Project

General

Profile

Enhancement #1926

Standardnoter på eressourcer via hasOnlineRelationen

Added by Anonymous over 3 years ago. Updated 8 months ago.

Status:
Needs design decision
Priority:
High
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Værkvisning, Søgning - Materialevisning, Driftsvedligehold - Oversættelser (udarbejdes før udrulning)

Description

DBC har nu dokumenteret hasOnlineRelationen. Se http://www.danbib.dk/hasonlineaccess

Vi har et ønske om, at bruge dette til at kunne oprette standardnoter på eressourcer.

Eksempel eReolen: Kan lånes gratis hjemmefra, hvis du er bosat i kommunen og hvis du er registreret som biblioteksbruger og har en pinkode

Eksempel Filmstriben: Kan ses gratis hjemmefra, hvis du er bosat i kommunen og hvis du er registreret som biblioteksbruger og har en pinkode

Eksempel Faktalink og Forfatterweb: Kan ses gratis fra pc på bibliotekerne. Kan også ses gratis hjemmefra, hvis du er bosat i kommunen og hvis du er registreret som biblioteksbruger og har en pinkode .

Screenshot 2016-09-27 08.41.40 copy.png (170 KB) Screenshot 2016-09-27 08.41.40 copy.png Eksempel på visning af <access> fra <linkObject> Martin Cording, 09/27/2016 08:49 AM

Related issues

Related to DDB CMS - Bug #1691: Tidsskrifter med hasOnlineAccess relationen får ikke vist Se online knappenResolved
Related to DDB CMS - Bug #1437: Pop-up prompt for login ved link/knap til digitale ressourcer som Infomedia (TESTES IGEN NÅR #3755 & #3749 ER LØST) - HUSK OVERSÆTTELSES FIL VED VERSIONERINGReviewed - Needs info/rework
Related to DDB CMS - Bug #3604: Adgangsplatformen: Online ressourcer med hasOnlineAccess og access: proxy skal initiere log ind flowet.Ready for development

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Status changed from New to Need more info
 • Assignee set to Anonymous
 • Target version set to DDB CMS - Kombit (FBI) drifts- og infrastrukturudvikling

Jeg kan ikke se noget der hedder hasOnlineRelationen på http://www.danbib.dk/hasonlineaccess.

Kan du uddybe hvad jeg skal kigge efter?

#2 Updated by Anonymous over 3 years ago

Det må være (@Martin Cording?)
og
(vilkår for at tilgå indholdet) samt
"proxy" (bruges for ressourcer, hvor url'en skal proxies, for at give adgang. Proxy betyder også at brugeren enten skal logge ind, eller få adgang onsite på biblioteket)


proxy

Så vil vi alle få en forklarende note om, hvad der kræves for at man kan få adgang - se eksemplerne tidligere fremsendt

"linkObject

linkObjectets elementer skal kunne bruges til ensartet, automatisk at

formidle adgangsmulighederne for slutbrugere (f.eks. om der er adgang hjemmefra og for hvem)"

#3 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

Giv meget gerne bud på hvad der skulle stå ved de forskellige værdier og hvor det ville være hensigtsmæssigt at vise dem.

#4 Updated by Martin Cording over 3 years ago

 • File Screenshot 2016-09-27 08.41.40 copy.png added

Værdien af <access> kunne f.eks. fremvises således:

Der er 5 mulige værdier, og de skal alle have en tekst/oversættelse.

Jeg ved ikke om <accessType> er relevant for borgeren på dette tidspunkt?
Altså om ressourcen kan downloades, streames eller er tidsbegrænset.

#6 Updated by Martin Cording over 3 years ago

 • File deleted (Screenshot 2016-09-27 08.41.40 copy.png)

#7 Updated by Martin Cording over 3 years ago

 • Status changed from Need more info to Needs design decision
 • Assignee changed from Anonymous to Rolf Madsen

#8 Updated by Anonymous over 3 years ago

Jeg tror at mit forslag til tekst skal ændres.
Nu når NemID kan bruges, må teksten "...og har en pinkode." og også teksten "...fra pc..." kunne undværes, sådan at der kun står:
"Kan ses gratis fra pc på bibliotekerne. Kan også ses gratis hjemmefra, hvis du er bosat i kommunen og hvis du er registreret som biblioteksbruger."
eller
"Kan ses gratis hjemmefra, hvis du er bosat i kommunen og hvis du er registreret som biblioteksbruger."

