Project

General

Profile

Bug #2842

På bibliotekssiderne skubbes åbningstider og kontaktoplysninger ned hvis indholdsfeltet er udfyldt

Added by Gitte Barlach almost 2 years ago. Updated about 1 year ago.

Status:
Needs design decision
Priority:
None
Assignee:
-
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Biblioteksinfo - Biblioteker, Biblioteksinfo - Åbningstider

Description

Testet på upgrade-fbs med 7.x-4.0.0-rc5

UX: det er ikke let at finde kontaktinfo. og åbningstider på denne side: https://upgrade-fbs.ddbcms.dk/bibliotek/hovedbiblioteket
Kan det passe at designet skal være sådan? Åbningstider og kontaktinfo er jo normalt ret efterspurgt. Og vi har mange brugere der kommer direkte fra Google ind på bibliotekernes landingpages.

Forslag: enten skiller man “Om biblioteket” ad fra Åbningstider og kontakt, eller også bør der laves 2 links i toppen af siden, der fører ned til åbningstiderne.

 

History

#1 Updated by Christel Krabbenhøft almost 2 years ago

  • Assignee deleted (Kristian Pedersen)
  • Target version changed from DDB CMS 2017 1. opgradering (B14 sprintbacklog) to DDB CMS 2016 2. opgradering

Løses i første omgang redaktionelt ved at teksten lige under billedet er ganske kort, og den længere forklarende tekst i stedet placeres under menupunktet ”Om”.

#2 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Assignee set to Gitte Barlach
  • Target version changed from DDB CMS 2016 2. opgradering to Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0)

@Gitte, er dette issue stadig relevant?

#3 Updated by Rolf Madsen almost 2 years ago

  • Priority changed from High to None

#4 Updated by Martin Cording over 1 year ago

Jeg foreslår at flytte "Adresse" og "Kontakt" over i venstre-kolonne, samt udnytte hele bredden til den statiske filial-beskrivelse:

#5 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Status changed from Ready for development to Needs design decision

#6 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Subject changed from UX og bibliotekernes landingpages to På bibliotekssiderne skubbes åbningstider og kontaktoplysninger ned hvis indholdsfeltet er udfyldt

#7 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

  • Assignee deleted (Gitte Barlach)
  • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (7.x-4.5.0) to Release 29-2 - Bugfixes (UX beslutning udestår)

#8 Updated by Rolf Madsen about 1 year ago

  • Target version changed from Release 29-2 - Bugfixes (UX beslutning udestår) to Release 33 - Bugfixes

Also available in: Atom PDF