Project

General

Profile

Bug #189

Fejl ved ændring af åbningstider

Added by Rikke Borup over 6 years ago. Updated over 3 years ago.

Status:
Closed
Priority:
None
Assignee:
-
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Biblioteksinfo - Åbningstider

Description

Når Knappen apply changes aktiveres, forsvinder pop up ikke. Når man lukker på X er ændringen foretaget.

Udklip.PNG (18.8 KB) Udklip.PNG Rikke Borup, 03/10/2014 02:09 PM

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 6 years ago

  • Status changed from New to Open (waiting)
  • Target version set to Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven

Jeg sætter target version til backlog da det ikke er en fejl der hindrer funktionalitet.

#3 Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

  • Target version changed from Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#4 Updated by Michael Ljungberg over 4 years ago

  • Priority changed from Normal to None

Jeg kan ikke genskabe denne fejl på seneste release

#5 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

  • Kategorier Biblioteksinfo - Åbningstider added

#6 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

  • Status changed from Open (waiting) to Closed

Dette issue lukkes hermed som følge af en generel oprydning af issues som menes løst i anden sammenhæng eller hvor der mangler afklaring af problemstillinger eller løsningsmodeller.

Mener du dette issue ikke skal lukkes, så skriv venligst begrundelsen for at der skal genoptages!

Also available in: Atom PDF