Project

General

Profile

Feature #28

Link fra artikler til tidsskrift

Added by Michael Anker over 6 years ago. Updated over 4 years ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
Urgent
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:

Description

kan navnet på det tidsskrift, der står efter Available in: blive til at link til selve tidsskriftet ?

http://ding2tal.ting.dk/ting/object/870971-tsart%3A72914546

relations-profil.png (20.9 KB) relations-profil.png per johansen, 09/10/2015 10:22 AM

Related issues

Related to DDB CMS - Bug #1109: Vises isPartOfManifestation korrekt?Resolved (tag version)
Related to DDB CMS - Bug #1396: Uhensigtsmæssige relationerClosed
Precedes DDB CMS - Enhancement #1569: Bedre visning af link til værtspublikationsClosed

History

#1 Updated by Michael Anker over 6 years ago

 • Assignee set to Rolf Madsen

#2 Updated by Rolf Madsen over 6 years ago

 • Tracker changed from Bug to Feature

#3 Updated by Rolf Madsen over 6 years ago

 • Target version changed from 1 to Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven

#4 Updated by Rolf Madsen over 6 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)

#5 Updated by Gitte Barlach over 5 years ago

 • Target version changed from Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven to DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)

#6 Updated by Susanne Buus-Pedersen about 5 years ago

Det er en af de allervigtigste features, som vi oprindeligt blev lovet ville være løst på DDB CMS. Det haster altså! Mvh. Københavns Biblioteker

#7 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

Susanne Buus-Pedersen skrev:
> Det er en af de allervigtigste features, som vi oprindeligt blev lovet ville være løst på DDB CMS. Det haster altså! Mvh. Københavns Biblioteker

I hvilken sammenhæng mener du det er blevet lovet?

#8 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

Så vidt jeg kan se kunne vi godt lave et link til tidsskriftet, men det er ikke muligt at lave et link til det nummer af tidsskriftet som artiklen findes i.

I brønden findes kun PIF-posten og årgange/numre genereres først i det øjeblik brugeren åbner tidsskiftposten og beder om beholdningsoplysningerne. Årgang/nummeroplysningerne findes altså i bibliotekssystemet og derfor er der heller ikke nogen relation direkte til årgang/nummer.

Eksempel:

http://opensearch.addi.dk/3.2/

Forespørgsel til brønden

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://oss.dbc.dk/ns/opensearch">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:getObjectRequest>
   <ns1:agency>100200</ns1:agency>
   <ns1:profile>test</ns1:profile>
   <ns1:identifier>870971-tsart%3A72914546</ns1:identifier>
   <ns1:objectFormat>dkabm</ns1:objectFormat>
   <ns1:relationData>full</ns1:relationData>
  </ns1:getObjectRequest>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Svar fra brønden:

Se 831020-katalog:PS9700660 som er relationen til tidsskriftet.

