Projekt

Generelt

Profil

Enhancement #2240

Forslag fra bibliotek.dk

Tilføjet af Tue Gaston for næsten 2 år siden. Opdateret for 2 dage siden.

Status:
Need more info
Prioritet:
Normal
Tildelt til:
Anslået tid:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Søgeresultat - hjemmeside

Beskrivelse

Når jeg som bruger laver en søgning, hvor der er mindre end halvt så meget fiktion som non-fiktion i søgeresultatet, skal der, samtidig med at søgningen laves lokalt, foretages en identisk søgning i bibliotek.dk - og hvis:
-Der kommer mere end 100 hits fra bibliotek.dk, og
-Der er flere end 10 men færre end 100 hits på den lokale hjemmeside
… så skal brugeren præsenteres for en boks, hvori vises de første 4 søgeresultater fra bibliotek.dk i et 2-linjes-format.

Det skal være muligt for bibliotekerne lokalt at justere på kriteriernes for, hvornår disse to bokse dukker op.


Relaterede sager

relaterer til DDB CMS - Bug #3115: Implementér den nye opensuggestion service (https://ortograf.dbc.dk/ortograf/suggest) TIL INTERN TESTTechnical test
relaterer til DDB CMS - Feature #3726: Forslag fra Recommender ved 0-hit søgninger eller når ting_subsearch_secondary (Forslag fra Bibliotek.dk) aktiveresNeeds design decision
relaterer til DDB CMS - Bug #3232: Dårlig UX ved 0-hits i Brønden, men hits i søgning på indhold på hjemmesidenReady for development
relaterer til DDB CMS - Bug #3800: Bestil knap til materialer uden lokal beholdning. - IKKE I RELEASE - LÆGGES I FORLÆNGELSE AF ADGANGSPLATFORMENNeeds code review
relaterer til DDB CMS - Bug #4068: Hjælpetekst i "Forslag fra bibliotek.dk" bør ændresResolved
relaterer til DDB CMS - Bug #3600: Genintroducér hooks til brug for "Mente du .. " og "engelsk-sproget søgning"Resolved (tag version)
relaterer til DDB CMS - Enhancement #4110: Hele boksen bør være klik-bar i "Forslag fra bibliotek.dk"Ready for development

Historik

#1 Opdateret af Rolf Madsen for næsten 2 år siden

 • Status ændret fra New til Ready for development
 • Udgave sat til Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven

#2 Opdateret af Troels Lenda for næsten 2 år siden

Pull request klart til review https://github.com/ding2/ding2/pull/556

#3 Opdateret af Troels Lenda for næsten 2 år siden

Denne opgave stiller en hook til rådighed til de efterfølgende moduler. Derfor er det en forudsætning for disse moduler, at denne opgave er reviewet okay og merged.

http://platform.dandigbib.org/issues/2173 Did You Mean?
http://platform.dandigbib.org/issues/2174 Engelsk-sproget søgning
http://platform.dandigbib.org/issues/2240 Søgeresultater fra bibliotek.dk

Derudover, så er der I opgaven “Did You Mean?” Introduceret et common modul, som alle 3 opgaver også benytter. Der er altså igen en afhængighed fra “Engelsk-sproget søgning” samt “Søgeresultater fra bibliotek.dk” til “Did You Mean?”

Grundlaget for denne opsplitning er at lave begrænsede ændringer til eksisterende kode “search_result.inc” og dermed forhåbenligt at kunne få denne opgave igennem DDB review processen hurtigt og smertefrit.
Det er nemlig tanken, at Tue Gaston (Ballerup Bibliotek), når denne hook er tilgængelig, laver brugertest af “Did You Mean?”, “Engelsk-sproget søgning” samt “Søgeresultater fra bibliotek.dk” på Ballerup Biblioteks produktionsmiljø ved selv at installere modulerne via zip-filer.

#4 Opdateret af Troels Lenda for næsten 2 år siden

Se bort fra ovenstående. Det var en kommentar tiltænkt opgave 2240

Se http://platform.dandigbib.org/issues/2240#note-3 for information

#5 Opdateret af Rolf Madsen for mere end et år siden

 • Beskrivelse updated (diff)
 • Status ændret fra Ready for development til Technical test

#6 Opdateret af Rolf Madsen for 7 måneder siden

 • relaterer til Bug #3115: Implementér den nye opensuggestion service (https://ortograf.dbc.dk/ortograf/suggest) TIL INTERN TEST tilføjet

#7 Opdateret af Rolf Madsen for 7 måneder siden

 • relaterer til Feature #3726: Forslag fra Recommender ved 0-hit søgninger eller når ting_subsearch_secondary (Forslag fra Bibliotek.dk) aktiveres tilføjet

