Projekt

Generelt

Profil

Feature #285

Refresh user loan button (by-pass-cache)

Tilføjet af Jesper Kristensen for næsten 5 år siden. Opdateret for 4 måneder siden.

Status:
Closed
Prioritet:
None
Tildelt til:
-
Anslået tid:
URL med eksempel:
Kategorier:
Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen), Integration - FBS

Beskrivelse

Based on comment in https://github.com/ding2/alma/pull/9

"Is it printed anywhere on the page showing the loan list that it is cached for the duration of the session.
So that users who use the library while having an active session is informed about why the page shows outdated information.
That page should probably also display a reset/update button that clears the alma session cache.

I know that the standard session cache for ding users is only 15 minutes or so, but that could easily change."

Historik

#1 Opdateret af Rolf Madsen for næsten 5 år siden

 • Type ændret fra Bug til Feature
 • Status ændret fra New til Open (waiting)

#2 Opdateret af Rolf Madsen for næsten 5 år siden

 • Prioritet ændret fra Normal til Low

#3 Opdateret af Rolf Madsen for næsten 5 år siden

 • Udgave sat til Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven

#5 Opdateret af Rolf Madsen for mere end 4 år siden

 • Udgave ændret fra Lokal eller projektudvikling udenfor vedligeholdsopgaven til DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)

#6 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 4 år siden

 • Udgave ændret fra DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) til DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#7 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 3 år siden

 • Status ændret fra Open (waiting) til Ready for development
 • Kategorier Driftsvedligehold - Refaktorering (Opdatering af kodebasen), Integration - DDELibra tilføjet

#8 Opdateret af Rolf Madsen for næsten 3 år siden

 • Emne ændret fra Refresh user loan button (by-pass-cache) til Refresh user loan button (by-pass-cache) LØSES MED P2
 • Kategorier Integration - FBS tilføjet

#9 Opdateret af Rolf Madsen for cirka 2 år siden

 • Emne ændret fra Refresh user loan button (by-pass-cache) LØSES MED P2 til Refresh user loan button (by-pass-cache)

#10 Opdateret af Rolf Madsen for næsten 2 år siden

 • Status ændret fra Ready for development til Needs prioritization

#11 Opdateret af Rolf Madsen for cirka et år siden

 • Beskrivelse updated (diff)
 • Kategorier slettet (Integration - DDELibra)

#12 Opdateret af Rolf Madsen for 9 måneder siden

 • Tildelt til ændret fra Rolf Madsen til Gitte Barlach
 • Prioritet ændret fra Low til None

@Gitte, kan du spøge Jesper om denne stadig er relevant?

#13 Opdateret af Rolf Madsen for 4 måneder siden

 • Tildelt til ændret fra Gitte Barlach til Jesper Kristensen

Er dette issue stadig relevant?

Hvis jeg forstår det korrekt handler det om at lånerstatus opdateres/synkroniseres dynamisk hvis man foretager handlinger f. eks. på et fysisk bibliotek, som lånerstatus burde afspejle.

#14 Opdateret af Rolf Madsen for 4 måneder siden

 • Status ændret fra Needs prioritization til Closed
 • Tildelt til slettet (Jesper Kristensen)

Dette issue lukkes da det er behandlet i Prioriteringsarbejdsgruppen.

Eksporter til Atom PDF