Project

General

Profile

Bug #2715

Place2book - Knapteksten ændres ikke til Reserver billet(ter) når prisen er 0 kr.

Added by Kasper Madsen over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
https://fkb.dk/arrangementer/foredrag-debat/tanker-bobler-hvad-er-gaeld
Kategorier:
Integration - Place2book (Arangementer)

Description

Lige meget hvor mange gange vi forsøger at ændre nedenstående arrangement til ”fri entre” så slår det ikke igennem. Og der bliver ved med at stå billetsalget er lukket.

Place2book ID.png (56.1 KB) Place2book ID.png Rolf Madsen, 09/01/2017 11:31 AM

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

  • File Place2book ID.png Place2book ID.png added
  • Status changed from New to Need more info
  • Assignee set to Kasper Madsen
  • Target version set to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

Svarer indstillingerne på arrangementet https://fkb.dk/arrangementer/foredrag-debat/tanker-bobler-hvad-er-gaeld til de samme indstillinger i Place2book hvis du følger linket i Place2book ID referencen nederst når du redigerer et arrangement?

#2 Updated by Kasper Madsen over 2 years ago

Hej Rolf!
 

Ja det er samme ID som det fremgår i URLen. Der er disse indstillinger ovre i P2B:

Vi undrer os iøvrigs også over hvorfor arrangementet står som passivt, når der netop ikke er valgt fri entre?

#3 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

  • Description updated (diff)

Når man klikke på linket under Place2book ID virker det ikke:

https://www.place2book.com/da/events/122486/edit skal ændres til https://www.place2book.com/da/14206/events/122486/edit

Altså skal ID'et og events lige bytte plads.

#4 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

  • Subject changed from P2B - fejl ved redigering af event to Place2book - Knapteksten ændres ikke til Reserver billet(ter) når prisen er 0 kr.

#5 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

  • Status changed from Need more info to Closed

Det lyder som om dette issue er et duplikat af Place2book - knappen skal have betegnelsen Bestil billet(ter) når pris > 0 og Reservér billet(ter) når pris = 0 / gratis - #3142.

Jeg lukker hermed dette issue.

Also available in: Atom PDF