#8 Opdateret af Rolf Madsen for 5 måneder siden

 • Udgave ændret fra Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven til Release 31 - Adgangsplatform, DAMS og LUG

#9 Opdateret af Rolf Madsen for 5 måneder siden

 • relaterer til Bug #3232: Dårlig UX ved 0-hits i Brønden, men hits i søgning på indhold på hjemmesiden tilføjet

#10 Opdateret af Rolf Madsen for 5 måneder siden

 • Emne ændret fra Eksempler på søgeresultater fra bibliotek.dk til Søgeresultater fra bibliotek.dk
 • Udgave ændret fra Release 31 - Adgangsplatform, DAMS og LUG til Release XX - UX forbedringer i søgegrænsefladen

#11 Opdateret af Rolf Madsen for 5 måneder siden

 • Beskrivelse updated (diff)

#12 Opdateret af Rolf Madsen for 5 måneder siden

 • relaterer til Bug #3800: Bestil knap til materialer uden lokal beholdning. - IKKE I RELEASE - LÆGGES I FORLÆNGELSE AF ADGANGSPLATFORMEN tilføjet

#13 Opdateret af Rolf Madsen for 5 måneder siden

 • Udgave ændret fra Release XX - UX forbedringer i søgegrænsefladen til Release 30 - BPI, Kampagneplus og Sektioner - (Reload)

#15 Opdateret af Gitte Barlach for 4 måneder siden

 • Status ændret fra Technical test til Needs code review
 • Tildelt til ændret fra Tue Gaston til Jesper Kristensen

#16 Opdateret af Tue Gaston for 3 måneder siden

 • Udgave ændret fra Release 30 - BPI, Kampagneplus og Sektioner - (Reload) til Release 32 - Ballerup projekter

#17 Opdateret af Christel Krabbenhøft for 3 måneder siden

 • Status ændret fra Needs code review til Ready for development
 • Tildelt til ændret fra Jesper Kristensen til Rasmus Høymann Laursen

Hej Rasmus. Jf. mailkorrespondancen vil I så tilpasse modulet designet? http://draft.b14.dk/node/1251/b14view/4e7d345c#1

#18 Opdateret af Rasmus Høymann Laursen for 3 måneder siden

 • Tildelt til ændret fra Rasmus Høymann Laursen til Steen Holten-Andersen

#19 Opdateret af Tue Gaston for 3 måneder siden

 • Emne ændret fra Søgeresultater fra bibliotek.dk til Forslag fra bibliotek.dk

#20 Opdateret af Rasmus Høymann Laursen for 3 måneder siden

 • Tildelt til ændret fra Steen Holten-Andersen til Christel Krabbenhøft

Ville i kunne sende os navnet på dette modul?

#21 Opdateret af Tue Gaston for 3 måneder siden

Rasmus Høymann Laursen wrote:

Ville i kunne sende os navnet på dette modul?

"common" er nødvendig for at få dette modul, "Forslag fra bibliotek.dk", samt "Mente-du" http://platform.dandigbib.org/issues/2173 og "Søgeforslag på engelsk" http://platform.dandigbib.org/issues/2174 til at virke.

Jeg har dog problemer med at få "Forslag fra bibliotek.dk" til at virke, jeg går i dialog med Inlead om det så snart jeg har tid.

#22 Opdateret af Christel Krabbenhøft for 3 måneder siden

 • Tildelt til ændret fra Christel Krabbenhøft til Rasmus Høymann Laursen

#23 Opdateret af Rasmus Høymann Laursen for 2 måneder siden

 • Tildelt til ændret fra Rasmus Høymann Laursen til Tue Gaston

Super og vi afventer blot.

#25 Opdateret af Tue Gaston for cirka en måned siden

 • relaterer til Bug #4068: Hjælpetekst i "Forslag fra bibliotek.dk" bør ændres tilføjet

#26 Opdateret af Tue Gaston for cirka en måned siden

 • Tildelt til ændret fra Tue Gaston til Martin Cording

#27 Opdateret af Tue Gaston for cirka en måned siden

Martin Cording wrote:

https://github.com/ding2/ding2/pull/1292

Jf mail-vekseling er jeg ude af stand til at udløse boksen.

#28 Opdateret af Tue Gaston for cirka en måned siden

 • relaterer til Bug #3600: Genintroducér hooks til brug for "Mente du .. " og "engelsk-sproget søgning" tilføjet

#29 Opdateret af Tue Gaston for 23 dage siden

 • relaterer til Enhancement #4110: Hele boksen bør være klik-bar i "Forslag fra bibliotek.dk" tilføjet

#30 Opdateret af Martin Cording for 2 dage siden

 • Status ændret fra Ready for development til Need more info
 • Tildelt til ændret fra Martin Cording til Tue Gaston

Tue, er du opmærksom på at dette Pull Request ikke er blevet merged?

Eksporter til Atom PDF