Project

General

Profile

Bug #300

Rolltab tekst forsvinder på én vikårlig fane i IE 8

Added by Kasper Kenth Petersen almost 6 years ago. Updated over 2 years ago.

Status:
Closed
Priority:
Normal
Assignee:
Estimated time:
URL med eksempel:
Kategorier:
Inspiration - Forsiden

Description

Rolltab tekst forsvinder i IE8 når den valgt.
Se evt. vedhæftet billede.

Rolltab IE8.jpg (131 KB) Rolltab IE8.jpg Rolltab IE8 Kasper Kenth Petersen, 05/05/2014 04:35 PM

History

#1 Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

 • Status changed from New to Open (waiting)
 • Assignee set to Kasper Kenth Petersen
 • Target version set to DDB CMS 2014.1

Hej Kasper

Er det den senest oprettede der ikke vises eller er der et andet mønsker der forklarer hvorfor det kun er den ene rolltab's tekst der ikke vises?

#4 Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

 • Subject changed from Rolltab i IE 8 to Rolltab tekst forsvinder på én vikårlig fane i IE 8

#5 Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

 • Status changed from Open (waiting) to Ready for development

#6 Updated by Rolf Madsen almost 6 years ago

 • Assignee changed from Kasper Kenth Petersen to Jesper Kristensen

#8 Updated by Jesper Kristensen almost 6 years ago

 • Assignee changed from Jesper Kristensen to Martin Yde Granath

#9 Updated by Jesper Kristensen over 5 years ago

 • Status changed from Ready for development to 8
 • Assignee changed from Martin Yde Granath to Gitte Barlach

Vi har som udgangs punkt ikke support for IE8 i ding2tal/DDB cms, da det er en udgået browser og brugeren er ned på 3.8% på verdensplan. Der til kommer der at den kun fået til Windows XP, som ikke længer er supportet af MS.

Se http://www.w3counter.com/globalstats.php

Så er det noget vi skal kigge mere på?

#10 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2014.1 to 2

#11 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Target version changed from 2 to DDB CMS 2014.2

#12 Updated by Rolf Madsen over 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2014.2 to DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering)

#13 Updated by Rolf Madsen almost 5 years ago

 • Target version changed from DDB CMS 2015 1. halvår (grovsortering) to DDB CMS - Analyse og prioritering udestår

#14 Updated by Rolf Madsen almost 4 years ago

 • Kategorier Inspiration - Forsiden added

#15 Updated by Rolf Madsen over 2 years ago

 • Status changed from 8 to Closed

Dette issue er forældet og lukkes hermed.

Also available in: Atom PDF