 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

  • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1) to Release 27 - Bugfixes (Inlead)

#5 Updated by Martin Cording over 3 years ago

  • Status changed from Ready for development to Technical test
  • Assignee changed from Martin Cording to Gitte Barlach

Jeg tror dette blev løst i #1363. Kan dette problem stadig genskabes?

#6 Updated by Gitte Barlach over 3 years ago

  • Status changed from Technical test to Resolved

Det er korrekt at fejlen er løst med #1363.

#7 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

  • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (Inlead) to DDB CMS 2016 2. opgradering

Also available in: Atom PDF