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ac="http://biblstandard.dk/ac/namespace/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dkabm="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkabm/" xmlns:dkdcplus="http://biblstandard.dk/abm/namespace/dkdcplus/" xmlns:oss="http://oss.dbc.dk/ns/osstypes" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://oss.dbc.dk/ns/opensearch">
  <SOAP-ENV:Body>
    <searchResponse>
      <result>
        <hitCount>1</hitCount>
        <collectionCount>1</collectionCount>
        <more>false</more>
        <searchResult>
          <collection>
            <resultPosition>1</resultPosition>
            <numberOfObjects>1</numberOfObjects>
            <object>
              <dkabm:record>
                <ac:identifier>72914546|870971</ac:identifier>
                <ac:source>Tidsskriftsartikler</ac:source>
                <dc:title>Et festmåltid for isbjørne</dc:title>
                <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Et festmåltid for isbjørne</dc:title>
                <dc:creator>Ole Norden Andersen</dc:creator>
                <dc:creator xsi:type="oss:sort">Norden Andersen, Ole</dc:creator>
                <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5">58.95</dc:subject>
                <dc:subject>Carnivora</dc:subject>
                <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5-Text">Rovdyr</dc:subject>
                <dc:subject>Thalarctos maritimus</dc:subject>
                <dc:subject>bjørne</dc:subject>
                <dc:subject>isbjørn</dc:subject>
                <dc:subject>rovdyr</dc:subject>
                <dcterms:abstract>Thalarctos maritimus</dcterms:abstract>
                <dcterms:audience>voksenmaterialer</dcterms:audience>
                <dc:date>1983</dc:date>
                <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Tidsskriftsartikel</dc:type>
                <dc:format>illustreret</dc:format>
                <dcterms:extent>S. 40-45</dcterms:extent>
                <dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">dan</dc:language>
                <dc:language>Dansk</dc:language>
                <dcterms:isPartOf>Kaskelot, Nr. 54 (1983)</dcterms:isPartOf>
                <dcterms:isPartOf xsi:type="dkdcplus:ISSN">0106-0023</dcterms:isPartOf>
              </dkabm:record>
              <identifier>870971-tsart%3A72914546</identifier>
              <primaryObjectIdentifier>870971-tsart:72914546</primaryObjectIdentifier>
              <recordStatus>active</recordStatus>
              <creationDate>2005-03-01</creationDate>
              <relations>
                <relation>
                  <relationType>dbcaddi:hasOpenUrl</relationType>
                  <relationUri>_BASEURL_url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&amp;ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&amp;rft.atitle=Et+festmåltid+for+isbjørne&amp;rft.aulast=Norden+Andersen&amp;rft.aufirst=Ole&amp;rft.auinit=O&amp;rft.jtitle=Kaskelot&amp;rft.date=1983&amp;rft.issue=54&amp;rft.pages=40-45&amp;rft.spage=40&amp;rft.epage=45&amp;rft.issn=0106-0023&amp;rft.genre=article</relationUri>
                  <linkObject>
                    <access>remote</access>
                    <linkTo>resolver</linkTo>
                    <linkCollectionIdentifier>870971-tsart</linkCollectionIdentifier>
                  </linkObject>
                </relation>
                <relation>
                  <relationType>dbcbib:isPartOfManifestation</relationType>
                  <relationUri>870970-basis:02679345</relationUri>
                  <relationObject>
                    <object>
                      <dkabm:record>
                        <ac:identifier>02679345|870970</ac:identifier>
                        <dc:identifier xsi:type="dkdcplus:ISSN">0106-0023</dc:identifier>
                        <ac:source>Bibliotekskatalog</ac:source>
                        <dc:title>Kaskelot</dc:title>
                        <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Kaskelot : medlemsblad for Biologforbundet</dc:title>
                        <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5">56</dc:subject>
                        <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5-Text">Biologi</dc:subject>
                        <dcterms:audience>voksenmaterialer</dcterms:audience>
                        <dc:publisher>Biologforbundet</dc:publisher>
                        <dc:contributor>Biologforbundet</dc:contributor>
                        <dc:date>1971</dc:date>
                        <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Tidsskrift</dc:type>
                        <dc:format>Ill. (nogle i farver)</dc:format>
                        <dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">dan</dc:language>
                        <dc:language>Dansk</dc:language>
                      </dkabm:record>
                      <identifier>870970-basis:02679345</identifier>
                      <creationDate>2005-03-01</creationDate>
                      <formatsAvailable>
                        <format>dkabm</format>
                        <format>marcxchange</format>
                      </formatsAvailable>
                    </object>
                  </relationObject>
                </relation>
                <relation>
                  <relationType>dbcbib:isPartOfManifestation</relationType>
                  <relationUri>831020-katalog:PS9700660</relationUri>
                  <relationObject>
                    <object>
                      <dkabm:record>
                        <ac:identifier>PS9700660|831020</ac:identifier>
                        <dc:identifier xsi:type="dkdcplus:ISSN">0106-0023</dc:identifier>
                        <ac:source>Bibliotekskatalog</ac:source>
                        <dc:title>Skørhatte og mælkehatte</dc:title>
                        <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Skørhatte og mælkehatte</dc:title>
                        <dc:title xsi:type="dkdcplus:series">Kaskelot. Biologforbundets blad ; 116</dc:title>
                        <dcterms:alternative>Kaskelot</dcterms:alternative>
                        <dc:creator xsi:type="dkdcplus:aut">Torben Gang Rasmussen</dc:creator>
                        <dc:creator xsi:type="oss:sort">Gang Rasmussen, Torben</dc:creator>
                        <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5">57.4</dc:subject>
                        <dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5-Text">Sporeplanter i alm.</dc:subject>
                        <dc:subject>sporeplanter</dc:subject>
                        <dc:subject>svampe</dc:subject>
                        <dcterms:audience>voksenmaterialer</dcterms:audience>
                        <dc:publisher>Biologforbundet</dc:publisher>
                        <dc:contributor>Biologforbundet</dc:contributor>
                        <dc:date>1997</dc:date>
                        <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Periodikum</dc:type>
                        <dc:format>illustreret</dc:format>
                        <dcterms:extent>31 sider</dcterms:extent>
                      </dkabm:record>
                      <identifier>831020-katalog:PS9700660</identifier>
                      <creationDate>2005-01-23</creationDate>
                      <formatsAvailable>
                        <format>dkabm</format>
                        <format>marcxchange</format>
                      </formatsAvailable>
                    </object>
                  </relationObject>
                </relation>
               </relations>
              <formatsAvailable>
                <format>dkabm</format>
                <format>marcxchange</format>
              </formatsAvailable>
            </object>
          </collection>
        </searchResult>
        <facetResult/>
        <statInfo>
          <fedoraRecordsCached>8</fedoraRecordsCached>
          <fedoraRecordsRead>10</fedoraRecordsRead>
          <time>0.07931</time>
          <trackingId>os:2015-03-09T10:18:16:807188:29123</trackingId>
        </statInfo>
      </result>
    </searchResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

#9 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#10 Updated by Anonymous about 5 years ago

Det er sandt, at årgangs-/nummerposterne ligger i bibliotekssystemet. Det, der i første omgang er det meget presserende behov, er også blot, at der bliver knytter mellem henholdsvis artikelpost og værtspublikations. I bund og grund, som det allerede fungerer på bibliotek.dk.

Apropos bibliotek.dk. Løsningen i DDB-cms bør indeholde muligheden for, at der kan ledes videre over til bibliotek.dk i de tilfælde, hvor bibliotekerne ikke selv har beholdning på x materiale. Alternativ skal artikelbasen kunne begrænses til den mængde periodika/antologier, som x bibliotek må have - men det gør det næppe nemmere.

Når det er presserende, så det er fordi, at det er en grundlæggende forudsætning for, at det gode og meget anvendte tilbud giver mening hos lånere i en digital kontekst; uden en sammenknytning sidder staklerne og glaner fortvivlet, når de ikke ved, hvor de skal finde materialer. Sådan noget taber man lånere på. Så grovsortering 2. halvår? Det bør kunne gøres meget bedre?

#11 Updated by Gitte Barlach about 5 years ago

 • Priority changed from Normal to High
 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to DDB CMS 2015 3. opgradering

Jeg har opprioriteret denne. Jeg vil foreslå vi starte simpelt ud og i første omgang laver et link i navnet på det tidsskrift, der står efter Available in: så det bliver til at link til selve tidsskriftet.

#12 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

Vi har allerede http://platform.dandigbib.org/issues/1109 omhandlende korrekt visning af materialer med isPartOfManifestation relationen.

Det er lidt mere komplekst for tidsskrifter fordi man, som eksemplet viser kan have mere end bare en isPartOfManifestation relationer.

Vi kan altså ikke nøjes med en Findes i knap da henvisningen skal indeholde navnet på det tidsskrift der henvises til.

Det kompliceres yderligere af at vi ikke kan linke til tidsskriftets nummer, men kun til PIF posten.

Vi kan gøre det i trin ala:

 1. lav knap eller link til første isPartOfManifestation relation
 2. lav links til de navngivne tidsskrifter hvis der er mere end en isPartOfManifestation relation
 3. lav link direkte til årgang/nummer af tidsskriftet (forudsætter at vi får beholdningsoplysninger i brønd 3)

#13 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

 • Related to Bug #1109: Vises isPartOfManifestation korrekt? added

#14 Updated by Anonymous about 5 years ago

Det giver god mening at tage det i trin. Og sandt, det kompliceres af, at vi ikke kan hente tidsskriftnumret. Men denne problemstilling kan vi håndtere formidlingsmæssigt i grænseflade, indtil det bliver mulig at koble direkte.

Det er dog nødvendigt - allerede på første trin - at vi laver en kobling til bibliotek.dk, når det drejer sig om artikler i værtspublikationer, som x bibliotek ikke har.

#15 Updated by Susanne Buus-Pedersen about 5 years ago

Det der står her ovenfor er lettere uforståeligt for mig. men 'the bottom line' er at:

1. Vi har brug for at navnet på værtspublikationen bliver gjort til et link
2. 'Nice to have' vil være, hvis der søges op imod beholdningsdata, og laves en løsning, hvor man sendes over i bibliotek.dk, hvis ens eget bibliotek ikke har pågældende værtspublikation.

Alternativ til punkt 2 kunne jeg forestille mig, at man kan arbejde med den servicemeddelelse, der popper op, hvis et bibliotek ikke har værtspublikationen.

#16 Updated by Rolf Madsen about 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 3. opgradering to DDB CMS 2015 4. opgradering

#17 Updated by Susanne Buus-Pedersen almost 5 years ago

Kan det lade sig gøre at få en oversættelse af: 7.x-2.3.0 kandidater? Det er et overvældende massivt krav fra Københavns Bibliotekers personale, at der sættes ind inden for artikelproblematikken.

