Project

General

Profile

Enhancement #2239

Liste-visning af søgeresultater [MANGLER REVIEW AF UX*ERE]

Added by Tue Gaston over 2 years ago. Updated 5 months ago.

Status:
Rejected
Priority:
Normal
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Søgeresultat efter søg - Brønd

Description

Små søgesæt er nemme nok at overskue - men større søgesæt er ikke.
Derfor vil vi gerne tilføje en knap, der kan gøre, at søgeresultaterne bliver vist i et meget mindre format, således at der er plads til mange flere poster på én side.

Dette er naturligvis til gavn for vores brugere - men i virkeligheden er personalet den primære målgruppe for denne funktionalitet.
Liste-visning af søgeresultater vil nemlig gøre det lettere for personalet at benytte hjemmesiden i stedet for bibliotekssystemet (DDE eller Cicero), således at man søger i de digitale materialer som bliver udelukket ved søgninger i bibliotekssystemet. På længere sigt kan man også lave en tilretning af facetterne.

Se vedhæftede sceenshot af testversionen.

Ét-linjes-format wireframe.pdf (425 KB) Ét-linjes-format wireframe.pdf Tue Gaston, 10/03/2018 03:15 PM
Ét-linjes-format Screendump.jpg (106 KB) Ét-linjes-format Screendump.jpg Tue Gaston, 10/03/2018 03:16 PM

Related issues

Related to DDB CMS - Enhancement #1197: Tilføj toggle af fuldt eller kort oversigtsformat i Min konto lån, reserveringer og mellemværender MODUL TIL LØSNINGClosed
Blocks Layout uden Grænser (LUKKET) - Enhancement #3123: Link t ét-linjes-formatClosed

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from New to Ready for development
 • Target version set to Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven

#2 Updated by Simon Holt over 2 years ago

Jeg mener InLead har lavet noget lignende. Muligvis er det et af de moduler der skal med i core?

#3 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

Det er allerede reviewed og planlagt til udrulning i DDB CMS 2017 2. opgradering.

Det drejer sig om issue http://platform.dandigbib.org/issues/1197

#4 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Related to Enhancement #1197: Tilføj toggle af fuldt eller kort oversigtsformat i Min konto lån, reserveringer og mellemværender MODUL TIL LØSNING added

#5 Updated by Thomas Hansen over 2 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Assignee changed from Tue Gaston to Rolf Madsen

Der ligger et PR her: https://github.com/ding2/ding2/pull/564

Det er en markant anden løsningsmodel end den i #1197.

Den her gør det serverside, og gør det bl.a. muligt at have en komprimeret visning af availability på materialerne. Fordi det er en anden display mode er der sådan set ikke grænser for hvad man kan (f.eks. kunne man automatisk sætte antallet af viste materialer op når der skiftes til listevising).

#1197 er en JavaScript løsning og kan derfor kun flytte rundt på hvad der i forvejen vises. Til gengæld kræver den ikke reload af siden, og kan bruges på låneliste, etc.

De kommer helt sikkert op at slås hvis de begge bliver merget.

#6 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Target version changed from Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven to Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1)

#7 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1) to Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0)

#8 Updated by Tue Gaston almost 2 years ago

 • File Ét-linjes-format wireframe.pdf added

#9 Updated by Tue Gaston almost 2 years ago

 • File Ét-linjes-format wireframe.pdf added

Grrr! Balsamiq driller!

*HER* er den version af wireframes'ne, jeg gerne ville uploade.

#10 Updated by Christel Krabbenhøft over 1 year ago

 • File deleted (Ét-linjes-format wireframe.pdf)

#11 Updated by Jesper Kristensen over 1 year ago

 • Description updated (diff)
 • Status changed from Needs code review to Reviewed - Needs info/rework

Rebase code og se venligst på Thomas's kommentar før review.

#12 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

#1197 er blevet lukket for at undgå kollision.

Der skal eventuelt arbejdes med implementeringen med tanke på anbefalinger efter UX workshoppen, så vi holder interaktionsmulighederne på søgeresultatsiden til et minimum.

#13 Updated by Tue Gaston about 1 year ago

#14 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Subject changed from Liste-visning af søgeresultater to Liste-visning af søgeresultater [MANGLER REVIEW AF UX*ERE]

Vi skal lige have UX folkene til at tage et kig på den her inden den implementeres.

#15 Updated by Tue Gaston 11 months ago

 • File deleted (Listevisning.jpg)

#16 Updated by Tue Gaston 11 months ago

 • File deleted (Ét-linjes-format wireframe.pdf)

#18 Updated by Christel Krabbenhøft 11 months ago

 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0) to Release 30 - Søgegrænseflade

#19 Updated by Christel Krabbenhøft 7 months ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Christel Krabbenhøft
 • Target version changed from Release 30 - Søgegrænseflade to Release XX - UX forbedringer i søgegrænsefladen

#20 Updated by Tue Gaston 5 months ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Rejected

#21 Updated by Tue Gaston 5 months ago

Rolf Madsen wrote:

Vi skal lige have UX folkene til at tage et kig på den her inden den implementeres.

Efter dialog med UX eksperter er det besluttet at droppe listevisning.

#22 Updated by Thomas Hansen 5 months ago

Hey, I kan altså ikke bare lukke et issue der ligger et PR på uden først at rydde op?

Jeg antager at Ballerup er fjong med at deres investering går til spilde.

Men hvad med #1197 (oprettet af Herning) som blev lukket som duplikat af den her, selvom den handlede om lånelister og ikke søgningen (og den endu ældre #762).

Og bør I nok bede om at få lukket PRet før i lukker issuet, for at holde det lidt nede.

https://github.com/ding2/ding2/pull/564

 

#23 Updated by Tue Gaston 5 months ago

Thomas Hansen wrote:

Hey, I kan altså ikke bare lukke et issue der ligger et PR på uden først at rydde op?

Jeg antager at Ballerup er fjong med at deres investering går til spilde.

Men hvad med #1197 (oprettet af Herning) som blev lukket som duplikat af den her, selvom den handlede om lånelister og ikke søgningen (og den endu ældre #762).

Og bør I nok bede om at få lukket PRet før i lukker issuet, for at holde det lidt nede.

https://github.com/ding2/ding2/pull/564

 

Gode pointer.

Vi vender den efter påske og tager stilling.

Also available in: Atom PDF