Project

General

Profile

Bug #2609

Tekst på side om "Samtykke og opbevaring af information tidligere lån"

Added by Lotte Tøstesen over 2 years ago. Updated about 1 year ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
https://upgrade-alma.ddbcms.dk/node/42
Kategorier:
Driftsvedligehold - Oversættelser (udarbejdes før udrulning), Inspiration - Personalisering

Description

Der er oprettet en side, som omhandler samtykke og opbevaring af information om tidligere lån.
Denne side er så vidt jeg kan se med i koden og skubbes ud til bibliotekerne.
Der mangler et "om" i teksten, se vedhæftede.
Jeg er i tvivl om, hvor teksten skal rettes, for at få den korrekte information ud på siden. Jeg kan rette den ved at redigere siden, men den skal rettes centralt så rettelsen ikke skal laves af det enkelte bibliotek.

samtykketekst.JPG (110 KB) samtykketekst.JPG Lotte Tøstesen, 08/14/2017 12:11 PM
Indsaet om.PNG (78.2 KB) Indsaet om.PNG Christel Krabbenhøft, 08/31/2017 02:24 PM
Skærmbillede 2018-11-29 09.48.08.png (62.1 KB) Skærmbillede 2018-11-29 09.48.08.png Gitte Barlach, 11/29/2018 09:55 AM
Skærmbillede 2019-01-29 12.33.19.png (87.4 KB) Skærmbillede 2019-01-29 12.33.19.png Gitte Barlach, 01/29/2019 03:39 PM
Skærmbillede 2019-01-29 12.35.51.png (51.1 KB) Skærmbillede 2019-01-29 12.35.51.png Gitte Barlach, 01/29/2019 03:39 PM

Related issues

Related to DDB CMS - Bug #2024: Lånehistorik slettes ikke ved fravalg af user consent (KAN IKKE TESTES FØR VI HAR LÅNEHISTORIK FRA FBS)Systematic (waiting)
Related to DDB CMS - Feature #2126: Daglig overførsel af lånehistorik fra FBS til OpenlistSystematic (waiting)

History

#1 Updated by Kristian Pedersen over 2 years ago

 • Status changed from Need more info to Needs code review
 • Assignee changed from Kristian Pedersen to Gitte Barlach

#2 Updated by Kasper Garnæs over 2 years ago

 • Status changed from Needs code review to Technical test

Reviewed, godkendt og merged.

#3 Updated by Christel Krabbenhøft over 2 years ago

 • File Indsaet om.PNG Indsaet om.PNG added
 • Status changed from Technical test to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kristian Pedersen

Der mangler stadig et 'om' (se også skærmdump): https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/node/34

#4 Updated by Kristian Pedersen over 2 years ago

 • Assignee changed from Kristian Pedersen to Gitte Barlach

Tekststrengen her er en oversættelse. Jeg har rettet tekststrengen i filen da.po i translations-mappen, men det virker tilsyneladende ikke.

Så hvis vi skal rette denne har vi brug for en vejledning til hvordan oversættelser tilføjes og ændres

#5 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kristian Pedersen

Det er jo en node der oprettes automatisk, så det skal vel rettes i https://github.com/ding2/ding2/blob/6166cd94432b1e37a5127fdbeefdf7f8454c2731/modules/p2/ding_user_consent/ding_user_consent.module#L451 og ikke i .po filen?

Jeg forstår i det hele taget ikke hvorfor der er sat en t() funktion på den tekststreng, for når jeg forsøger at rette oversættelsen via https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/admin/config/regional/translate/edit/17884?destination=admin/config/regional/translate/translate så har det ingen effekt.

#6 Updated by Kristian Pedersen over 2 years ago

 • Assignee changed from Kristian Pedersen to Philip Birk-Jensen

#7 Updated by Martin Dahl over 2 years ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs design decision
 • Assignee changed from Philip Birk-Jensen to Rolf Madsen

Valget faldt på at oprette en node med et standard indhold så de lokale bibs kan redigere tekster frit i CMSet.
Ulempen/fordelen ved dette er at indholdet enten ikke bliver opdateret med core eller at evt. tilpasset indhold bliver overskrevet når core opdaterer.

Er der en generel core praksis for clashes mellem core tekster og lokalt tilpassede tekster?

Forslag:
A) vi laver en update function, som koldt overskriver node titel og indhold med de opdaterede strenge når core opdateres.
B) vi går væk fra node og viser en hardcoded tekst som kan editeres via t(). Ved core opdateringer med ændret tekst bliver lokale oversættelser som sædvanligt deprekeret.

#8 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Martin Dahl

Der er jo ingen FBS biblioteker der benytter siden så der sker vel ikke noget ved at overskrive det på nuværende tidspunkt?

#9 Updated by Martin Dahl over 2 years ago

Men issuet vil opstå igen når samtykke er i drift med FBS, så vi skal blot beslutte os for hvorledes vi løser det.

#10 Updated by Martin Dahl over 2 years ago

 • Assignee changed from Martin Dahl to Rolf Madsen

#11 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

Både løsning A og B har problemer.

A opretter en node hvor lokale ændringer overskrives hvis DDB har brug for at opdateret dem. Derudover antager jeg at bibliotekerne selv skal finde noden og linke til den da node ID ikke er kendt på forhånd.

B er hardcoded tekst der kan ændres lokalt via oversættelsesfunktionen, men de lokale ændringer overskrives igen hvis DDB har brug for at opdatere dem

Et andet alternativ er at oprette noden og dele den via BPI, men det ændrer ikke på at bibliotekerne skal hente og linke til noden.

@Gitte har du input?

