Project

General

Profile

Enhancement #1935

Visning af emneord for målgruppe fra enten "DKDCPLUS DBCN" eller term.audience indekset

Added by Steen Larsen over 3 years ago. Updated 5 months ago.

Status:
Needs analysis
Priority:
High
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Værkvisning

Description

Problemstilling

Formål

Løsningsforslag

 

Baggrundsmateriale:

https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.0/?showCqlFile

https://github.com/reload/bibob/blob/master/schema/bibob.schema.json

 

Original beskrivelse

Emneord for målgruppe (f.eks. "for 14 år") ønskes vist blandt øvrige emneord

Det er emneord med type "dkdcplus:DBCN" (DBCN DBCs emneordssystem: niveau/brugerkategori )

Se eksempel med faust 50936074:


50936074|870970
9788711344460
Bibliotekskatalog
21 måder at dø
21 måder at dø
Sonar (Kbh.)
Sarah Engell
Engell, Sarah
Facebook
Skønlitteratur
familien
for 14 år
for 15 år
for 16 år
had
mobning
musik
sang
sk
veninder
...

Andre eksempler: 52139465 52091071 52136520

Anbefaling-DDB CMS.jpg (50.7 KB) Anbefaling-DDB CMS.jpg Anonymous, 02/17/2018 01:02 PM
Facet audience (23.4 KB) Facet audience Rolf Madsen, 02/20/2018 09:17 AM
Term subject DBCN (22.2 KB) Term subject DBCN Rolf Madsen, 02/20/2018 09:17 AM

Related issues

Related to DDB CMS - Bug #136: Emneord af typerne DKDCPLUS: DBCO, DBCF, DBCS og DBCP mangler i materialevisningenNeeds analysis
Related to DDB CMS - Bug #1637: Emneord af typen dc.subject som har oss:sort skal ikke visesNeeds analysis

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)
 • Target version set to Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1)

#2 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

Der er en reference til DBCN i https://github.com/ding2/ding2/blob/56dad49466df216d0f6f07543791ae51ea8543f7/modules/ting/ting.entities.inc#L258, men jeg kan ikke gennemskue hvad det bliver brugt til.

#3 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Needs analysis

#4 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

Jeg tror at et af argementerne har været at vi allerede viser:

fra 3 år

Det vil resultere i en oplevet duplering hvis vi også viser:

for 3 år

Ulempen er at vi så ikke får alle oplysninger med da vi heller ikke viser:

for 4 år
for 5 år

Eksempler fra posten: 870970-basis:52723701

#5 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • File 2017-03-20 14_36_14-Materialevisning - ALTERNATIV VERSION - ddbcms - [..._Dropbox_DDB_CMS_wireframes.png added
 • File 2017-03-20 14_35_58-Materialevisning - ALTERNATIV VERSION - ddbcms - [..._Dropbox_DDB_CMS_wireframes.png added

#6 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • File deleted (2017-03-20 14_35_58-Materialevisning - ALTERNATIV VERSION - ddbcms - [..._Dropbox_DDB_CMS_wireframes.png)

#7 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • File deleted (2017-03-20 14_36_14-Materialevisning - ALTERNATIV VERSION - ddbcms - [..._Dropbox_DDB_CMS_wireframes.png)

#8 Updated by Steen Larsen about 3 years ago

Som emneord skal de vises både i detaljerne og ved/under titlen som øvrige emneord, så vi får muligheden for videresøgning.

#9 Updated by Rolf Madsen about 3 years ago

 • Status changed from Needs analysis to Needs prioritization

#10 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1) to Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0)

#11 Updated by Michael W. Christoffersen over 2 years ago

 • Description updated (diff)
 • Status changed from Needs prioritization to Closed
 • Assignee set to Rolf Madsen
 • Target version deleted (Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0))

Da sagen har ligget hen i snart et år, så lukkes den hermed.

#12 Updated by Anonymous over 2 years ago

Vi har i Hjørring - i årevis - valgt at vise det som "Anbefaling-->" Se vedhæftede eksempel.

#13 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from Closed to 8

Jeg har bedt DBC levere en liste over værdierne i <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCN">, så vi kan afgøre om vi kan vise emneordene.

#14 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

Jeg har nu fået svar fra DBC.

 

term.subject DBCN indekset indeholder 745 emneord, som er vedhæftet.

Hvis vi tilføjer DBCN indekset vil vi se et overlap med term.audience indekset.

facet.audience indekset indeholder 552 emneord, som er vedhæftet.

 

Eksempel: https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/ting/object/870970-basis:26950902

Ved at indsætte DBCN får vi på denne post tilføjet:

 • <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCN">for 11 år</dc:subject>
 • <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCN">for 12 år</dc:subject>
 • <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCN">for 13 år</dc:subject>

Når jeg gennemgår listen med emneord i de to indekser er der en lang række overlap, og jeg mener ikke det vil være hensigsmæssigt at indsætte emneord fra begge indekser, men det kan godt være at DBCN indekset er "pænere" og lettere forståeligt for brugerne.

 

#15 Updated by Steen Larsen over 2 years ago

"Overlap" i betydningen at emneord optræder to gange? Det er ret nemt programatisk kun at vise de unikke emneord - en udfordring jeg mindes der tidligere har været en sag om?

Hvis de to typer emneord er næsten ens så er det selvføglelig en ny situation.

#16 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

Det er "næsten ens" som jeg har observeret.

Audence er bedst hvad angår alders anbefalingerne hvor de bruger "fra 13 år" i stedet for DBCN der skriver "for 13 år, for 14 år, for 15 år ...".

DBCN er derimod bedre i forhold til øvrige emneord da de har en kortere og mere læsevenlig form

DBCN eksempler:

 •    1292 for engelskundervisning
 •    1180 for forældre
 •    1136 for 3. klasse
 •    1081 for læreruddannelse
 •     931 for begyndere

Audience eksempler:

 • 29 tilladt for personer over 15 år
 • 26 fransk begyndertrin, 10. skoleår, gymnasie/hf, handelsgymnasiet
 • 26 tilladt fra 15 år
 • 25 egnet til højtlæsning/formidling fra 7 år
 • 25 tilladt for personer over 18 år

#17 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Related to Bug #136: Emneord af typerne DKDCPLUS: DBCO, DBCF, DBCS og DBCP mangler i materialevisningen added

#18 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Related to Bug #1637: Emneord af typen dc.subject som har oss:sort skal ikke vises added

#19 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Subject changed from Visning af emneord for målgruppe to Visning af emneord for målgruppe fra enten "DKDCPLUS DBCN" eller term.audience indekset
 • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#20 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 33 - Bugfixes

#21 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Description updated (diff)
 • Status changed from Needs design decision to Needs analysis
 • Assignee changed from Tue Gaston to Rolf Madsen

#22 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Description updated (diff)

#23 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Priority changed from Normal to High

#24 Updated by Daniel Ackey about 1 year ago

KKB ønsker også dette...

#25 Updated by Rolf Madsen 5 months ago

 

Forenkling af målgruppeemneord på børnebøger

DBC har ultimo 2019 indført en forenkling af målgruppeemneord på børnebøger for at optimere søgemulighederne i DanBib og i bibliotek.dk og andre grænseflader:

 • emneordene "selvlæsning for y år", "formidling for x år",  og "højtlæsning for x år" i 666 *u afskaffes, så alle bøger for fx et 7-årigt barn kan søges med emneordet ”for 7 år”.
 • Felt 517 anvendes til præcisering i de tilfælde, hvor en bog både kan anvendes til højtlæsning og til selvlæsning.
 • udover traditionelle højtlæsningsbøger får nu også skøn- og faglitterære børnebilledbøger og pegebøger emneordet "for højtlæsning", hvor det tidligere var underforstået at de var beregnet til højtlæsning.

Eksempel på en søgning: lnb="for højtlæsning" and lnb="for 5 år" and em=dinosaurer

Eksempel på hvordan målgruppeemneord vises i netpunkt:

#26 Updated by Rolf Madsen 5 months ago

Eksempel:

<SOAP-ENV:Body>
    <searchResponse>
        <result>
            <hitCount>1</hitCount>
            <collectionCount>1</collectionCount>
            <more>false</more>
            <searchResult>
                <collection>
                    <resultPosition>1</resultPosition>
                    <numberOfObjects>1</numberOfObjects>
                    <object>
                        <dkabm:record>
                            <ac:identifier>50936074|870970</ac:identifier>
                            <dc:identifier xsi:type="dkdcplus:ISBN">9788711344460</dc:identifier>
                            <ac:source>Bibliotekskatalog</ac:source>
                            <dc:title>21 måder at dø</dc:title>
                            <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">21 måder at dø</dc:title>
                            <dc:title xsi:type="dkdcplus:series">Sonar (Kbh.)</dc:title>
                            <dc:creator xsi:type="dkdcplus:aut">Sarah Engell</dc:creator>
                            <dc:creator xsi:type="oss:sort">Engell, Sarah</dc:creator>
                            <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS">Facebook</dc:subject>
                            <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5-Text">Skønlitteratur</dc:subject>
                            <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS">familien</dc:subject>
                            <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCN">for 14 år</dc:subject>
                            <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCN">for 15 år</dc:subject>
                            <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCN">for 16 år</dc:subject>
                            <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS">had</dc:subject>
                            <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS">mobning</dc:subject>
                            <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS">musik</dc:subject>
                            <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS">sang</dc:subject>
                            <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5">sk</dc:subject>
                            <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS">veninder</dc:subject>
                            <dcterms:abstract>
Engang var de 15-årige Stella og Amalie bedste veninder. Med udgangspunkt i jalousi lægger Amalie Stella for had og får flere og flere med i et mobbeprojekt, som langsomt nedbryder hende
</dcterms:abstract>
                            <dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:age">fra 14 år</dcterms:audience>
                            <dcterms:audience>børnematerialer</dcterms:audience>
                            <dkdcplus:version>1. udgave, 8. oplag (2016)</dkdcplus:version>
                            <dc:publisher>Carlsen</dc:publisher>
                            <dc:date>2014</dc:date>
                            <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Bog</dc:type>
                            <dcterms:extent>337 sider</dcterms:extent>
                            <dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">dan</dc:language>
                            <dc:language>Dansk</dc:language>
                        </dkabm:record>

                    </object>
                </collection>
            </searchResult>
        </result>
    </searchResponse>
</SOAP-ENV:Body>undefined</SOAP-ENV:Envelope>

#27 Updated by Rolf Madsen 5 months ago

https://www.aakb.dk/ting/object/870970-basis%3A50936074

Detaljer om materialet:

Type: Bog
Sprog: Dansk
Emneord: Facebook, familien, had, mobning, musik, sang, veninder
ISBN: 9788711344460
Udgave: 1. udgave, 8. oplag (2016)
Omfang: 337 sider
Forlag: Carlsen
Målgruppe: børnematerialer
Aldersangivelse: fra 14 år

Also available in: Atom PDF