Project

General

Profile

Enhancement #2240

SAMLESAG - Forslag fra bibliotek.dk - subsearch_secondary

Added by Tue Gaston over 2 years ago. Updated 6 days ago.

Status:
Technical test
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Søgning - Søgeresultat - hjemmeside

Description

Når jeg som bruger laver en søgning, hvor der er mindre end halvt så meget fiktion som non-fiktion i søgeresultatet, skal der, samtidig med at søgningen laves lokalt, foretages en identisk søgning i bibliotek.dk - og hvis:
-Der kommer mere end 100 hits fra bibliotek.dk, og
-Der er flere end 10 men færre end 100 hits på den lokale hjemmeside
… så skal brugeren præsenteres for en boks, hvori vises de første 4 søgeresultater fra bibliotek.dk i et 2-linjes-format.

Det skal være muligt for bibliotekerne lokalt at justere på kriteriernes for, hvornår disse to bokse dukker op.


Related issues

Related to DDB CMS - Bug #3115: Implementér den nye opensuggestion service (https://ortograf.dbc.dk/ortograf/suggest) TIL INTERN TESTResolved (tag version)
Related to DDB CMS - Feature #3726: Forslag fra Recommender ved 0-hit søgninger eller når ting_subsearch_secondary (Forslag fra Bibliotek.dk) aktiveresNeeds design decision
Related to DDB CMS - Bug #3232: Dårlig UX ved 0-hits i Brønden, men hits i søgning på indhold på hjemmesidenReady for development
Related to DDB CMS - Feature #3800: SAMLESAG: Bestil knap til materialer uden lokal beholdning. - IKKE I RELEASE - LÆGGES I FORLÆNGELSE AF ADGANGSPLATFORMENResolved (tag version)
Related to DDB CMS - Bug #4068: Hjælpetekst i "Forslag fra bibliotek.dk" bør ændresResolved
Related to DDB CMS - Bug #3600: Genintroducér hooks til brug for "Mente du .. " og "Oversatte forslag"Resolved (tag version)
Related to DDB CMS - Enhancement #4110: Hele boksen bør være klik-bar i "Forslag fra bibliotek.dk"Resolved
Related to DDB CMS - Bug #4170: Subsearch-moduler skal også kunne vises på 0-hits-søgninger Resolved (tag version)
Related to DDB CMS - Bug #4368: Fejl ved klik på "Forslag fra bibliotek.dk" efter søgninger med Æ, Ø og Å Resolved
Related to DDB CMS - Feature #2241: Ændringer i Core -> introduktion af hooks som gør det muligt at løse #2173, #2174, #2240 og #2239Resolved (tag version)
Related to DDB CMS - Bug #4407: Modulet subsearch_common ændrer agency+brøndprofilTechnical test
Related to DDB CMS - Enhancement #4420: FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK : StylingTechnical test
Related to DDB CMS - Enhancement #4421: FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK : Linking t hhv post og søgeresultatResolved
Related to DDB CMS - Enhancement #4422: FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK : "Mindste antal resultater" i backend skal fjernesResolved
Related to DDB CMS - Enhancement #4423: FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK : Ny indstillingsmulighed i backendResolved
Related to DDB CMS - Enhancement #4473: MENTE-DU, FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK og OVERSATTE FORSLAG : Alvorlig performanceforringelse ved aktivering af modulerReady for development
Related to DDB CMS - Bug #4471: FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK : Ændring af tal i "Faktoren for ratioen mellem fiktion og non-fiktion" har ingen effektTechnical test
Related to DDB CMS - Bug #4469: FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK : Ændring af tal i "Maksimum antal resultater" har ingen effektResolved
Related to DDB CMS - Bug #4475: FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK : På https://wm-dev.ddbcms.dk/admin/structure/ting_object/display/minimal er kun "Serendipitets info" ikke skjultResolved

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from New to Ready for development
 • Target version set to Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven

#2 Updated by Troels Lenda over 2 years ago

Pull request klart til review https://github.com/ding2/ding2/pull/556

#3 Updated by Troels Lenda over 2 years ago

Denne opgave stiller en hook til rådighed til de efterfølgende moduler. Derfor er det en forudsætning for disse moduler, at denne opgave er reviewet okay og merged.

http://platform.dandigbib.org/issues/2173 Did You Mean?
http://platform.dandigbib.org/issues/2174 Engelsk-sproget søgning
http://platform.dandigbib.org/issues/2240 Søgeresultater fra bibliotek.dk

Derudover, så er der I opgaven “Did You Mean?” Introduceret et common modul, som alle 3 opgaver også benytter. Der er altså igen en afhængighed fra “Engelsk-sproget søgning” samt “Søgeresultater fra bibliotek.dk” til “Did You Mean?”

