Project

General

Profile

Enhancement #2174

SAMLESAG - Oversatte forslag - subsearch_translate

Added by Tue Gaston over 3 years ago. Updated about 1 month ago.

Status:
Technical test
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Søgeresultat - hjemmeside

Description

Når jeg som bruger laver en søgning, hvor der er mindre end halvt så meget fiktion som non-fiktion i søgeresultatet, skal der laves en maskin-oversættelse til engelsk vha Google Translate og det engelske ord/søgeterm laves der så også en søgning på.

Hvis denne søgning giver flere hits end den oprindelige, dansk-sprogede søgning, skal det vises i en beskedboks og søgningen skal kunne eksekveres af brugeren med et klik.


Related issues

Related to DDB CMS - Bug #3600: Genintroducér hooks til brug for "Mente du .. " og "Oversatte forslag"Resolved (tag version)
Related to DDB CMS - Bug #4170: Subsearch-moduler skal også kunne vises på 0-hits-søgninger Resolved (tag version)
Related to DDB CMS - Feature #2241: Ændringer i Core -> introduktion af hooks som gør det muligt at løse #2173, #2174, #2240 og #2239Resolved (tag version)
Related to DDB CMS - Enhancement #4433: Hele boksen skal være klikbar i "Oversatte forslag"Resolved
Related to DDB CMS - Enhancement #4435: OVERSATTE FORSLAG : Ny indstillingsmulighed i backendResolved
Related to DDB CMS - Enhancement #4439: Styling af "Oversatte forslag"Resolved
Related to DDB CMS - Enhancement #4473: MENTE-DU, FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK og OVERSATTE FORSLAG : Alvorlig performanceforringelse ved aktivering af modulerResolved
Related to DDB CMS - Bug #4472: OVERSATTE FORSLAG : "Ratio between nonfiction and fiction" fungerer vha procent, men bør være ratioResolved
Related to DDB CMS - Bug #4475: FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK : På https://wm-dev.ddbcms.dk/admin/structure/ting_object/display/minimal er kun "Serendipitets info" ikke skjultResolved
Related to DDB CMS - Bug #4407: Modulet subsearch_common ændrer agency+brøndprofilResolved
Related to DDB CMS - Bug #4679: MENTE DU og OVERSATTE FORSLAG : Nogle gange er der luft mellem søgefelt og søgeresultat, nogle gange ikkeResolved
Related to DDB CMS - Bug #4680: OVERSATTE FORSLAG : Triggers fungerer ikke som forventetResolved

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 3 years ago

 • Status changed from New to Ready for development
 • Target version set to Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven

#2 Updated by Tue Gaston over 3 years ago

Når jeg som bruger laver en søgning, hvor der er mindre end halvt så meget fiktion som non-fiktion i søgeresultatet, skal der laves en maskin-oversættelse til engelsk og det engelske ord/søgeterm laves der så også en søgning på.

Hvis denne søgning giver flere hits end den oprindelige, dansk-sprogede søgning, skal det vises i en besked boks og søgningen skal kunne eksekveres af brugeren med et klik.

Det skal være muligt for bibliotekerne lokalt at justere på kriteriernes for, hvornår disse to bokse dukker op.

#3 Updated by Tue Gaston over 3 years ago

De to funktionaliteter skal splittes op.
Derfor ændres beskrivelsen til:

Når jeg som bruger laver en søgning, hvor der er mindre end halvt så meget fiktion som non-fiktion i søgeresultatet, skal der laves en maskin-oversættelse til engelsk og det engelske ord/søgeterm laves der så også en søgning på.

Hvis denne søgning giver flere hits end den oprindelige, dansk-sprogede søgning, skal det vises i en besked boks og søgningen skal kunne eksekveres af brugeren med et klik.

Det skal være muligt for bibliotekerne lokalt at justere på kriteriernes for, hvornår disse to bokse dukker op.

