Project

General

Profile

Bug #2674

Online beholdning i FBS - ikke søgbar - tilføj "OR holdingsitem.status=Online" til holdingsitem.branch blacklist filter

Added by Steen Larsen over 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status:
Ready for development
Priority:
Normal
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Integration - Brønd - Søg, rankér filtrér sortér

Description

I FBS har man nu mulighed for at markere at man har online beholdning på posten.

I brugermanualen kan man f.eks. læse at "Når man markerer, at man har online beholdning på en bibliografisk post vil den være søgbar, når der søges på bibliografiske poster man har beholdning på."
Istedet for at markere enkelte poster kan man også uploade en liste af faustnumre som skal have denne online-beholdning.

Tidligere har vi (Aarhus) haft en pseudofilial Internet og lagt en fiktiv beholdning på og det har hidtil virket, men fremover skulle det jo så ikke være nødvendigt.

Det virker i FBS Cicero og når man søger direkte i opensearch med et sådant faustnummer og den sædvanlige begrænsning med holdingsitem.agencyid

Men det virker ikke i DDBCMS her.

Og årsagen ser ud til at være at vi også filtrerer på filial ved søgning i opensearch (#1618) og det fjerner disse poster.

Sag oprettet i DBC: 62862

History

#1 Updated by Simon Holt over 2 years ago

Hej Steen

Hvad vil det sige at "når der søges på bibliografiske poster man har beholdning på"? Er det bare når der anvendes holdingsitem.agencyid?

#2 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from New to Ready for development
 • Assignee set to Steen Larsen
 • Target version set to Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1)

Er der tale om et rent DBC issue eller skal vi også forvente udvikling i DDB CMS?

#3 Updated by Steen Larsen over 2 years ago

Her et par eksempler søgt direkte i opensearch 4.5 - det angivne faust har fået den nye markering

Virker:
43585797 and holdingsitem.agencyid=775100

Virker ikke:
43585797 and holdingsitem.branch = ( * not "Arresten" ) and holdingsitem.agencyid=775100

Alle disse online-materialer kan søges frem på denne måde (hvis jeg bruger samme profil som til Cicero)
holdingsitem.status=Online and holdingsitem.agencyid=775100

Benytter jeg profilen til ddbcms er det lidt tricky/umuligt
facet.acsource=bibliotekskatalog and holdingsitem.status=Online and holdingsitem.agencyid=775100
da posterne fra kilden "Bibliotekskatalogiserede online-materialer" blander sig her (hvad laver de poster der? - jeg har haft oprettet dbc-sag 50993 men status på den er lidt uklar)

@Rolf: det må være et issue i opensearch efter min mening

#4 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from Ready for development to DBC (waiting)

#5 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Target version changed from Release 27 - Bugfixes (2017 2. opgradering) (7.x-4.2.1) to DDB CMS - DBC drifts- og infrastrukturudvikling

#6 Updated by Simon Holt over 2 years ago

> da posterne fra kilden "Bibliotekskatalogiserede online-materialer" blander sig her (hvad laver de poster der? - jeg har haft oprettet dbc-sag 50993 men status på den er lidt uklar)

Kunne man tilføje "not ma=xe" for at fjerne dem?

#7 Updated by Steen Larsen over 2 years ago

Lige præcis her dur det ikke - online-materialerne er jo netop ma=xe

#8 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Description updated (diff)

Svar fra DBC:

Der er nu blevet set på henvendelsen omkring Online-beholdning ikke søgbar (ddbcms) igen, og der er foreslået følgende:

Spørgsmålet forstås således:
De ønsker at finde alle online materialer for 775100, hvilket de ikke kan fordi ddbcms frafilterer nogle filialer (ved not-listen).

Så, spørgsmålet er hvordan der skal laves en søgning, som medtager det som ddbcms'et frafiltrerer.

Et forslag er:
.... AND (holdingsitem.branch = ( * not "Arresten" ) OR holdingsitem.status=Online) AND ...

#9 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

@Steen, løser det problemet, og er der noget yderligere vi skal gøre i DDB CMS?

#10 Updated by Steen Larsen about 2 years ago

Tja, det er kun et problem hvis biblioteket benytter funktionen med filtrering på filialer (vistnok #2836) OG de har benytter funktionen med angivelse af Online-materialer i FBS.

Og i så fald kræver det en enkel udvidelse til koden hvor filtreringen med "holdingsitem.branch" benyttes - nemlig tilføjelsen med "OR holdingsitem.status=Online "

Filtrering på filialer er temmelig langsom så den er måske ikke så udbredt mere? Hvor meget det med Online-materialerne benyttes ved jeg ikke.
Det har ikke noget at gøre med den særlige kilde "Bibliotekskatalogiserede online-materialer"

Her i Aarhus har jeg ikke brug for en løsning her-og-nu da vi ikke (mere) benytter filtrering på filialer - det gjorde vi dengang da jeg oprettede issuet.

#11 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

Kan vi lave en regel der siger at hvis:

en af blacklist metoderne under https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/admin/config/ding/provider/fbs benyttes OG "Angivelse af online-materialer i FBS" er aktiveret SÅ skal "OR holdingsitem.status=Online" føjes til alle søgninger?

#12 Updated by Steen Larsen about 2 years ago

Den skal vel blot tilføjes udtrykket hvor koden bruger "holdingsitem.branch = " til filtrering.

#13 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Subject changed from Online beholdning i FBS - ikke søgbar to Online beholdning i FBS - ikke søgbar - tilføj "OR holdingsitem.status=Online" til holdingsitem.branch blacklist filter

#14 Updated by Rolf Madsen about 2 years ago

 • Status changed from DBC (waiting) to Ready for development
 • Assignee changed from Steen Larsen to Christel Krabbenhøft
 • Target version changed from DDB CMS - DBC drifts- og infrastrukturudvikling to Release 29-2 - Bugfixes (Reload)

#15 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

 • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (Reload) to Release 33 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF