Project

General

Profile

Enhancement #1936

Besked om udløb af interesseperiode

Added by Lotte Tøstesen over 4 years ago. Updated almost 4 years ago.

Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Min konto - Reserveringer, Integration - FBS

Description

Lånerne får en besked når interessedatoen på et reserveret materiale er overskredet - dvs når det er for sent at gå ind på hjemmesiden/biblioteket og forlænge reservationen.
Vi ønsker, at det bliver muligt at sætte en funktion op i FBS, så låner bliver adviseret (på mail eller sms) INDEN interesseperiodens udløb, så de kan forlænge perioden via hjememsiden – evt forlænge via sms ligesom med fornyelser.

Ønsket er oprettet hos systematic support som Incident 21449


Related issues

Related to DDB CMS - Bug #1606: Reserveringer - ændring af udløbsdato / interesseperiodeResolved (tag version)Lotte TøstesenActions
Related to DDB CMS - Enhancement #1447: Visning/valg af interesseperiode ved reserveringClosedActions
Related to DDB CMS - Bug #1277: Forlængelse af interesseperiodeClosedSolvejg LavrsenActions
Related to DDB CMS - Enhancement #976: Ønske om mulighed for interesseperiode på 24 månederResolved (tag version)Kasper GarnæsActions
Related to DDB CMS - Feature #605: Option for at deaktivere Interessedato i brugergrænsefladenResolved (tag version)Gitte BarlachActions
#1

Updated by Lotte Tøstesen over 4 years ago

Sagen er lukket hos Systematic, som henviser til KOMBIT. Ønsket er fremsendt til KOMBIT på mail.

#2

Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

  • Kategorier Integration - FBS added
#3

Updated by Lotte Tøstesen over 4 years ago

  • Related to Bug #1606: Reserveringer - ændring af udløbsdato / interesseperiode added
#4

Updated by Lotte Tøstesen over 4 years ago

  • Related to Enhancement #1447: Visning/valg af interesseperiode ved reservering added
#5

Updated by Lotte Tøstesen over 4 years ago

  • Related to Bug #1277: Forlængelse af interesseperiode added
#6

Updated by Lotte Tøstesen over 4 years ago

  • Related to Enhancement #976: Ønske om mulighed for interesseperiode på 24 måneder added
#7

Updated by Lotte Tøstesen over 4 years ago

  • Related to Feature #605: Option for at deaktivere Interessedato i brugergrænsefladen added
#8

Updated by Lotte Tøstesen almost 4 years ago

FBS giver med RELEASE 1.5.1 TIL FBS mulighed for at sende besked til lånerne 10 dage før interesseperiodens udløb:

_F7: Lånere med reserveringer, der er ved at udløbe (interessedato), varsles (notificeres) fremover. Som default vil der blive sendt notifikationer ud pr. sms og e-mail, ti dage inden interessedatoen oprinder. Hvis I ønsker en anden defaultopsætning og/eller ønsker ændringer i den tekst, der udsendes, kan I tilrette dette under F7.
_
<#-- @ftlvariable name="data" type="com.dantek.dl.api.notification.datamodel.ReservationInterestDateApproachingDataModel" -->
Din reservation udløber snart

Kære ${(data.loaner.name)!"låner"}
Din interessedato for følgende reservationer udløber snart:

<#list data.reservations as reservation >
<#if (reservation.reservation.periodical)!false>
Nummer: ${(reservation.reservation.periodicalName)!""}
<#else>
Forfatter: ${(reservation.record.author)!""}
</#if>
Titel: ${(reservation.record.title)!""}
Materialetype: ${(reservation.record.type)!""}
Afhentningssted: ${(reservation.reservation.pickupBranch.getName())!""}
Interessedato: ${(reservation.reservation.dateOfInterest?date?string["dd/MM-yyyy"])!""}

</#list>
Forlæng interessedatoen, hvis du gerne vil fortsætte med at have materialet reserveret.

Med venlig hilsen
${(data.agency.name)!""}

Her vil det være hensigtsmæssigt, hvis bibliotekerne ændrer standardteksten og henviser til at man kan opdatere sine reserveringer på hjemmesiden - der står ikke noget på hjemmesiden under reserveringer om interesseperiode, så standardteksten hjælper ikke lånerne meget ift. selvbetjening.

Men ellers vil jeg mene, vi kan lukke denne sag.

#9

Updated by Erik Bachmann DetDigitaleFolkebibliotek.dk almost 4 years ago

  • Status changed from Kombit FBS (Waiting) to Resolved

FBS-5517: Send notifikation før reservation udløber. Leveret i r. 1.5.1

Also available in: Atom PDF