#18 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 4. opgradering to DDB CMS 2015 3. opgradering

Jeg ændrer denne til 2.2.0 så vi kan se på den sammen med #1109 og vurdere hvilke trin vi kan udvikle i denne omgang.

Hvis det kan løses i 2.2.0 er det noget vi kan udrulle i efteråret.

#19 Updated by Jørgen Nielsen almost 5 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Needs code review
 • Assignee changed from Rolf Madsen to Kasper Garnæs

Tilføjet link til isPartOfManifestation field.

https://github.com/ding2/ting/pull/38
https://github.com/ding2/ting_material_details/pull/11

Der er et aber dabei: Jeg kan forstå på #12, at det er muligt at få mere end én isPartOfManifestation relation - men jeg kan ikke finde nogen eksempler på dét.

//Jørgen

#20 Updated by Steen Larsen almost 5 years ago

Eksemplet i #28#8 virker stadig.

Et andet eksempel - profilen testlokal har Aarhus bibliotekskatalog og Lokalbibliografien aktiveret (vi har ikke aktiveret lokalbibliografien i produktion)

<searchRequest>
 <query>rec.id=ADL110813</query>
 <start>1</start>
 <stepValue>10</stepValue>
 <agency>775100</agency>
 <profile>testlokal</profile>
 <relationData>uri</relationData>   
</searchRequest>

giver (men kvaliteten af disse relationer er ikke altid helt i orden men de er der)

 <collection>
  <resultPosition>4</resultPosition>
  <numberOfObjects>1</numberOfObjects>
  <object>
    <dkabm:record>
     <ac:identifier>ADL110813|159014</ac:identifier>
     <ac:source>Lokalbibliografi</ac:source>
     <dc:title>En arbejdergade i Århus</dc:title>
...
     <dcterms:extent>Side 32-55</dcterms:extent>
     <dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">dan</dc:language>
     <dc:language>Dansk</dc:language>
     <dcterms:isPartOf>Århus Stifts Årbøger, Bind 74</dcterms:isPartOf>
    </dkabm:record>
    <identifier>159014-lokalbibl:ADL110813</identifier>
    <primaryObjectIdentifier>159014-lokalbibl:ADL110813</primaryObjectIdentifier>
    <recordStatus>active</recordStatus>
    <relations>
     <relation>
       <relationType>dbcbib:isPartOfManifestation</relationType>
       <relationUri>159014-lokalbibl:ADL136402</relationUri>
     </relation>
     <relation>
       <relationType>dbcbib:isPartOfManifestation</relationType>
       <relationUri>870970-basis:20574968</relationUri>
     </relation>
     <relation>
       <relationType>dbcbib:isPartOfManifestation</relationType>
       <relationUri>870970-basis:06295967</relationUri>
     </relation>
     <relation>
       <relationType>dbcbib:isPartOfManifestation</relationType>
       <relationUri>870970-basis:51488369</relationUri>
     </relation>
     <relation>
       <relationType>dbcbib:isPartOfManifestation</relationType>
       <relationUri>870970-basis:06683940</relationUri>
     </relation>
    </relations>
    <formatsAvailable>
     <format>dkabm</format>
     <format>marcxchange</format>
    </formatsAvailable>
  </object>
 </collection>

#21 Updated by Gitte Barlach almost 5 years ago

 • Status changed from Needs code review to Ready for development
 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Jørgen Nielsen

Hej Jørgen

vedr. "Der er et aber dabei: Jeg kan forstå på #12, at det er muligt at få mere end én isPartOfManifestation relation - men jeg kan ikke finde nogen eksempler på dét."

Vil du se på de eksempler Steen har angivet samt evt. rette koden til?

#22 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Subject changed from link - artikler to Link til artikler fra tidsskrift

#23 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Priority changed from High to Urgent

#24 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review

#25 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

VI tager løsningen med i 2015 3. opgradering og løser problemet med visning af flere isPartOfManifestation relationer i #1109.

#26 Updated by Gitte Barlach almost 5 years ago

 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Kasper Garnæs

#27 Updated by Kasper Garnæs almost 5 years ago

 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Jørgen Nielsen

Jeg har reviewet dette. Der er nogle ting, jeg gerne vil have fulgt op på. Jørgen.

#28 Updated by per johansen over 4 years ago

 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Kasper Garnæs

#29 Updated by Gitte Barlach over 4 years ago

 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Jesper Kristensen

Jesper vil tage over her?

#30 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Subject changed from Link til artikler fra tidsskrift to Link fra artikler til tidsskrift

#31 Updated by Jesper Kristensen over 4 years ago

 • Status changed from Needs code review to Ready for development
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach

Denne ticket består nu af (er dette rigtig forstået):

https://github.com/ding2/ting/pull/38
https://github.com/ding2/ting_material_details/pull/12

Der mangler lige lidt kommentar til https://github.com/ding2/ting_material_details/pull/12, som skrevet af Kasper i det originale RP (https://github.com/ding2/ting_material_details/pull/11).

#32 Updated by per johansen over 4 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs code review
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jesper Kristensen

Jeg har lavet en inline comment. @Jesper: Nu er det jo Jørgen der har skrevet (det meste) af deher commits, så hvis der mangler mere må du være lidt mere specifik på hvad det er du savner.

#33 Updated by Jesper Kristensen over 4 years ago

 • Status changed from Needs code review to Technical test
 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Gitte Barlach

Det er super :-)

De er nu merged med ind.

#34 Updated by Gitte Barlach over 4 years ago

Testet på https://vanilla-alma.ddbcms.dk/ting/object/870971-tsart%3A87793435

Available in: Installations nyt. Special, 2004, nr. 40 - der er ikke noget link her

#35 Updated by Gitte Barlach over 4 years ago

Denne her går ikke godt:
https://vanilla-alma.ddbcms.dk/ting/object/870971-tsart%3A35285164

Available in: Haven, Årg. 112, nr. 9 (2012)

Klik på linket giver 0-hit, ingen hit på tidsskriftposten 870970-basis:07205961

Denne her går godt:
https://vanilla-alma.ddbcms.dk/ting/object/870971-tsart%3A36541628

Available in: Haven, Årg. 115, nr. 6 (2015)

Klik på linket fører til tidsskriftposten 870970-basis:05972787

Denne her går ikke godt:
https://vanilla-alma.ddbcms.dk/ting/object/870971-tsart%3A36461934

Available in: Haven, Årg. 115, nr. 4 (2015)

Klik på linket giver 0-hit, ingen hit på tidsskriftposten 870970-basis:07205961

Denne her går ikke godt:
https://vanilla-alma.ddbcms.dk/ting/object/870971-tsart%3A36494158

Available in: Ingeniøren, 2015, nr. 19

Klik på linket giver 0-hit, ingen hit på tidsskriftposten 870970-basis:49334478

Denne her har ikke noget link
https://vanilla-alma.ddbcms.dk/ting/object/870971-tsart%3A36528451

Available in: Ingeniøren, 2015, nr. 22
Intet link

I disse eksempler fører linket til en bog:

https://vanilla-alma.ddbcms.dk/ting/object/870971-tsart%3A36113413

Available in: Frugt & grønt, Årg. 13, nr. 6 (2014)

Klik på linket fører til en bog: "Frugt og grønt" 870970-basis:05540313

https://vanilla-alma.ddbcms.dk/ting/object/870971-tsart%3A36422912

Available in: Jæger, Årg. 24, nr. 2 (2015)

Klik på linket fører til Lydbog (net):Jæger : i krig med eliten 870970-basis%3A29535825

#36 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Status changed from Technical test to Ready for development
 • Assignee changed from Gitte Barlach to per johansen

@per, vil du prøve at kigge på den her igen?

Det virker underligt at det samme tidsskrift på den samme årgang, men med forskellige numre opfører sig forskelligt.

#37 Updated by Steen Larsen over 4 years ago

Mht til 36461934 (fra ovenfor)
_https://vanilla-alma.ddbcms.dk/ting/object/870971-tsart%3A36461934
Available in: Haven, Årg. 115, nr. 4 (2015)
Klik på linket giver 0-hit, ingen hit på tidsskriftposten 870970-basis:07205961_

er der 4 ispartof

870970-basis:05972787 - tidsskriftet
870970-basis:27463509 - en børnebog
870970-basis:25181131 - en havebog
870970-basis:07205961 - en havebog

Af dem er 07205961 en delete-post, når man laver et opslag på den (via getObject) og det er korrekt - så den kan jo ikke søges frem.
De øvrige er ok - dog er 27463509 en ny post som muligvis mangler at blive uploadet.
Ingen af dem er ramt af fejlen i #1394 (sletteposter vises som aktive).

Jeg ved ikke hvorfor der er 4 ispartof her, hvorimod et andet eksempel ovenfor - 870971-tsart:36541628 kun har en (og den korrekte).

#38 Updated by per johansen over 4 years ago

brøndprofilen tillader ikke udlevering af relations-urler - se vedhæftede

#39 Updated by per johansen over 4 years ago

 • Assignee changed from per johansen to Gitte Barlach

#40 Updated by Steen Larsen over 4 years ago

Hmm, vi benytter normalt kilden "Bibliotekets katalog" hvor alt er slået til
Men som et forsøg har jeg aktiveret alt under kilden "Folkebiblioteker og Nationalbibliografi (alle 870970-poster, til FBS)"

Nu er der så 13 relationer i stedet for 4 (fra eksemplet i note 37) - af disse 13 er der ét fra "Det danske haveselskab"

Med den nye kilde tror jeg ikke datakvaliteten af relationerne bliver forbedret

#41 Updated by Gitte Barlach over 4 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to per johansen

#42 Updated by per johansen over 4 years ago

 • Assignee changed from per johansen to Gitte Barlach

Som jeg ser det er der ikke noget galt med koden. Relationerne bliver vist korrekt. Om der så er for mange eller for lidt kan jeg ikke rigtigt gøre noget ved.

#43 Updated by Steen Larsen over 4 years ago

Hvordan er ønsket med visningen når der er flere isPartOf?

Hvis det er meningen at alle link skal oprettes så er ét af linkene sandsynligvis rigtigt og resten nogle skud i tågen.
Så det er nok lidt som pest og kolera hvad man vælger.

#44 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

@Steen, har Aarhus slået ispartofmanifestation relationer fra i VIP basen?

Det kunne forklare at jeg ser nogle forskelle på poster jeg søger frem mod vores testagency og jeres.

#45 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to per johansen

@Per, kan du finde nogle eksempler hvor det virker på https://upgrade-openruth.ddbcms.dk/?

Jeg har endnu ikke kunnet finde nogen eksempler selv om jeg tilsvarende finder rigeligt i opensearch.

#46 Updated by Steen Larsen over 4 years ago

Posten 36461934 har dette indhold

<ac:identifier>36461934|870971</ac:identifier>
<ac:source>Tidsskriftsartikler</ac:source>
<dc:title>Royale roer og kongelige kornblomster</dc:title>
...
<dcterms:isPartOf>Haven, Årg. 115, nr. 4 (2015)</dcterms:isPartOf>
<dcterms:isPartOf xsi:type="dkdcplus:ISSN">0017-8500</dcterms:isPartOf>

Faktisk så finder søgningen efter ISSN

facet.acSource="bibliotekskatalog" and in="0017-8500"

jo netop det tidsskrift vi skal have fat i. Er relationen en omvej?
Årsagen til at jeg sætter kilden på er at jeg ellers finder alle tidsskriftsartiklerne, men andre søgeudtryk kan være bedre.
Måske en ny sag?

#47 Updated by per johansen over 4 years ago

isPartOf bliver IKKE brugt til at danne linket - det gør isPartOfManifestation

@Rolf er du nu HELT sikker på at https://upgrade-openruth.ddbcms.dk/ er sat rigtigt op i vip-basen?

#48 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

@Per, nej det er jeg ikke, men jeg har ikke adgang til at se efter.

Den kører imod 100200 så den kan teoretisk set være ændret, men i http://opensearch.addi.dk/4.0.1/ kan jeg bekræfte at posterne har isPartOfManifesation relationer.

Se f. eks.

http://opensearch.addi.dk/4.0.1/

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://oss.dbc.dk/ns/opensearch">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:getObjectRequest>
   <ns1:agency>100200</ns1:agency>
   <ns1:profile>test</ns1:profile>
   <ns1:identifier>870978-tsart%3A79186457</ns1:identifier>
   <ns1:objectFormat>dkabm</ns1:objectFormat>
   <ns1:relationData>full</ns1:relationData>
  </ns1:getObjectRequest>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

#49 Updated by per johansen over 4 years ago

men det hjælper ikke noget hvis vip ikke er sat op, så sorterer opensearch dem fra

#50 Updated by per johansen over 4 years ago

@Rolf hvis du kigger her:

https://vanilla-openruth.ddbcms.dk/ting/object/870978-tsart%3A79186457

virker det som det skal .. og det er vist der vi skal teste (rc5), såvidt jeg har forstået

#51 Updated by Steen Larsen over 4 years ago

Vedr eksemplerne i note 35 så skyldes det cachen - den er nulstillet nu og f.eks. https://vanilla-alma.ddbcms.dk/ting/object/870971-tsart%3A36461934 viser nu et link. Og vi har sat krydserne i VIP-basen.

Og ja, isPartOf bruges ikke - i note 37 skulle der stå isPartOfManifestation som der er 4 stk af. Hvorimod i note 46 stiller jeg spørgsmålet om man kan lave linket på anden vis. Men den vej behøver vi nok ikke at gå.

