Project

General

Profile

Enhancement #2170

Filtere nyhedsfeed fra bilbiotek på nyhedstype

Added by Mads Høgstedt Danquah almost 3 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Closed
Priority:
None
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Nyheder, Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen)

Description

I forbindelse med at skulle trække et feed af servicemeddelser fra et Bibliotek har vi (Reload) udvidet nyheds-feed viewet til nu også at filtrere på nyhedstype.

Kunne det evt være interessant at få dette upstreamet?

History

#1 Updated by Mads Høgstedt Danquah almost 3 years ago

I forbindelse med at skulle trække et feed af servicemeddelser fra et Bibliotek har vi (Reload) udvidet nyheds-feed viewet til nu også at filtrere på nyhedstype.

Kunne det evt være interessant at få dette upstreamet?

Pull-request: https://github.com/ding2/ding2/pull/533

#2 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Project changed from Open Issue to DDB CMS
 • Status changed from New to Needs code review
 • Assignee set to Gitte Barlach
 • Target version set to Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1)
 • Kategorier Inspiration - Nyheder, Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen) added

Tak for det Mads! :-)

#3 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Mads Høgstedt Danquah

Er dette PR relateret til ding_mobilesearch som vi benytter til udtræk af nyheder og arrangementer til DDB APP'en?

Ellers har jeg brug for argumenter for relevansen for de øvrige biblioteker der måske ikke bruger det feed der omtales.

#4 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from Needs code review to Need more info

#5 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from Need more info to Needs code review
 • Assignee changed from Mads Høgstedt Danquah to Gitte Barlach

#6 Updated by Christel Krabbenhøft about 2 years ago

 • Description updated (diff)
 • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1) to Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0)

#7 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Need more info
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Rolf Madsen

#8 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Mads Høgstedt Danquah
 • Priority changed from Normal to None

Vi mangler afklaring af hvad leverancen faktisk er før vi kan prioritere sagen.

#9 Updated by Mads Høgstedt Danquah over 1 year ago

Beskrivelsen på PR'et var mangelfuld, jeg har opdateret og uddyber lige her:

Leverancen drejer sig om det rss-feed som ddbcms lige nu udstiller på /node/<biblioteksnode-id>/news/feed eg. https://bibliotek.kk.dk/node/24/news/feed

Ændringen tilføjer en feature og retter en fejl

Fejlen

selvom stien lige nu indeholder id'et på biblioteket bliver feedet ikke filtreret på bibliotek, det kan ses ved at feedet for hhv Hovedbiblioteket i København (nid 24) og biblioteket på Rentemestervej (nid 18) er identiske:

https://bibliotek.kk.dk/node/24/news/feed

https://bibliotek.kk.dk/node/18/news/feed

 

Featuren

Ændringen tilføjer desuden en optionel angivelse af nyheds kategori, eksempelvis ville nedenstående feed kun vise lokale service-meddelser (11562 er term id'et)

https://bibliotek.kk.dk/node/24/news/feed/11562 

 

Hvis de eksisterende installationer ikke benytter det her rss-feed er der ikke meget motivation for at fikse det, men jeg hæfter mig ved at PR'et dels retter en fejl så feedet rent faktisk kan bruges, og tilføjer en filter-mulighed der er valgfri så selv hvis der skulle være nogen der bruger feedet bliver de ikke påvirket af den nye feature.

 

 

#10 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

Tak for opdateringen Mads! :-)

 

Jeg tror det er af historiske årsager, men det lader til at vi nu har mindst tre forskellige måde at udstille indhold fra DDB CMS.

 1. Nyhedsfeed viewet.
 2. Services modulet.
 3. Redia RSS modulet der er ved at blive implementeret i relation til udrulningen af den nye app.

Er Nyhedsfeed viewet en del af Drupal core eller et selvstændigt modul der er udviklet?

#11 Updated by Mads Høgstedt Danquah over 1 year ago

Så lidt :)

Det er selvstændigt udviklet til DDB CMS, det er grundlæggende "bare" et RSS display der blev tilføjet til Nyhedsfeed viewet af hvad jeg lige kan lure for 7 år siden https://github.com/reload/ding2/commit/d232bad561393a7bc5715a0d62a512b2f5f9aa69

Så, det er en funktionalitet der har været i DDB CMS i lang tid, men jeg kan ikke lige vurdere om det har været i stykker mht filtreringen på bibliotek fra starten. Jeg tænker det mest sandsynlige har været at der på et tidspunkt har været lavet om i hvordan nyheder knytter sig til biblioteker, og i den forbindelse har man ikke været opmærksom på RSS-feedet.

#12 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Status changed from Need more info to Closed

Tak for opklaringen!

Så vil jeg konkludere at vi ikke tilføjer det foreslåede PR til Ding2 da vi allerede har moduler der opfylder det foreslåede behov.

#13 Updated by Kasper Garnæs over 1 year ago

 • Assignee changed from Mads Høgstedt Danquah to Rolf Madsen

Hvis vi har en funktionalitet med en fejl i, som vi ikke ønsker at rette - fx. fordi funktionaliteten ikke bliver brugt - så synes jeg med fordel vi kunne simplificere vores kodebase ved at fjerne funktionaliteten helt.

#14 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Kasper Garnæs

Så vidt jeg har forstået er der tale om et PR og ikke kode der allerede er implementeret i DDB CMS, så jeg antager at der ikke er funktionalitet der skal fjernes?

Also available in: Atom PDF