Project

General

Profile

Enhancement #284

Mulighed for at sortere arrangementer ud fra målgruppe / Event target

Added by Michael Ljungberg over 6 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Resolved (tag version)
Priority:
Low
Assignee:
Target version:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Arrangementer

Description

Når arrangementer oprettes, kan man som en del af "event-info" tilknytte en målgruppe til arrangementet. Det ville være godt, hvis man kunne bruge denne målgruppe til at sortere arrangementer, så man på det enkelte arrangement kan klikke på målgruppen og derefter få vist en liste med alle arrangementer rettet mod den specifikke målgruppe.

History

#1 Updated by Rolf Madsen over 6 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)
 • Target version set to Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven

#2 Updated by Louise Mohr over 6 years ago

Og i samme ombæring bør listevisningen også indeholde målgruppen, da det er en logisk metainformation

#3 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Target version changed from Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#4 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to 39

#5 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Assignee set to Martin Cording

#6 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Priority changed from Normal to Low

#7 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Target version changed from 39 to DDB CMS ID/UX projektet

Afklar om taksonomi problemstillinger i dette issue løses under ID/UX projektet.

#8 Updated by Martin Cording almost 5 years ago

 • Assignee deleted (Martin Cording)

#10 Updated by Rolf Madsen over 4 years ago

 • Kategorier Inspiration - Arrangementer added

#11 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Subject changed from Mulighed for at sortere arrangementer ud fra målgruppe to Mulighed for at sortere arrangementer ud fra målgruppe / Event target
 • Description updated (diff)
 • Target version changed from DDB CMS ID/UX projektet to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#12 Updated by Martin Cording almost 2 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Needs code review
 • Assignee set to Gitte Barlach

#13 Updated by Rolf Madsen over 1 year ago

 • Target version changed from DDB CMS - Analyse og prioritering udestår to Release 31 - bugfixes

#14 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

 • Assignee changed from Gitte Barlach to Jørgen Nielsen

#15 Updated by Jørgen Nielsen over 1 year ago

 • Status changed from Needs code review to Reviewed
 • Assignee changed from Jørgen Nielsen to Gitte Barlach

reviewet og godkendt

#16 Updated by Kasper Garnæs over 1 year ago

 • Status changed from Reviewed to Technical test
 • Assignee changed from Gitte Barlach to Kasper Garnæs

Merged.

#17 Updated by Kasper Garnæs over 1 year ago

 • Assignee changed from Kasper Garnæs to Gitte Barlach

#18 Updated by Gitte Barlach over 1 year ago

 • Status changed from Technical test to Resolved (tag version)

Testet på upgrade-fbs med 7.x-4.8.0-rc1

Man kan nu sortere efter målgruppe i oversigten /arrangementer.

Hermed godkendt.

Also available in: Atom PDF