#5 Updated by Troels Lenda over 3 years ago

Pull request klart til review https://github.com/ding2/ding2/pull/555

#7 Updated by Tue Gaston almost 3 years ago

Der er jo to kriterier, til om brugeren skal præsenteres for engelsksproget søgning eller ej:
1)     Forholdet mellem fag- og skønlitteratur i resultaterne fra den primære (danske) søgning.
2)
     Forholdet mellem antallet af resultater fra den primære (danske) søgning og fra den sekundære (engelske) søgning.
Det første tal kan jeg selv indstille i backenden. Det andet tal er desværre hardcodet. Det kunne være SÅ FEDT, hvis det også var konfigurérbart!

#8 Updated by Rolf Madsen almost 3 years ago

 • Description updated (diff)
 • Status changed from Ready for development to Technical test

#10 Updated by Gitte Barlach over 2 years ago

 • Status changed from Technical test to Development
 • Assignee changed from Tue Gaston to Martin Cording

#11 Updated by Martin Cording over 2 years ago

 • Status changed from Development to Need more info
 • Assignee changed from Martin Cording to Gitte Barlach

Reviewed, approved and merged.

 

Skal der laves nye versioner?

#12 Updated by Tue Gaston about 2 years ago

 • Subject changed from Søgeresultater fra bibliotek.dk og engelsk-sproget søgning to Søgeresultater fra bibliotek.dk og søgeforslag på engelsk

#13 Updated by Tue Gaston about 2 years ago

 • Description updated (diff)

#14 Updated by Tue Gaston almost 2 years ago

 • Subject changed from Søgeresultater fra bibliotek.dk og søgeforslag på engelsk to Søgeforslag på engelsk

#15 Updated by Tue Gaston almost 2 years ago

 • Description updated (diff)

#16 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

 • Related to Bug #3600: Genintroducér hooks til brug for "Mente du .. " og "Oversatte forslag" added

#17 Updated by Christel Krabbenhøft over 1 year ago

 • Target version changed from Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven to 77

#18 Updated by Tue Gaston over 1 year ago

 • Related to Bug #4170: Subsearch-moduler skal også kunne vises på 0-hits-søgninger added

#19 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

 • Related to Feature #2241: Ændringer i Core -> introduktion af hooks som gør det muligt at løse #2173, #2174, #2240 og #2239 added

#20 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

 • Related to Enhancement #4433: Hele boksen skal være klikbar i "Oversatte forslag" added

#21 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

 • Subject changed from Søgeforslag på engelsk to Oversatte forslag

#22 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

 • Related to Enhancement #4435: OVERSATTE FORSLAG : Ny indstillingsmulighed i backend added

#23 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

#24 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

 • Related to Enhancement #4473: MENTE-DU, FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK og OVERSATTE FORSLAG : Alvorlig performanceforringelse ved aktivering af moduler added

#25 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

 • Related to Bug #4472: OVERSATTE FORSLAG : "Ratio between nonfiction and fiction" fungerer vha procent, men bør være ratio added

#26 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

 • Related to Bug #4475: FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK : På https://wm-dev.ddbcms.dk/admin/structure/ting_object/display/minimal er kun "Serendipitets info" ikke skjult added

#27 Updated by Christel Krabbenhøft 12 months ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Tue Gaston

#28 Updated by Tue Gaston 12 months ago

 • Subject changed from Oversatte forslag to SAMLESAG: Oversatte forslag - subsearch_translate
 • Status changed from Need more info to Technical test

#29 Updated by Tue Gaston 12 months ago

 • Related to Bug #4407: Modulet subsearch_common ændrer agency+brøndprofil added

#30 Updated by Tue Gaston 11 months ago

 • Subject changed from SAMLESAG: Oversatte forslag - subsearch_translate to SAMLESAG - Oversatte forslag - subsearch_translate

#32 Updated by Tue Gaston 8 months ago

 • Related to Bug #4679: MENTE DU og OVERSATTE FORSLAG : Nogle gange er der luft mellem søgefelt og søgeresultat, nogle gange ikke added

#33 Updated by Tue Gaston 8 months ago

 • Related to Bug #4680: OVERSATTE FORSLAG : Triggers fungerer ikke som forventet added

#35 Updated by Tue Gaston about 1 month ago

 • Target version changed from 77 to Release 32 - Ballerup projekter (Subsearch)

Also available in: Atom PDF