#12 Updated by Christel Krabbenhøft over 2 years ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Gitte Barlach

#13 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2017 1. opgradering (B14 sprintbacklog) to Release 27 - Bugfixes (B14)

#14 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (B14) to Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0)

#15 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Related to Bug #2024: Lånehistorik slettes ikke ved fravalg af user consent (KAN IKKE TESTES FØR VI HAR LÅNEHISTORIK FRA FBS) added

#16 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Related to Feature #2126: Daglig overførsel af lånehistorik fra FBS til Openlist added

#17 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Description updated (diff)
 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0) to Release 30 - BPI, Kampagneplus og Sektioner (7.x-4.6.0)

#18 Updated by Toke Leth Laursen over 1 year ago

Da de forskellige kommuner kan have vidt forskellige krav til GDPR kompliance (som teksten vel egentlig heller ikke er opdateret til) er det væsentligt at den enkelte kommune kan rette i teksten. F.eks. tilføjelse af kontaktoplysninger på den lokale DPO og hvem der er databehandler.

#19 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

Det er en tekst der altid vil kunne tilpasses!

#20 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Status changed from Needs design decision to Ready for development
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Christel Krabbenhøft

Valget falder på B:

B) vi går væk fra node og viser en hardcoded tekst som kan editeres via t(). Ved core opdateringer med ændret tekst bliver lokale oversættelser som sædvanligt deprekeret.

#21 Updated by Simon Holt over 1 year ago

Ved core opdateringer med ændret tekst bliver lokale oversættelser som sædvanligt deprekeret.

Hvor kommer den information fra og er vi sikre på det er rigtigt? Når jeg kigger på indstillingen "Tilstand" under indstillinger for oversættelse (/admin/config/regional/translate/import) i en frisk installation, er den som standard indstillet til: "Eksisterende strenge og flertals-formatet bevares, kun nye strenge tilføjes."

#22 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

Jeg er enig. Praksis er at vi ikke overskriver lokale rettelser til oversættelserne.

#23 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Status changed from Ready for development to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Christel Krabbenhøft to Kristian Pedersen

#24 Updated by Kristian Pedersen over 1 year ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Needs code review
 • Assignee changed from Kristian Pedersen to Gitte Barlach

#25 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jørgen Nielsen

#26 Updated by Jørgen Nielsen over 1 year ago

reviewet og godkendt

#27 Updated by Jørgen Nielsen over 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Gitte Barlach

#28 Updated by Kasper Garnæs over 1 year ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test

Merged.

#29 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

Jeg har kigget på denne og testet på hhv. upgrade- og vanilla-fbs med 4.6.0-rc2

Som jeg læser sagen:

a) der mangler et "om" i teksten "Samtykke og opbevaring af information tidligere lån"
b) teksten skal rettes og i den forbindelse laves til en teksstreng, man kan oversætte via /admin/config/regional/translate/
c) men vi overskiver ikke eksisterende tekststrenge der allerede er oversat lokalt

I fald dette er korrekt forstået ville jeg forvente at vanilla-fbs skulle vise teksten "Samtykke og opbevaring af information *om* tidligere lån. Dette er IKKE tilfældet. Der står stadig:"Samtykke og opbevaring af information tidligere lån" (se vedlagte skærmdump)

Spørgsmål: skyldes fejlen at vi ikke fik rettet i vores .po fil inden vi lavede rc2? eller hvad?

#30 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

 • Status changed from Technical test to Reviewed - Needs info/rework
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kristian Pedersen

#31 Updated by Kristian Pedersen about 1 year ago

 • Assignee changed from Kristian Pedersen to Gitte Barlach

Hej Gitte

Det skærmbillede du har vedhæftet viser den gamle tekst, som var engelsk og derefter oversat til dansk. Denne tekststreng bruges ikke længere.

En ny tekstreng er oprettet, som er den der bruges på fronten. Denne tekststreng er på dansk ('Samtykke og opbevaring af information om tidligere lån') og kan editeres via /admin/config/regional/translate/

Vh
Kristian

#32 Updated by Gitte Barlach about 1 year ago

 • Status changed from Reviewed - Needs info/rework to Technical test

#33 Updated by Gitte Barlach about 1 year ago

Testet igen på vanilla-fbs med 4.6.0-r6

Teskten "Samtykke og opbevaring af information om tidligere lån" kunne ikek søges frem på vanilla-fbs under /admin/config/regional/translate/.
Se vedlagte skærmdump.


Men søgte jeg på teksten "Samtykke og" fik jeg flg. frem: 

Oprindelig tekst
About consent and storage of previous loans
Samtykke og opbevaring af information tidligere lån

Se skærmdump fra vanilla. 

Så nej jeg kan ikke verificere at oversættelse har været korrekt i udgangspunktet. Jeg tæker dog det er noget vi så må rette i vores .po fil ved næste udrulning. 

#34 Updated by Gitte Barlach about 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Rolf Madsen

#35 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

I masteroversættelsen har jeg følgende:

#: /admin/config/ding/interaction
msgid "About consent and storage of previous loans"
msgstr "Samtykke og opbevaring af information tidligere lån"

#36 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

 • Assignee changed from Rolf Madsen to Gitte Barlach

#37 Updated by Gitte Barlach about 1 year ago

ja det skyldes at jeg rettede teksten på vanilla, efter det lykkedes mig at finde den. 

#38 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

Jeg har lige tilføjet et "om", så masteroversættelsen nu afspejler følgende:

#: /admin/config/ding/interaction
msgid "About consent and storage of previous loans"
msgstr "Samtykke og opbevaring af information om tidligere lån"

Also available in: Atom PDF