Grundlaget for denne opsplitning er at lave begrænsede ændringer til eksisterende kode “search_result.inc” og dermed forhåbenligt at kunne få denne opgave igennem DDB review processen hurtigt og smertefrit.
Det er nemlig tanken, at Tue Gaston (Ballerup Bibliotek), når denne hook er tilgængelig, laver brugertest af “Did You Mean?”, “Engelsk-sproget søgning” samt “Søgeresultater fra bibliotek.dk” på Ballerup Biblioteks produktionsmiljø ved selv at installere modulerne via zip-filer.

#4 Updated by Troels Lenda over 2 years ago

Se bort fra ovenstående. Det var en kommentar tiltænkt opgave 2240

Se http://platform.dandigbib.org/issues/2240#note-3 for information

#5 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Description updated (diff)
 • Status changed from Ready for development to Technical test

#6 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Related to Bug #3115: Implementér den nye opensuggestion service (https://ortograf.dbc.dk/ortograf/suggest) TIL INTERN TEST added

#7 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Related to Feature #3726: Forslag fra Recommender ved 0-hit søgninger eller når ting_subsearch_secondary (Forslag fra Bibliotek.dk) aktiveres added

#8 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Target version changed from Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven to Release 31 - Adgangsplatform og LUG

#9 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Related to Bug #3232: Dårlig UX ved 0-hits i Brønden, men hits i søgning på indhold på hjemmesiden added

#10 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Subject changed from Eksempler på søgeresultater fra bibliotek.dk to Søgeresultater fra bibliotek.dk
 • Target version changed from Release 31 - Adgangsplatform og LUG to Release XX - UX forbedringer i søgegrænsefladen

#11 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Description updated (diff)

#12 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Related to Feature #3800: SAMLESAG: Bestil knap til materialer uden lokal beholdning. - IKKE I RELEASE - LÆGGES I FORLÆNGELSE AF ADGANGSPLATFORMEN added

#13 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Target version changed from Release XX - UX forbedringer i søgegrænsefladen to Release 30 - BPI, Kampagneplus og Sektioner - (Reload)

#15 Updated by Gitte Barlach 12 months ago

 • Status changed from Technical test to Needs code review
 • Assignee changed from Tue Gaston to Jesper Kristensen

#16 Updated by Tue Gaston 12 months ago

 • Target version changed from Release 30 - BPI, Kampagneplus og Sektioner - (Reload) to Release 32 - Ballerup projekter

#17 Updated by Christel Krabbenhøft 11 months ago

 • Status changed from Needs code review to Ready for development
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Rasmus Høymann Laursen

Hej Rasmus. Jf. mailkorrespondancen vil I så tilpasse modulet designet? http://draft.b14.dk/node/1251/b14view/4e7d345c#1

#18 Updated by Rasmus Høymann Laursen 11 months ago

 • Assignee changed from Rasmus Høymann Laursen to Steen Holten-Andersen

#19 Updated by Tue Gaston 11 months ago

 • Subject changed from Søgeresultater fra bibliotek.dk to Forslag fra bibliotek.dk

#20 Updated by Rasmus Høymann Laursen 11 months ago

 • Assignee changed from Steen Holten-Andersen to Christel Krabbenhøft

Ville i kunne sende os navnet på dette modul?

#21 Updated by Tue Gaston 11 months ago

Rasmus Høymann Laursen wrote:

Ville i kunne sende os navnet på dette modul?

"common" er nødvendig for at få dette modul, "Forslag fra bibliotek.dk", samt "Mente-du" http://platform.dandigbib.org/issues/2173 og "Søgeforslag på engelsk" http://platform.dandigbib.org/issues/2174 til at virke.