#9 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

DBC har sendt mig linket til en dejlig oversigt over accessType og access elementerne med mere i hasOnlineAccess relatinoen.

http://www.danbib.dk/hasonlineaccess

#10 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

Umiddelbart synes jeg det er access elementerne onsite og proxy der er de mest interessante for os.

Opgaver

 1. Onsite: Følgende tekst vises under action knapperne - "Kun adgang på bibliteket"
 2. proxy: Ved tryk på Se online knappen promptes brugeren for login hvis hun ikke er logget ind, efter samme flow som vi bruger ved reservérknappen.

#11 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Related to Bug #1691: Tidsskrifter med hasOnlineAccess relationen får ikke vist Se online knappen added

#12 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Status changed from Needs design decision to Ready for development
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Martin Cording
 • Target version changed from DDB CMS - Kombit (FBI) drifts- og infrastrukturudvikling to Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1)

#13 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1) to Release 27 - Bugfixes (Inlead)

#14 Updated by Martin Cording over 3 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Assignee changed from Martin Cording to Gitte Barlach

#15 Updated by Gitte Barlach over 3 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jesper Kristensen

#16 Updated by Jesper Kristensen over 2 years ago

 • Description updated (diff)
 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach


Proxy del er i denne opgave hånters dette ikke af https://github.com/ding2/ding2/tree/master/modules/ting_proxy (ting_proxy)?

Og design forslag skal vist tilpasses det nuværende theme.

#17 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Martin Cording

#18 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (Inlead) to Release 29-2 - Bugfixes (Inlead)

#19 Updated by Gitte Barlach over 2 years ago

Hej Martin 

Har du tid til at se på denne igen?

#20 Updated by Michael W. Christoffersen over 2 years ago

 • Assignee changed from Martin Cording to Rolf Madsen

@Rolf - er dette issue relevant? Jeg kan ikke umiddelbart se, at e-resurse-siden mangler noget eller fejler. Så jeg lægger op til at issuet lukkes.

#21 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

Det er oplysninger Databrønden udleverer, men som vi ikke eksponerer på nuværende tidspunkt.

Hvis vi ikke eksponerer dem vil brugerne ikke kunne vide eller kunne få at vide hvilke forudsætnigner der skal være til stede for at de kan tilgå e-ressourcen.

#22 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Related to Bug #1437: Pop-up prompt for login ved link/knap til digitale ressourcer som Infomedia (TESTES IGEN NÅR #3755 & #3749 ER LØST) - HUSK OVERSÆTTELSES FIL VED VERSIONERING added

#23 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Martin Cording

#24 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Related to Bug #3604: Adgangsplatformen: Online ressourcer med hasOnlineAccess og access: proxy skal initiere log ind flowet. added

#25 Updated by Martin Cording almost 2 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Need more info
 • Assignee changed from Martin Cording to Rolf Madsen

Hvad skal vi gøre med denne?

#26 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Status changed from Need more info to Needs design decision

#27 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

Den mangler lidt beskrivelse og designbeslutninger! :-)

#28 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (Inlead) to Release 33 - Bugfixes

#29 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Priority changed from Normal to High

#30 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Kategorier Driftsvedligehold - Oversættelser (udarbejdes før udrulning) added

Oversættelse:

 • Engelsk: "The item kan be accessed from the public computers on the library."
 • Dansk: "Kun adgang fra bibliotekets computere."

#31 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Target version changed from Release 33 - Bugfixes to Release 32 - Ballerup projekter (ITK)

#32 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Target version changed from Release 32 - Ballerup projekter (ITK) to Release 32 - Ballerup projekter (Inlead)

#33 Updated by Tue Gaston 8 months ago

 • Target version changed from Release 32 - Ballerup projekter (Inlead) to Release 32 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF