Project

General

Profile

Enhancement #2304

Bug #2231: Sikkerhedsopdateringer (SAMLESAG)

Opdater Scheduler modul til 1.5

Added by Kasper Garnæs over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Driftsvedligehold - Sikkerhedsopdateringer

Description

I projektet benyttes modulet Scheduler pt. i version 1.2. Denne release har et sikkerhedshul.

Derfor skal modulet opdateres til en release der retter sikkerhedshullet, 1.5.

History

#1 Updated by Kasper Garnæs over 2 years ago

PR: https://github.com/ding2/ding2/pull/586

Modulet er blevet opdateret til nyeste version, 1.5. Sikkerhedshullet bliver rettet allerede i release 1.3, men ved test af denne generes en notice. Rettelsen af denne sker først i release 1.5. Rettelsen kan ikke patches. Da vi samtidig kan droppe en patch, foreslår jeg at vi opdaterer til 1.5.

Konfiguration: Der er kommet et par nye konfigurationsmuligheder i den nye version. Jeg foreslår vi benytter default værdier.

Tilladelser: Der er kommet to nye tilladelser. En er en omdøbning. En anden, visning af liste over planlagt indhold er tildelt brugere der allerede kan se dette jf. moduludviklernes eget forslag.

Tekster: Der kan være kommet nye tekster til i den nye version.

Grænsefladeændringer: Ingen nævneværdige ændringer.

Test: Jeg har selv testet ændringen ved at planlægge afpublishering/publisering af et stykke indhold som administrator på mit lokale miljø. Ved at køre kron kan jeg se at det virker.

#2 Updated by Kasper Garnæs over 2 years ago

  • Assignee changed from Kasper Garnæs to Gitte Barlach

#3 Updated by Kasper Garnæs over 2 years ago

  • Parent task set to #2231

#4 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

  • Status changed from New to Ready for development
  • Target version set to DDB CMS 2017 1. opgradering (7.x-4.0.2)

#5 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

  • Status changed from Ready for development to Needs code review

#6 Updated by Gitte Barlach over 2 years ago

  • Assignee changed from Gitte Barlach to Jesper Kristensen

#7 Updated by Jesper Kristensen over 2 years ago

  • Status changed from Needs code review to Reviewed
  • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach

Reviewed og afventer release

#8 Updated by Kasper Garnæs over 2 years ago

  • Status changed from Reviewed to Technical test

Merged.

#9 Updated by Gitte Barlach over 2 years ago

  • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)

Testet på upgrade-fbs m tema-release-branch

Har testet at jeg under Planlægning på f.eks. en nyhed kan publicere og afpublicere på på de planlagte tidspunkter. Det virker ok.

Also available in: Atom PDF