Jeg har dog problemer med at få "Forslag fra bibliotek.dk" til at virke, jeg går i dialog med Inlead om det så snart jeg har tid.

#22 Updated by Christel Krabbenhøft 11 months ago

 • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Rasmus Høymann Laursen

#23 Updated by Rasmus Høymann Laursen 11 months ago

 • Assignee changed from Rasmus Høymann Laursen to Tue Gaston

Super og vi afventer blot.

#25 Updated by Tue Gaston 9 months ago

 • Related to Bug #4068: Hjælpetekst i "Forslag fra bibliotek.dk" bør ændres added

#26 Updated by Tue Gaston 9 months ago

 • Assignee changed from Tue Gaston to Martin Cording

#27 Updated by Tue Gaston 9 months ago

Martin Cording wrote:

https://github.com/ding2/ding2/pull/1292

Jf mail-vekseling er jeg ude af stand til at udløse boksen.

#28 Updated by Tue Gaston 9 months ago

 • Related to Bug #3600: Genintroducér hooks til brug for "Mente du .. " og "Oversatte forslag" added

#29 Updated by Tue Gaston 9 months ago

 • Related to Enhancement #4110: Hele boksen bør være klik-bar i "Forslag fra bibliotek.dk" added

#30 Updated by Martin Cording 8 months ago

 • Status changed from Ready for development to Need more info
 • Assignee changed from Martin Cording to Tue Gaston

Tue, er du opmærksom på at dette Pull Request ikke er blevet merged?

#31 Updated by Tue Gaston 8 months ago

Martin Cording wrote:

Tue, er du opmærksom på at dette Pull Request ikke er blevet merged?

I know.
Den er tagget til rel. 32.

#32 Updated by Tue Gaston 8 months ago

 • Related to Bug #4170: Subsearch-moduler skal også kunne vises på 0-hits-søgninger added

#33 Updated by Tue Gaston 5 months ago

 • Related to Bug #4368: Fejl ved klik på "Forslag fra bibliotek.dk" efter søgninger med Æ, Ø og Å added

#34 Updated by Tue Gaston 4 months ago

 • Related to Feature #2241: Ændringer i Core -> introduktion af hooks som gør det muligt at løse #2173, #2174, #2240 og #2239 added

#35 Updated by Tue Gaston 4 months ago

 • Related to Bug #4407: Modulet subsearch_common ændrer agency+brøndprofil added

#36 Updated by Tue Gaston 4 months ago

#37 Updated by Tue Gaston 4 months ago

 • Related to Enhancement #4421: FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK : Linking t hhv post og søgeresultat added

#38 Updated by Tue Gaston 4 months ago

 • Related to Enhancement #4422: FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK : "Mindste antal resultater" i backend skal fjernes added

#39 Updated by Tue Gaston 4 months ago

 • Related to Enhancement #4423: FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK : Ny indstillingsmulighed i backend added

#40 Updated by Tue Gaston 2 months ago

 • Related to Enhancement #4473: MENTE-DU, FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK og OVERSATTE FORSLAG : Alvorlig performanceforringelse ved aktivering af moduler added

#41 Updated by Tue Gaston 2 months ago

 • Related to Bug #4471: FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK : Ændring af tal i "Faktoren for ratioen mellem fiktion og non-fiktion" har ingen effekt added

#42 Updated by Tue Gaston 2 months ago

 • Related to Bug #4469: FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK : Ændring af tal i "Maksimum antal resultater" har ingen effekt added

#43 Updated by Tue Gaston 2 months ago

 • Related to Bug #4475: FORSLAG FRA BIBLIOTEK.DK : På https://wm-dev.ddbcms.dk/admin/structure/ting_object/display/minimal er kun "Serendipitets info" ikke skjult added

#44 Updated by Tue Gaston 9 days ago

 • Status changed from Need more info to Technical test

#45 Updated by Tue Gaston 6 days ago

 • Subject changed from Forslag fra bibliotek.dk to SAMLESAG - Forslag fra bibliotek.dk - subsearch_secondary

Also available in: Atom PDF