Faktisk tror jeg de forkerte relationer skal løses et andet sted - nemlig en bedre oprettelse af relationerne (det er et tidsskrift med et konkret issn-nummer så hvorfor skal der så laves en relation til en fransk børnebog?)

Jeg tror ikke man skal vise alle link - men kun ét. Og det må så - tilfældigvis - blive det sidste i listen. Og så er nærværende opgave løst.

#52 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Status changed from Ready for development to Needs design decision
 • Assignee changed from per johansen to Rolf Madsen

Kære alle

Jeg er ked af at jeg ikke har været mere vågen og fanget problematikken her tidligere, men jeg har desværre været lidt fartblind og har ikke fået formidlet den løsning jeg så klart nok!

Vi kan have flere isPartOfManifestation relationer og dem kan vi ikke udtrykke igennem et enkelt link, ligesom vi heller ikke kan udtrykke hasOnlineAccess relationen igennem én Se online knap fordi vi også der støder på den samme problemstilling.

Af samme grund er det desværre heller ikke realistisk at få løst dette problem i DDB CMS 2015 3. opgradering, og det er tvivlsomt om vi kan nå at få den med i DDB CMS 4. opgradering der skulle udrulles til december.

Løsningsforslag

Når der er flere isPartOfManifesatation relationer skal:

 1. isPartOfManifestation relationerne vises i en selvstændig "Findes i" boks under "Detaljer om materialet"
 2. hver relation vises med forside, titel, materialetype, forfatter samt Reservér eller Se online knap hvis de er tilgængelige efter samme princip som visningen på Huskelisten. Dermed udnytter vi når f. eks. tidsskrifter har isPartOfManifestation relationer der igen har hasOnlineAccess relationer. (Se f. eks. 870970-basis%3A26684307 i http://opensearch.addi.dk/4.0.1/ ved at vælge 15.get_object_relations.xml)
 3. Under detaljer om materialet skal værdien af "Findes i" f. eks. "Jyllands-posten, 1972-02-27" ikke linke til en anden post, men lave et anchor ned til "Findes i" blokken med isPartOfManifestation relationerne hvor brugeren så selv kan vælge den online eller fysiske relation der passer til dennes behov

Jeg vil meget gerne høre input til denne fremgangsmåde!

#53 Updated by Anonymous over 4 years ago

Hej Rolf,

Blot for afklarings skyld: når du mener "dette problem", så mener du "blot" problematikken vedrørende flere isPartOfManifestations, ikke den samlede løsning.

venligst
René

#54 Updated by Steen Larsen over 4 years ago

Blot til info har jeg oprettet DBC sag vedr. de uheldige relationer jeg fandt ovenfor, se #1396

Jeg har ikke input til fremgangsmåden endnu, men det er nok nødvendigt at vi også finder nogle gode eksempler som faktisk har mere end én korrekt relation.
Vi skal selvfølgelig også teste visningen når posten har forkerte relationer, men det vil være rart at have et eksempel hvor det giver mening med flere links.
Er det helt umuligt at finde nogle kan vi jo gå tilbage til mit forslag i note 46.

#55 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

René Høtbjerg Øhlenschlæger skrev:
> Hej Rolf,
>
> Blot for afklarings skyld: når du mener "dette problem", så mener du "blot" problematikken vedrørende flere isPartOfManifestations, ikke den samlede løsning.
>
> venligst
> René

Problemet her handler om at skabe en forbindelse imellem en artikel og den kilde hvor artiklen kan læses.

Vi har et separat data problem der betyder at vi vil opleve fejl selv om vi får lavet den korrekt løsning i grænsefladen, men det må nødvendigvis foregå i et separat regi.

#56 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Related to Bug #1396: Uhensigtsmæssige relationer added

#57 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

Jeg har tilføjet en relation (issue trackere relation altså ...) til #1396 hvor Steen har beskrevet problemstillingen omkring fejl i data.

#58 Updated by Anonymous over 4 years ago

Rolf Madsen skrev:
> René Høtbjerg Øhlenschlæger skrev:
> > Hej Rolf,
> >
> > Blot for afklarings skyld: når du mener "dette problem", så mener du "blot" problematikken vedrørende flere isPartOfManifestations, ikke den samlede løsning.
> >
> > venligst
> > René
>
> Problemet her handler om at skabe en forbindelse imellem en artikel og den kilde hvor artiklen kan læses.
>
> Vi har et separat data problem der betyder at vi vil opleve fejl selv om vi får lavet den korrekt løsning i grænsefladen, men det må nødvendigvis foregå i et separat regi.

Det forstod jeg godt, at det handlede om :) Så jeg tager din respons som et "Ja, muligheden for kobling mellem artikel og kilde (i.e. værtspublikation) kommer ved næste opdatering, men der skal arbejdes videre med problematikken vedrørende flere isPastOfManifestation". Dejligt

#59 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

Dette issue er desværre blevet en længere og lettere rodet dialog om løsningen.

Hermed forsøg på opklaring:

 1. Opgaven der er stillet i dette issue er løst til 1. niveau, hvilket vil sige at "Findes i" under "Detaljer om materialet" nu linker til den første isPartOfManifestation relation der er koblet til poster uanset om relationen henviser til et digitalt eller fysisk materiale
 2. Vi har et problem omkring data hvor relationerne lader til ikke at være korrekte. Det tager vi videre til DBC
 3. Vi mangler håndtering af hvordan vi laver visningen når der er mere end en isPartOfManifestation relation

Min holdning i fredags var at dette issue måtte skubbes til en senere version, men efter gennemlæsning og nærmere overvejelse mener jeg godt vi kan udrulle løsningen i sin nuværende form i version DDB CMS 2015 3. opgradering og herefter arbejde på den mere komplette løsning der tager højde for visning af flere isPartOfManifestation relationer.

Hvis problemet omkring fejl i data hvor isPartOfManifestation faktisk henviser til et materiale der ikke indeholder artiklen, så er det muligt at slå relationen fra i VIP basen.

#60 Updated by Steen Larsen over 4 years ago

Vedr pkt 2 har jeg opdateret #1396 - DBC har en løsning men jeg har ikke fået nogen tidshorisont.
Vedr pkt 3 skal vi have fat i poster hvor det er korrekt og det giver mening at der er flere relationer.

#61 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Status changed from Needs design decision to Resolved (tag version)

#62 Updated by Anonymous over 4 years ago

Det ser ikke ud til, at dette virker hos os i Hvidovre. Men måske er det fordi jeg ikke forstår, hvad jeg skal gøre?

Jeg har testet flere forskellige artikler, og ingen har links til deres kilde.

Se for eksempel denne, der er brugt som eksempel på post der virker længere oppe:
https://hvidovre-stg.ddbcms.dk/ting/object/870971-tsart%3A36541628

I vores VIP base har jeg aktiveret alt for Artikelbasens tidsskriftsartikler:
Søgning
Relationer
openUrl
link til online adgang (fx infomedia webservice)
debat af artikel
fortsættelse af artikel
ophavsbeskrivelse

Hvad kan det mon være, der gør, at det ikke virker?

#63 Updated by Michael Anker over 4 years ago

Hmmm mærkeligt.

Selvom vi ikke har slået tidsskriftsartikler kan vi godt linke til den direkte
https://fredericiabib.dk/ting/object/870971-tsart%3A36541628

og den linker ganske fint til Haven som I også har. Havde du ikke problemer med de der Online types tidligere?

Har du sat hak ud for
tidsskrift (net)

Under
admin/config/ting/online_types

#64 Updated by Anonymous over 4 years ago

Ja, vi har hak i tidsskrift (net) i online types..

#65 Updated by Michael Anker over 4 years ago

Det lyder lidt som en helt ny sag?

Har du kørt den nye 2.3.1 rc2 på?
Da vi kørte 2.3.0 på i dag var Infomedia forsvundet.

#66 Updated by Anonymous over 4 years ago

Jeg er stadig på 2.3.0 på dev og stg. Jeg venter på en officiel udmelding før jeg opgraderer yderligere.

#67 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

Vi har et par problemer der er blevet løst og en ny version er på vej!

#68 Updated by Thomas Hansen over 4 years ago

@rolf
Hvor er de blevet løst? Jeg har lige fået en bug på København på den her, og jeg kan se på master branchen af ding2 at der er et issue.

Det problem jeg ser (afviser ikke der ikke er flere issues) er at den field formatter der laver linket siger den understøtter det forkerte field, så backenden vil ikke lade en vælge den formatter for fieldet.

#69 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

De fejl vi fandt var at servicen vi skulle bruge var version 1.3 og med https så service URL'en der skal bruges er https://useraccessinfomedia.addi.dk/1.3/.

Det gjorde tricket for de biblioteker der havde problemer.

#70 Updated by Thomas Hansen over 4 years ago

Nå... Men der er altså stadig en bug i ding2 der gør at man ikke kan vælge formatteren der laver det til et link hvis feltet tidligere har brugt en anden formatter. Det skal fikses.

#71 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

Nino har oprettet #1536 med henblik på løsning af den problemstilling Thomas skitserer omkring Formatter.

#72 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

Also available in: Atom PDF